HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Afbeeldingen van Evangelie verhalen uit de Missale Romanum


De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

AAN ALLE HOUTSNEDES IS ENIGE NADERE UITLEG TOEGEVOEGD

Lees de Bijbel

De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")

153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

  HIERONDER MEER INFORMATIE OVER HET THEMA 'MISSAAL


LITURGISCHEL KALENDERDAG
en/of beschrijving

KIES IN DEZE KOLOM

EnglishTranslation
en
Nederlandse omschrijving

001

ANNVNCIATIO

ANNUCATION
De verschijningen

002

INDIE VISITATIONIS

ON THE DAY OFTHE VISITATION
De aankondiging

003

INNOCTE NATALIS DOMINI
NatiuitasChristi

ON THE NIGHT OFTHE BIRTH OF THE LORD
The Birth of Christ

Geboorte van Jezus

004

INAVRORA NATALIS DOMINI
De Pastoribus

AT THE DAWN OFTHE BIRTH OF THE LORD
The Shepherds

De Herders

005

CIRCVNCISIOCHRISTI

THE CIRCUMCISION OF CHRIST
De besnijdenis

006

EPIPHANIADOMINI
AduentusMagorum

THE EPIPHANY OFTHE LORD
The Arrival of the Magi

De Wijzen iot het oosten

007

ADORATIOMAGORVM

THE ADORATIONOF THE MAGI
Aanbidding door de Wijzen

008

PVRIFICATIO

THE PURIFICATION

009

DOMINICAI. POST EPIPHANIAM
Cum doctoribus disputat IESVS

1ST SUNDAYAFTER EPIPHANY
Jesus argues with the teachers

Jezus gesprek met deleraren

010

DOMINICA IIII. ADVENTVS
Ioannes concionatur

4TH SUNDAY OFADVENT
Johannes is surrounded by people

Johannes temidden van de mensen

011

DOMINICA III. ADVENTVS
Mittunt Iudaei ad Ioannem

3RD SUNDAY OFADVENT
Jews are sent to Johannes

Joden gezonden naar Johannes

012

DOMINICAI. QVADRAGESIMAE
TentatChristumdaemon

1ST SUNDAY OFLENT
The Devil tempts Jesus

Verzoeking door de duivel

013

EADEMDOMINICA I. QVADRAG.
Secunda,& tertia tentatio

THE SAME 1STSUNDAY OF LENT
The second & third temptation

Tweede en derde verzoeking

014

EADEMDOMINICA I. QVADRAG.
AngeliministrantChristo

THE SAME 1STSUNDAY OF LENT
Angels minister to Christ

Engelen dienen Jezus

015

DOMINICA II. POST EPIPHAN.
Nuptiae ad Cana Galilaeae

2ND SUNDAYAFTER EPIPHANY
The Wedding at Cana in Galilee

Bruiloft te Kana

016

FERIA II. POST DOMINICAM IIII. QVAD.
Eijcitprimo vendentes de templo

MONDAY AFTERTHE 4TH SUNDAY OF LENT
He drives the merchants out of the temple the first time

Jezus jaagt de handelaren uit detempel

017

DOMINICA IIII.POST PENTECOSTEN
De copiosa captura piscium

4TH SUNDAYAFTER PENTECOST
The abundant capture of fish

Wonderbare visvangst

018

FERIAV. POST DOMIN. III. QVADRAG.
SanaturSocrusPetri

THURSDAY AFTERTHE 3RD SUNDAY OF LENT
Peter's Mother-in-law is healed

Schoonmoeder van Petrus genezen

019

DOMINICA V. POST PENTECOSTEN
Compescitur iracundia

5TH SUNDAYAFTER PENTECOST
Anger should be restrained

Woede bedwingen

020

FERIA VI.POST CINERES
De dilectione inimici

FRIDAY AFTERASH WEDNESDAY
On the love of enemies

Vijanden liehebben

021

FERIA IIII.CINERVM
De ieiunio

ASH WEDNESDAY
Onfasting

Vasten

022

EADEMFERIA
De thesaurizatione

THE SAME DAY
On hoarding treasures

Schatten verzamelen

023

DOMINICA XIIII.POST PENTECOSTEN
DocetChristus fiduciam habendam Deo

14TH SUNDAYAFTER PENTECOST
Christ teaches on having faith in God

Geloven in God

024

DOMINICAI. POST PENTECOSTEN
DocetChristus Estote misericordes

1ST SUNDAYAFTER PENTECOST
Christ teaches, "Be merciful"

Barmhartig zijn

025

DOMINICA VII. POST PENTECOSTEN
Cauendum a falsis Prophetis

7TH SUNDAYAFTER PENTECOST
Warning against false prophets

Pas op voor valse profeten

026

DOMINICA III. POST EPIPHANIAM
Mundatur Leprosus

3RD SUNDAYAFTER EPIPHANY
A leper is cleansed

Een melaatse gereinigd

027

EADEM DOMINICA III. POSTEPIPHAN.
Sanatur seruusCenturionis

THE SAME 3RDSUNDAY AFTER EPIPHANY
The Centurion's servant is healed

Dienaar van de Centurion genezen

028

FERIA V. POST DOMIN. IIII. QVADRAG.
Ad Naim suscitatur filius Viduae

THURSDAY AFTERTHE 4TH SUNDAY OF LENT
The son of the widow is raised at Nain

Jongeling van Naïnopgewekt

029

DOMINICA IIII.POST EPIPHAN.
SedatporcellammarisIESVS

4TH SUNDAYAFTER EPIPHANY
Jesus calms a storm at sea

Jezus stilt de storm op het meer

030

DOMINICA XVIII. POST PENTECOST.
Sanatur paralyticus

18TH SUNDAYAFTER PENTECOST
A paralytic is healed

Een verlamde genezen

031

DOMINICA XXIII. POST PENTECOSTEN
Sanatur Haemorrhoissa; Suscitatur filia Iairi

23RD SUNDAYAFTER PENTECOST
The hemmorhaging women is healed; Jairus' daughter is raised

De bloedvloeiende vrouw en hetdochtertje van Jaïrus

032

DOMINICA II. ADVENTVS
Mittit Ioannes duos discipulos ad IESVM

2ND SUNDAY OFADVENT
Johannes sends two disciples to Jesus

Johannes zendt twee discipelennaar Jezus

033

DOMINICA XII. POST PENTEC.
Incidit in latrones viator

12TH SUNDAYAFTER PENTECOST
A traveller is attacked by thieves
(The parable of the Good Samaritan)

De Barmhartige Samaritaan

034

FERIAV. POST DOM. PASSIONIS
UngitpedesIESV Magdalena

THURSDAY AFTERPASSION SUNDAY
Mary Magdalene anoints Jesus' feet

Maria Magdalena wast de voetenvan Jezus

035

FERIA VI.POST DOMIN. III. QVADRAG.
De Samaritana

FRIDAY AFTERTHE 3RD SUNDAY OF LENT
The Samaritan Woman

De Samaritaanse vrouw

036

EADEM FERIA
De eadem Samaritana

THE SAME DAY
The same Samaritan Woman

De Samaritaanse vrouw

037

DOMINICA XX.POST PENTECOSTEN
FiliumRegulisanatIESVS

20TH SUNDAYAFTER PENTECOST
Jesus heals a ruler's son

Genezing door Jezus

038

DOMINICASEXAGESIMAE
ParabolaSeminantis

SEXAGESIMASUNDAY
The parable of the sower

Gelijkenis van de Zaaier

039

DOMINICAV. POST EPIPHANIAM
Parabolade Zizaniis

5TH SUNDAYAFTER EPIPHANY
The parable of the weeds

Gelijkenis van het onkruid

040

FERIA II. POST DOMIN. III.QVADRAG.
Male accipitur IESVS in patria

MONDAY AFTERTHE 3RD SUNDAY OF LENT
Jesus is rejected in his hometown

Jezus afgewezen in eigen plaats

041

DOMINICA IIII.QVADRAGESIMAE
QuietemaguntdiscipuliiubenteChristo,
posteanauiganttrans mare

4TH SUNDAY OFLENT
The disciples rest at the command of Christ;
afterwards they sail across the sea

Jezus met de discipelen op hetmeer

042

EADEM DOMINICA
Docet, et sanat languidos.
Distribuuntur turbae, quasi per contubernia

THE SAME SUNDAY
He teaches and heals the sick.
The crowd is divided into groups

Onderwijs en genezing van zieken

043

EADEM DOMINICA
Satiat quinque millia hominum

THE SAME SUNDAY
He feeds 5000 people

Spijziging van de 5000

044

SABBATHO POST CINERES
Ambulat super mare IESVS

SATURDAY AFTERASH WEDNESDAY
Jesus walks on the sea

Jezus loopt op het water

045

DOMINICA III.QVADRAGESIMAE
Sanaturdaemoniacuscaecus& mutus

3RD SUNDAY OFLENT
A blind & mute demoniac is healed

Een blinde genezen

046

FERIA IIII. POST DOMIN. I.QVADRAGES.
Quaerunt signa a IESV Iudaei

WEDNESDAY AFTERTHE 1ST SUNDAY OF LENT
The Jews ask for a sign from Jesus

Joden vragen om een teken

047

FERIA VI.POST DOMIN. I. QVADRAG.
SanaturLanguidus

FRIDAY AFTERTHE 1ST SUNDAY OF LENT
An ill person is healed

Een zieke genezen

048

DOMINICA XVI.POST PENTECOST.
Sanaturhydropicus

16TH SUNDAYAFTER PENTECOST
A man with dropsy is healed

Een waterzuchtige genezen

049

DOMINICA II. POST PENTEC.
Vocatio ad coenam magnam

2ND SUNDAYAFTER PENTECOST
The invitation to the banquet

Uitnodiging voor de bruiloft

050

FERIA III. POST DOMIN. PASSIONIS
Non ascendit ad festum IESVS:
quaerunt eum Iudaei

TUESDAY AFTERPASSION SUNDAY
Jesus does not go up to the feast; the Jews question him

Vraag van de Joden

051

FERIA III. POST DOMIN. IIII. QVADRAG.
DocetIESVS; concitanturcontra eum Iudaei

TUESDAY AFTERTHE 4TH SUNDAY OF LENT
Jesus teaches; the Jews conspire against him

Joden spannen samen tegern Jezus

052

FERIA II. POST DOMIN. PASSIONIS
Mittunt Iudaei ministros, ut IESVM comprehendant

MONDAY AFTERPASSION SUNDAY
The Jews send servants to arrest Jesus

Joden willen Jezus arresteren

053

SABBATHOPOST DOMIN. III. QVADRAG.
LiberaturAdultera

SATURDAY AFTERTHE 3RD SUNDAY OF LENT
The adulteress is freed

De echtbreekster

054

SABBATHOPOST DOMIN. IIII. QVADRAG.
DocetIESVS in templo

SATURDAY AFTERTHE 4TH SUNDAY OF LENT
Jesus teaches in the temple

Jezus leert in de tempel

055

FERIA II. POST DOMIN. II.QVADRAG.
Incredulis predicit damnationem IESVS

MONDAY AFTERTHE 2ND SUNDAY OF LENT
Jesus preaches the damnation of unbelievers

Ongelovigen zijn verloren

056

DOMINICA PASSIONIS
Acerrima confutatio Iudaeorum, & eorum contra IESVM conatus

PASSION SUNDAY
The strong refutation of the Jews, and their attempts against Jesus

De Joden weerlegd

057

FERIA IIII. POST DOMIN. IIII. QVADRAG.
SanaturCaecusnatus

WEDNESDAY AFTERTHE 4TH SUNDAY OF LENT
The man born blind is healed

Blindgeborene genezen

058

DOMINICA II.POST PASCHA
De Pastore bono, ostio, ostiario, ouili

2ND SUNDAYAFTER EASTER
The Good Shepherd, the sheepgate, gatekeeper, sheep

De Goede Herder

059

FERIA IIII. POST DOMINICAMPASSIONIS
Malitiose Iudaei IESVM interrogare aggrediuntur

WEDNESDAY AFTERPASSION SUNDAY
The evil Jews approach in order to question Jesus

Over het kwaad

060

FERIA IIII.POST DOMIN. III. QVADRAG.
Explicatdoctrinamde traditionibus

WEDNESDAY AFTERTHE 3RD SUNDAY OF LENT
He explains the teachings about tradition

Leer over de traditie

061

FERIA V. POST DOMIN. I.QVADRAGES.
De Cananaea

THURSDAY AFTERTHE 1ST SUNDAY OF LENT
The Canaanite Woman

De Kanaänitische vrouw

062

DOMINICA XI. POST PENTEC.
Sanat IESVS surdum & mutum

11TH SUNDAYAFTER PENTECOST
Jesus heals the deaf-mute

Een dove genezen

063

SABBATHO POST DOMIN. I.QVADRAGES.
Transfiguratio Christi

SATURDAY AFTERTHE 1ST SUNDAY OF LENT
The Transfiguraiton of Christ

Verheerlijking van Jezus

064

DOMINICA VIII. POST PENTECOST.
Villicus accusatur

8TH SUNDAYAFTER PENTECOST
The villain is accused

Beschuldiging

065

DOMINICA III.POST PENTEC.
De oue centesima, & decima drachmaperdita

3RD SUNDAYAFTER PENTECOST
The hundredth sheep & the lost tenth coin

Verloren schaap en verlorenpenning

066

SABBATHOPOST DOMIN. II. QVADRAG.
De Prodigo Adolescente

SATURDAY AFTERTHE 2ND SUNDAY OF LENT
The Prodigal Youth

Verloren jeugd

067

EODEMSABBATHO
ProfunditomniaProdigusAdolescens

THE SAMESATURDAY
The Prodigal Youth loses everything

Verlies van alles

068

EODEMSABBATHO
Fit subulcus

THE SAMESATURDAY
He becomes a swineherd

Als een varken ....

069

EODEM SABBATHO
Accipit illum pater benignissime

THE SAMESATURDAY
His generous father accepts him

Door de vader aanvaard

070

FERIA III.POST DOMIN. III. QVADRAG.
Docethumilitatemdiscipulos,& correctionem fraternam

TUESDAY AFTERTHE 3RD SUNDAY OF LENT
[Jesus] teaches the disciples about humilty and fraternal correction

Broederlijke vermaningen

071

DOMINICA XXI.POST PENTEC.
De singulari inhumanitate serui regii& ingratitudine

21ST SUNDAYAFTER PENTECOST
The singular inhumanity and ingratitude of the king's servant

Ondankbare dienstknecht

072

DOMINICASEPTVAGESIMAE
De conuentione ex denario diurno

SEPTUAGESIMASUNDAY
The story of the daily wage

De dagloner

073

FERIA V. POST DOMIN. II.QVADRAGES.
De DiuiteEpulone

THURSDAY AFTERTHE 2ND SUNDAY OF LENT
The rich priest (Epulo, aka Dives)

De rijke priester

074

EADEM FERIA
De morte Epulonis & Lazari

THE SAME DAY
The death of Epulo & Lazarus

Lazarus

075

EADEM FERIA
Ex inferno interpellat Abrahamum Epulo frustra

THE SAME DAY
Epulo appeals from hell to Abraham in vain

Oproep uit de hel

076

FERIA VI. POST DOMIN. IIII.QVADRAGESIMAE
Mittuntur nuncii a sororibus de graui morbo Lazari

FRIDAY AFTERTHE 4TH SUNDAY OF LENT
Messengers are sent by the sisters about the grave illness of Lazarus

Lazarus

077

EADEM FERIA VI.
Venit IESVS Bethaniam

THE SAME FRIDAY
Jesus comes to Bethany

Jezus naar Bethanië

078

EADEM FERIA VI.
Suscitat Lazarum IESVS

THE SAME FRIDAY
Jesus raises Lazarus

Opwekking Lazarus

079

FERIA VI.POST DOMIN. PASSIONIS
Conciliumde nece IESV

FRIDAY AFTERPASSION SUNDAY
The Council deliberates the death of Jesus

080

DOMINICA QVINQVAGESIMAE
Praenunciat IESVS suam crucem Apostolis

QUINQUAGESIMASUNDAY
Jesus foretells his cross to his Apostles

Over het Kruis

081

DOMINICA XIII. POST PENTECOST.
Curat IESVS decem leprosos

13TH SUNDAYAFTER PENTECOST
Jesus cures ten lepers

Tien melaatsen genezen

082

FERIA IIII.POST DOM. II.QVADRAGESIMAE
Petitiomatris filiorum Zebedaei

WEDNESDAY AFTERTHE 2ND SUNDAY OF LENT
The request of the mother of Zebedee's sons

Over het vasten

083

EADEMDOMINICA QVINQVAGESIMAE
Sanaturunuscaecusante Iericho,& duo post Iericho

THE SAMEQUINQUAGESIMA SUNDAY
One blind man is healed before Jericho, and two after Jericho

Blinde genezen

084

FERIA II. MAIORIS HEBDOMADAE
Coena apud Simonem Leprosum

MONDAY OF HOLYWEEK
The dinner at the house of Simon the Leper

Simon de melaatse

085

DOMINICA IN RAMIS PALMARVM
Ducitur asina & pullus ad IESVM

PALM SUNDAY
A donkey & colt are led to Jesus

Over de ezel

086

EADEMDOMINICA
In conspectum Hierusalem venit IESVS

THE SAME SUNDAY
Jesus comes within view of Jerusalem

Intocht in Jeruzalem

087

EADEM DOMINICA
Ingressus solennis in ciuitatem

THE SAME SUNDAY
The solemn entrance into the city

Intocht

088

FERIA III.POST DOMIN. I.QVADRAGESIMAE
EijcititerumIESVS vendentes de templo

TUESDAY AFTERTHE 1ST SUNDAY OF LENT
Jesus again casts the sellers out of the temple

Uitdrijving van de handelaren

089

FERIA II. MAIORIS HEBDOMADAE
Veniunt Gentiles ad IESVM

MONDAY OF HOLYWEEK
Gentiles come to Jesus

Heidenen komen tot Jezus

090

DOMINICAX. POST PENTECOST.
De Pharisaeo & Publicano

10TH SUNDAYAFTER PENTECOST
The Pharisee & the publican

De Farizeeër enwijngaardenier

091

FERIA VI. POST DOMIN. II.QVADRAGESIMAE
Paterfamilias plantat vineam, & locat agricolis

FRIDAY AFTERTHE 2ND SUNDAY OF LENT
A landowner plants a vineyard, and hires caretakers

De wijngaard

092

EADEM FERIA
Extra vineam Filium occidunt

THE SAME DAY
The Son is killed outside the vineyard

De wijngaard

093

DOMINICA XIX. POST PENTECOST.
Facit Rex nuptias Filio

19TH SUNDAYAFTER PENTECOST
A king holds a wedding feast for his son

Het Feest van de koning

094

DOMINICA XXII. POST PENTECOST.
De soluendo tributo

22ND SUNDAYAFTER PENTECOST
On paying the tribute (to Caesar)

Geef de keizaer wat van de keizeris

095

DOMINICA XVII.POST PENTECOST.
De primo mandato interrogatur IESVS

17TH SUNDAYAFTER PENTECOST
Jesus is questioned about the first commandment

Jezus en het 1e gebod

096

FERIA III. POST DOMIN. II.QVADRAGES.
Quomodo credendumdocentibusPharisaeis,& Scribis

TUESDAY AFTERTHE 2ND SUNDAY OF LENT
How to believe the teachings of the Pharisees & scribes

Over de leer vanFarizeeën en Schriftgeleerden

097

DOMINICA XXIIII.POST PENTECOST.
De Antichristo

24TH SUNDAYAFTER PENTECOST
The Antichrist

De antichrist

098

DOMINICA I. ADVENTVS
Quae Iudicium vniuersale proxime praecedent

1ST SUNDAY OFADVENT
What occurs just before the universal judgement

Vlak voor de arrestatie

099

FERIA II.POST DOMIN. I. QVADRAG.
Iudiciumvniuersale

MONDAY AFTERTHE 1ST SUNDAY OF LENT
The universal judgement

De arrestatie voorzegd

100

FERIA V. MAIORIS HEBDOM.
Coena legalis

THURSDAY OFHOLY WEEK
The ritual supper (Preparations for the Last Supper)

Voorbereiding Laatste Avondmaal

101

COENA COMMVNIS, ET LAVATIO PEDVM

THE LAST SUPPERAND THE WASHING OF THE FEET
Laatste Avondmaal en voetwassing

102

SANCTISSIMI SACRAMENTI, ET SACRIFICII INSTITVTO

THE INSTITUTIONOF THE MOST BLESSED SACRAMENT AND SACRIFICE
Instelling sacrament en offer

103

DEGESTIS POST SACRAM COMMVNIONEM

THE EVENTSAFTER HOLY COMMUNION (AT THE LAST SUPPER)
Verdere gebeurtenissen

104

DOMINICA III.POST PASCHA
De eo, quoddixitChristus, Modicum&non videbitisme

3RD SUNDAYAFTER EASTER
What Christ said, "A little while & you will not see me"

Woorden van Jezus..

105

DOMINICA IIII. POST PASCHA
De eo, quemadmodum Spiritus Sanctus arguit mundum etc.

4TH SUNDAYAFTER EASTER
How the Holy Spirit will convict the world, etc.

Over de Heilige Geest

106

DOMINICA V. POST PASCHA
Orationis perfectio docetur

5TH SUNDAYAFTER EASTER
Teaching about the perfect prayer

Onderricht over het gebed

107

ORATCHRISTVS IN HORTO

CHRIST PRAYS INTHE GARDEN
In de hof van Gethsemane

108

DE IVDAE PRODITIONE
Veniunt ad hortum armati

THE BETRAYAL OFTHE JEWS
They come to the garden armed

Arrestatie aanstaande

109

MALCHIAVRICVLAE ABSCISSIO

THE CUTTING OFFOF MALCHUS' EAR
Het oor van Malchus

110

CAPITVRCHRISTVS

CHRIST IS CAPTURED
Jezus gevangen genomen

111

DVCITVRAD ANNAM PRIMVM

HE IS FIRST LEDTO ANNAS
Voor Annas geleid

112

INTERROGATVRAB ANNA. NEGAT EVM PETRVS

HE ISINTERROGATED BY ANNAS; PETER DENIES HIM
Ontkenningvan Petrus

113

TRAHITVR AD CAIPHAM IESVS. NEGAT ITERVM PETRVS

JESUS ISDELIVERED TO CAIAPHAS; PETER DENIES HIM AGAIN
Weer ontkenning door Petrus

114

ADIVRATIO CAIPHAE. CONFESSIODIVINA CHRISTI
Tertio negat Petrus

THE OATH OFCAIAPHAS; THE DIVINE CONFESSION OF CHRIST
Peter denies him a third time

3e ontkenning door Petrus

115

DEGESTIS IN CARCERE CAIPHAE,POST DIMISSVM CONCILIVM

THE EVENTS INCAIAPHAS' PRISON, AFTER THE COUNCIL IS DISMISSED
Bij Kajafas

116

DEGESTIS MANE IN PLENO PRINCIPIVM,ET SENIORVM CONCILIO

THE EVENTS ATEARLY MORNING IN THE FULL ASSEMBLY,
AND THE SENIOR COUNCIL (THE SANHEDRIN)

Het Sanhedrin

117

DVCITVR IESVS AD PILATVM; ET IVDAS LAQVEO SESVSPENDIT

JESUS IS LED TOPILATE; JUDAS HANGS HIMSELF WITH A ROPE
Judas' zelfmoord

118

QVAEPRIMVM GESTA APVD PILATVM

WHAT FIRSTHAPPENED BEFORE PILATE
Pilatus

119

QVAEGESTA SVNT APVD HERODEM

WHAT HAPPENED BEFORE HEROD
Herodes

120

QVAE GESTA SVNT, POSTQVAM REDVCTVS EST ADPILATVM

WHAT HAPPENEDAFTER HE IS RETURNED TO PILATE
Weer naar Pilatus

121

FLAGELLATVRCHRISTVS

CHRIST IS SCOURGED
De geseling

122

CORONATVRSPINIS IESVS

JESUS ISCROWNED WITH THORNS
De doornenkroon

123

GESTA POST CORONATIONEM, ANTEQVAM FERRETVRSENTENTIA

WHAT HAPPENEDAFTER THE CROWNING, BEFORE HE IS SENTENCED
Verdere gebeurtenissen

124

FERT SENTENTIAM PILATVS CONTRA IESVM

PILATE SENTENCES JESUS
Pilatus wast z'n handen inonschuld

125

DVCITVR IESVS EXTRA PORTAM AD CALVARIAE MONTEM

JESUS IS LEDOUTSIDE THE GATE TO MOUNT CALVARY
Begin van de kruisweg

126

QVAEGESTA SVNT POSTEA ANTE CRVCIFIXIONEM

WHAT HAPPENEDBEFORE THE CRUCIFIXION
Verdere gebeurtenissen

127

CRVCIFIGITVRIESVS

JESUS IS CRUCIFIED
Kruisiging Jezus

128

ERIGITVRCRVX

THE CROSS IS RAISED
Oprichting van het kruis

129

QVAEGESTA SVNT POST ERECTAM CRVCEM,
ANTEQVAM
EMITTERET SPIRITVM

WHAT HAPPENEDAFTER THE RAISING OF THE CROSS,
BEFORE HE HANDS OVER THE SPIRIT

Verder verloop

130

EMISSIOSPIRITVS

THE HANDINGOVER OF HIS SPIRIT
Jezus geeft de geest

131

QVAE GESSIT CHRISTVS DESCENDENS AD INFEROS

WHAT CHRISTDOES IN DESCENDING TO HELL
Nederdaling ter helle

132

DEPONITVR CHRISTI CORPVS E CRVCE

THE BODY OFCHRIST IS TAKEN FROM THE CROSS
Jezus van kruis afgenomen

133

DECHRISTI SEPVLTVRA

THE BURIAL OF CHRIST
Begrafenis van Jezus

134

RESVRRECTIOCHRISTI GLORIOSA

THE GLORIOUSRESURRECTION OF CHRIST
De Opstanding van Jezus

135

EODEMDIE APPARET MATRI MARIAE VIRGINI

THE SAME DAY HEAPPEARS TO HIS MOTHER, THE VIRGIN MARY
Verschijningen

136

EODEMDIE, DE PRIMO ADVENTV MVLIERVM AD SEPVLCRVM

THE SAME DAY,THE FIRST ARRIVAL OF THE WOMEN AT THE TOMB
De vrouwen bij het graf

137

EODEMDIE DOMINICO ANGELI APPARENT MVLIERIBVS

THE SAMESUNDAY, ANGELS APPEAR TO THE WOMEN
Engelen verschijning

138

EODEMDIE VENIVNT PETRVS ET IOANNES AD SEPVLCRVM

THE SAME DAYPETER AND Johannes GO TO THE TOMB
Petrus en Johannes bij het graf

139

EODEMDIE APPARET MAGDALENAE

THE SAME DAY HEAPPEARS TO MAGDALENE
Verschijning aan Maria Magdalena

140

EODEMDIE APPARET MVLIERIBVS

THE SAME DAY HEAPPEARS TO THE WOMEN
Verschijning aan de vrouwen

141

EODEMDIE APPARET IESVS DVOBVS DISCIPVLIS EVNTIBVS EMAVNTA

THE SAME DAYJESUS APPEARS TO TWO DISCIPLES GOING TO EMMAUS
De Emmaüsgangers

142

EODEMDIE APPARET DISCIPVLIS ABSENTE THOMA

THE SAME DAY HEAPPEARS TO THE DISCIPLES, WITHOUT THOMAS
Verschijning aan de discipelen

143

DOMINICAPRIMA POST PASCHA
Apparetdiscipulis& Thomae

1ST SUNDAYAFTER EASTER
He appears to the disciples and Thomas

Ook nu aan Thomas

144

APPARETCHRISTVS SEPTEM DISCIPVLIS AD MARETYBERIADIS

CHRIST APPEARSTO SEVEN DISCIPLES AT THE SEA OF TIBERIAS
Bij het meer van Tiberias

145

PRANDETCVM SEPTEM DISCIPVLIS IESVS

JESUS EATSBREAKFAST WITH SEVEN DISCIPLES
Maaltijd met de discipelen

146

APPARET CHRISTVS IN MONTE THABOR

CHRIST APPEARSON MOUNT TABOR
Verschijning op de berg Tabor

147

ASCENCIONEMCHRISTI PRAECEDENTIA PROXIME

JUST BEFORE THEASCENSION OF CHRIST
voor de Hemelvaart

148

ASCENCIOCHRISTI IN COELVM

THE ASCENSIONOF CHRIST INTO HEAVEN
De Hemelvaart van Jezus

149

SACRADIES PENTECOSTES

THE HOLY DAY OFPENTECOST
Pinksteren

150

TRANSITVSMATRIS DEI

THE DEATH OFTHEMOTHER OF GOD
Dood van Maria

151

VIRGINISMATRIS SEPVLTVRA

THE BURIAL OFTHE VIRGIN MOTHER
Haar begrafenis

152

SVSCITATVR VIRGO MATER A FILIO

THE VIRGINMOTHER IS RAISED BY HER SON
Verenigd met haar zoon

153

ASSVMITVR MARIA IN COELVM,
CORONATVR A SANCTISS.
TRINITATE

MARY IS ASSUMEDINTO HEAVEN,
AND CROWNED BY THE MOST HOLY TRINITY

In de hemel en beloond

154 MISSALEROMANUM 1962 The Roman Missal 1962
romeins missaal van 1962

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)