Afbeelding Missale Romanum - 122                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

JEZUS MET DE DOORNENKROONBIJBELTEKST Mattheüs 27  Markus 15  Johannes 19

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

27 De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. 28 Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, 29 ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ 30 en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 31 Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.

DE WONDEN VAN JEZUS

Het begin van het lijden van Jezus vinden we in Johannes 19. “Toen nam dan Pilatus Jezus en liet Hem geselen.” Waarom werd Jezus gegeseld? Jesaja 53:4: “Nochtans, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten gedragen, wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.” Deze tekst laat zien hoe Jezus verwond werd om ons de genezing te schenken. Zijn striemen, zijn wonden, brengen ons genezing. Hoewel het in de praktijk soms erg moeilijk kan zijn; de bijbel zegt dat de prijs voor genezing is betaald doordat Jezus verwond werd.
Dit is de eerste stap in het lijden van Jezus: door zijn wonden zijn wij genezen.

DOORNENKROON EN PAARSEN MANTEL

Johannes 19: “Toen nam dan Pilatus Jezus en liet Hem geselen. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op Zijn hoofd en deden Hem een purperen kleed om, en zij traden op Hem toe en zeiden: Gegroet, Koning der Joden! En zei gaven Hem slagen in het gelaat.”
Waarom moest Jezus een doornenkroon op zijn hoofd dragen, en een paarse mantel om zijn lichaam? Deze doornenkroon en mantel zijn een symbool. In Genesis 3 begaat Adam de eerste zonde. God vervloekt op dat moment Adam en Eva, maar niet alleen hen, de gehele aarde wordt vervloekt. Het prachtige paradijs veranderde vanaf dat moment totaal. God zei: ‘de aardbodem is door Adam vervloekt, doornen en distels zal hij voortbrengen.’ Door de zonde van Adam werd de hele aarde vervloekt en begonnen doornen en distels te groeien. Jezus droeg symbolisch de vloek van de doornen door een doornenkroon op Zijn hoofd te dragen, en de vloek van de distels door de paarse mantel te dragen. Hiermee gaf Jezus aan dat Hij die vloek droeg en dat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde aan kwam.

SCHANDE

Toen de soldaten Jezus de doornenkroon hadden opgedaan en de paarse mantel hadden aangedaan, vielen ze voor Hem op de knieën en begonnen Hem te bespotten, te bespugen en op alle mogelijke manieren te vernederen (Lucas 27:29). Jezus werd door de voorbijgangers bespot, door de overpriesters bespot en zelfs door de rovers die naast hem gekruisigd werden. Maar het was niet voor niets dat Jezus al deze schande droeg. Jezus droeg onze schande, om ons Zijn heerlijkheid te geven.

JEZUS MET DE DOORNENKROON

Ik ben schoon, men bemint Mij niet.
Ik ben edel, men dient Mij niet.
Ik ben Almachtig, men vreest Mij niet.
Ik ben rijk, men bidt Mij niet.
Ik ben Eeuwig, men zoekt Mij niet.
Ik ben wijs, men vraagt Mij niet.
Ik ben de Weg, men bewandelt Mij niet.
Ik ben de Waarheid, men gelooft Mij niet.
Ik ben het Leven, men begeert Mij niet.
Ik ben het Licht, men ziet Mij niet.
Ik ben barmhartig, men betrouwt Mij niet.
Ik ben de Leidsman, men volgt Mij niet.
O mens, gaat gij verloren en wijt het Mij niet.
Want Ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet.

Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG