HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Encyclopedie =  schatzoeken


Lees de Bijbel    De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God. Lees de Bijbel en ontdek ook de schatten die naar aanleiding van de bijbel zijn ontstaan.

Schatzoeken in de de Bijbel

In de Bijbel komen zoveel zaken aan de orde dat je waarschijnlijk wel op zoek wilt gaan naar aanvullende informatie en uitleg. Daarvoor is deze site dan ook gemaakt en biedt een ruime keus aan mogelijkheden. Je kan ook deze pagina gebruiken waar je een grote verscheidenheid aan naslagwerken kunt aantreffen.

Praktische Hulpmiddelen voor Bijbelstudie

Paulus prees de Joden in de stad Berea, die naar zijn prediking luisterden, omdat zij dagelijks de Schrift "onderzochten (nauwkeurig bestudeerden, navorsten), om te zien of deze dingen zo waren". (Handelingen 17:11) Tegenwoordig hebben we een verscheidenheid aan bijbelse hulpmiddelen ter beschikking om ons onderzoek van Gods Woord veel eenvoudiger te maken en gemakkelijker dan het voor de Bereërs van de eerste eeuw was..

Bijbelconcordanties 

Een overzicht van alle woorden in de Statenvertaling, met verwijzingen naar de plaatsen waar de woorden in de tekst van de bijbel voorkomen. Een interessante en handige kennisbron voor taalvorsers& bijbelstudenten! : hier pracht concordantie van de Staten Vertaling

Woordenboeken

Op BijbelseNamen.nl 
vind je de betekenissen van meer dan 3200 bijbelse namen. Bij veel van die namen kun je bovendien direct het bijbelvers lezen waar de naam in voorkomt of wordt uitgelegd. 
Een prachtige Encyclopedie  : 

Boeiend studiemateriaal binnen handbereik :


Het karwei om een bijbelvers te vinden of een specifieke plaats te onthouden kan soms erg frustrerend zijn. Met behulp van een volledige concordantie kan je eenvoudig elk woord opzoeken in de Bijbel en de plaats in de tekst. Sommige concordanties wijzen op de originele Hebreeuwse of Griekse woorden, hun juiste uitspraken en hun definities.

Tegenwoordig zijn er verschillende uitmuntende bijbelconcordanties op de markt, die waardevolle hulp kunnen bieden voor Uw studie van de Bijbel. Strong's Exhaustive Concordance vermeldt elk woord in de Bijbel en alle schriftuurlijke verwijzingen, waar elk woord gevonden kan worden. Bovendien bevat het een Hebreeuws en Grieks woordenboek (lexicon) aan het eind.


Een prachtig stuk gereedschap. Ook deze is gratis te downloaden:
info op: www.scripture4all.org
downloads vanaf: www.scripture4all

De doelstelling van Scripture4all (="Schrift voor allen") is het toegankelijk maken van de originele Schriften voor een breed publiek, door hulpmiddelen te ontwikkelen om de kloof tussen de de oorspronkelijke teksten van de Bijbel en de vertalingen te overbruggen: 
Het ultime hulpmiddel voor verfijnde woordstudies in Engels, Nederlands, zowel het Grieks als het Hebreeuws. Met de Nederlandse woorden erbij
    
The Englishman's Greek Concordance of the New Testament en The Englishman's Hebrew Concordance zijn beiden afgestemd op de woorden in Strong's Concordance. Zij kunnen daarom gebruikt worden door studenten, die geen kennis hebben van het Grieks en Hebreeuws alfabet. Deze twee concordanties zijn gebaseerd op het gebruik van elk Grieks en Hebreeuws woord en niet op de Engelse woorden, waarin ze vertaald zijn. Diverse verschillende Griekse of Hebreeuwse termen, elk met een klein verschil van betekenis, kunnen allen door één enkel Engels woord vertaald worden. Soms worden verschillende Engelse woorden gebruikt om dezelfde Griekse of Hebreeuwse term te vertalen. Deze concordanties helpen iedere plaats te lokaliseren, waar een specifiek Grieks of Hebreeuws woord wordt gebruikt, ongeacht de Engelse uitdrukking, die in de vertaling is gebruikt.


Geniet hier van :  Leerzame Beeldmeditaties

Voorbeeld van een prachtig hulpmiddel 
Je vind vervolgens een schat van  informatie aan Tekstverwijzingen, Concordantie Hebrew en Greek, Commentaren, Liederen mét Muziek, Afbeeldingen, Kaarten, Vertalingen en Woordenboeken. 
 

Book

Bible Book Title(s)    

>

Chapters

>

Verses

I. Law

1.

The First Book of Moses Called Genesis

50

1533

2.

The Second Book of Moses Called Exodus

40

1213

3.

The Third Book of Moses Called Leviticus

27

859

4.

The Fourth Book of Moses Called Numbers

36

1288

5.

The Fifth Book of Moses Called Deuteronomy

34

959

II. Old Testament Narrative

6.

The Book of Joshua

24

658

7.

The Book of Judges

21

618

8.

The Book of Ruth

4

85

9.

The First Book of Samuel

31

810

10.

The Second Book of Samuel

24

695

11.

The First Book of Kings

22

816

12.

The Second Book of Kings

25

719

13.

The First Book of Chronicles

29

942

14.

The Second Book of Chronicles

36

822

15.

The Book of Ezra

10

280

16.

The Book of Nehemiah

13

406

17.

The Book of Esther

10

167

III. Wisdom Literature

18.

The Book of Job

42

1070

19.

The Book of Psalms

150

2461

20.

The Book of Proverbs

31

915

21.

The Book of Ecclesiastes

12

222

22.

The Song of Songs (or Song of Solomon or Canticles)

8

117

IV. Major Prophets

23.

The Book of Isaiah

66

1292

24.

The Book of Jeremiah

52

1364

25.

The Book of Lamentations

5

154

26.

The Book of Ezekiel

48

1273

27.

The Book of Daniel

12

357

V. Minor Prophets

28.

The Book of Hosea

14

197

29.

The Book of Joel

3

73

30.

The Book of Amos

9

146

31.

The Book of Obadiah

1

21

32.

The Book of Jonah

4

48

33.

The Book of Micah

7

105

34.

The Book of Nahum

3

47

35.

The Book of Habakkuk

3

56

36.

The Book of Zephaniah

3

53

37.

The Book of Haggai

2

38

38.

The Book of Zechariah

14

211

39.

The Book of Malachi

4

55

VI. New Testament Narrative

40.

The Gospel According to Matthew

28

1071

41.

The Gospel According to Mark

16

678

42.

The Gospel According to Luke

24

1151

43.

The Gospel According to John

21

879

44.

The Acts of the Apostles

28

1007

VII. Pauline Epistles

45.

The Epistle of Paul to the Romans

16

433

46.

The First Epistle of Paul to the Corinthians

16

437

47.

The Second Epistle of Paul to the Corinthians

13

257

48.

The Epistle of Paul to the Galatians

6

149

49.

The Epistle of Paul to the Ephesians

6

155

50.

The Epistle of Paul to the Philippians

4

104

51.

The Epistle of Paul to the Colossians

4

95

52.

The First Epistle of Paul to the Thessalonians

5

89

53.

The Second Epistle of Paul to the Thessalonians

3

47

54.

The First Epistle of Paul to Timothy

6

113

55.

The Second Epistle of Paul to Timothy

4

83

56.

The Epistle of Paul to Titus

3

46

57.

The Epistle of Paul to Philemon

1

25

VIII. General Epistles

58.

The Epistle to the Hebrews

13

303

59.

The General Epistle of James

5

108

60.

The First Epistle of Peter

5

105

61.

The Second Epistle of Peter

3

61

62.

The First Epistle of John

5

105

63.

The Second Epistle of John

1

13

64.

The Third Epistle of John

1

14

65.

The Epistle of Jude

1

25

IX. Apocalyptic Epistle

66.

The Book of Revelation (or The Apocalypse of John)

22

404

Total Number of Chapters and Verses

1189

31102

THANKS TO The Blue Letter Bible
Bijbelatlas

Uitgebreid info over  
Christendom
Landen van de wereld :  Countries of the world

Het onderzoeken van Gods Woord kan zijn als een reis in een vreemde, nieuwe wereld. Zoekend naar de waarheid van de Bijbel, zult U op onbekende gewoontes stoten en op namen van volken en landen, welke U in geen enkele moderne atlas kunt lokaliseren.


Wie waren de Farizeeën en Sadduceeën?
Waarom waren de Samaritanen en de Joden in Jezus' tijd vijanden?
Waar waren de oude Koninkrijken van de Assyriërs, de Babyloniërs en de Perzen gelokaliseerd?
De historische, geografische en sociale achtergrond is heel belangrijk om de vele, anders moeilijke verzen, te begrijpen.

Een bijbelatlas helpt oude volken, steden en koninkrijken te lokaliseren. Het laat U de Romeinse wereld zien, waar Paulus doorheen reisde en gemeenten stichtte of de locatie van de twaalf stammen van Israël, tijdens de dagen van Jozua en de rechters. Het is een zeer nuttige hulp om de wereld te zien, zoals het bestond tijdens de verschillende tijdperken, die in de Bijbel worden besproken.

Bijbel woordenboeken en bijbelse commentaren helpen bij de uitleg van oude sociale gebruiken, archeologische vondsten en wereldse historische verbanden met in de Bijbel genoemde gebeurtenissen. Echter, elk van deze werken is beperkt door de vooroordelen en vooropgezette denkbeelden van de schrijver. Het perspectief begrijpend van hen, die elke gegeven opdracht bestudeerden, zal de lezer in staat stellen goed te compenseren.

Bijbel software  
vrij te downloaden

Voor jou gevonden en van harte aanbevolen.
Waarom...? 
Wel:
De website Real Life. Een schitterende site. Lekker origineel, nogal onverwachts, boeiend,en met veel pittige doordenkertjes. Het is echt de moeite waard om te bekijken

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)