HET ALLERLAATSTE 

Bericht van Knipoogje:

Ook dit jaar vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats. Vooral  in verband met de beveiliging.
Excuses voor mogelijk ongemak (niet waarschijnlijk), alle content blijft beschikbaar.

Gevonden voor de trouwe bezoekers:
 Sefaria, Open Source Jewish Texts
Sefaria.org is a Living Library of Jewish Texts. De naam laat al zien dat hier sprake is van een buitengewoon ambitieus project: belangrijke Joodse teksten beschikbaar maken voor lezen, leren en becommentariëren.

Zelfs een eerste bezoek laat zien dat het helemaal niet moeilijk is om je te verliezen in deze website, maar de startpagina is te allen tijde terug te halen met een klik op de letter Samech in de linkerbovenhoek. Daarnaast bevindt zich Sefaria, een uitklapmenu dat toegang geeft tot de basisinformatie over het project. Nog een stapje naar rechts vindt de bezoeker de knop Texts, opnieuw een uitklapmenu dat toegang geeft tot de teksten in Sefaria.org. Met 'mouse-over' opent zich telkens een volgend uitklapmenu, tot u bent waar u zijn wilt.

Nog niet alles is compleet, getuige de pagina Texts. Daar moeten nog heel wat vertalingen en commentaren worden toegevoegd.
De teksten zijn beschikbaar in het Hebreeuws, met de Engelse vertaling ernaast indien gewenst (daarvoor is een knop rechts bovenaan de pagina te vinden).

Wilt u Engelse links en Hebreeuws rechts: met één druk op de knop geregeld. De commentaren staan in een aparte kolom aan de rechterkant.

Als voorbeeld: Beresjiet 1 (Genesis).
Een muisbeweging naar de linkerkant van het scherm toont welke tekstversie gebruikt is. Rechts van de tekst staan de commentaren, en helemaal onderaan is te vinden dat hiervoor 1037 bronnen zijn geraadpleegd en dat er op 42 afzonderlijke pagina's op de website additioneel commentaar te vinden is.

Sefaria.org is interactief, wat wil zeggen dat een ieder die meent een bijdrage te kunnen leveren, hiertoe van harte wordt uitgenodigd. Registratie maakt dat mogelijk. Er worden bijvoorbeeld vertalers gezocht voor de Sjoelchan Aroech, naar het Engels - sefaria.org is Engelstalig.

Erg goed bedacht is het virtuele Hebreeuwse toetsenbord dat 'website-wide' bovenaan in het zoekveld Search met een klik opde letter alef is op te roepen.  

  Sinds 2000 wordt dagelijks aan de site gewerkt.

Om over na te denken: Het zoeken naar waarheid levert steeds nieuwe vergezichten op. Als we niet bereid zijn tijdens de zoektocht naar waarheid oude ballast overboord te gooien, dreigen we in de branding te vergaan. Wanneer we bang zijn ons geloof te verliezen, tijdens of na het lezen van de website, dienen we te bedenken dat ons geloof dan geen wáár geloof is, daar het ware geloof zeker is van zijn zaak. Velen zijn bang om van hun eigen geloofsinzichten verlost te worden. Zij leven in de veronderstelling dat hun levensboot dan te licht zal worden en ten prooi zal vallen aan de woeste baren. Geen nood, waar wij ál het onze verliezen, neemt God de leiding.  En dat is  wat God graag wil voor jou en mij:. Lees maar een verder . . .

Voor de verzamelaars :    

De oude nieuwsbrief die ooit verscheen, met daarin een schat aan boeiende onderwerpen.

De geschiedenis van holyhome.nl      een wonder op zich!
  

Vanaf deze plaats een hartelijke groet en blijf allen maar dankbaar gebruikmaken van deze rijke schatkamer aan materiaal.

  Studieplannen? Denk eens aan Theologie en Levensbeschouwing


Niet alleen vroeger maar ook nu in onze multiculturele samenleving zijn geloof, normen en waarden onderwerp van vele discussies. Houd jij je graag bezig met zingevingvraagstukken op het gebied van geloof, cultuur en samenleving? Wil je weten wat anderen beweegt?

De maatschappij vraagt om bevlogen professionals op het gebied van geloof en levensbeschouwing die standpunten kunnen toelichten en betekenis kunnen geven aan discussies. Past dit bij jou? 

Er gaat een boeiende wereld voor je open waar alles inzit: geschiedenis, taal, filisofie, psychologie, kunst, sociologie met alles wat daaraan raakt. Na zo'n studie weet je alles over de relatie tussen mens en cultuur, samenleving en levensbeschouwing.

Godsdienst opleidingen en studierichtingen

Religie is een van de belangrijkste drijfveren van de mens. Al sinds mensenheugenis voelen mensen zich spiritueel verbonden met elkaar, met hun omgeving en het ongrijpbare om zich heen. Het geloof biedt mensen niet alleen geestelijke of spirituele steun, maar het geloof kan daarnaast ook een leidraad voor het leven bieden. De opleidingen religie gaan in op de religie in het algemeen en het belang dat door mensen aan het geloof wordt gegeven. Geïnteresseerd? Dan zijn de opleidingen religie misschien iets voor jou.

Lees hier verder: https://www.studentum.nl/zoeken/opleiding-godsdienst

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:
Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Christian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Deze pagina printen
Sitemap


Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-