HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Huwelijk naar God's bedoeling


De rijkdom van het huwelijk kun je alleen verstaan als je werkelijk van harte gelooft. Voor het bewaren van het huwelijk heb je dan ook nodig dat je werkelijk volhardt in het geloof.

Een leerzame catechese over het christelijk huwelijk

De Liefde - I Corinthen 13

1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,

maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.

2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,

5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
 
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Deel  01

Deel  02

Deel  03

Deel  04

Deel  05

Deel  06

Deel  07

Deel  08

Deel  09

Deel  10

Deel  11

Deel  12

Deel  13


Lees eens: Huwelijkscatechese

Lees ook eens het document Liefde

Om eens over na te denken:
Een huwelijksgesprek hoort sinds jaar en dag bij de voorbereiding van de trouwdienst. Soms houdt dit gesprek echter niet veel meer in dan het maken van concrete afspraken. In andere situaties wordt ook een gedeelte uit het huwelijksformulier gelezen en toegelicht.

Een goed huwelijk kan altijd beter” is een uitspraak die het doel van deze doe-het-zelfcursus aangeeft. Er wordt verondersteld dat de communicatie tussen de partners redelijk is en dat beide aan de kwaliteit van hun huwelijk willen werken. De Bijbel is een boek met fantastische tips hoe we de verschillende huwelijks componenten kunnen bekijken vanuit Gods standpunt: Hij heeft immers het huwelijk bedacht voor de mens?!

De NLEG,  een kerkgenootschap en lid van de VPE (www.vpe.nl) waar ruim 160 pinkster- en volle evangelie gemeenten en 260 predikanten lid van zijn, heeft zelfs een Huwelijks Training. (De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship (www.ag.org), waarbij ongeveer 350.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 65 miljoen leden wereldwijd.


Leerzame Brochure Huwelijk
Over de volgende onderwerpen: De Bijbel over het huwelijk -  Een goede voorbereiding is het halve werk - De huwelijksvoorbereidingscursus - De huwelijksinzegening - Veel gestelde vragen over - Trouwen of samenwonen - Seks voor het huwelijk - Trouwen met een ongelovige - Echtscheiding en hertrouwen - Homoseksualiteit - Lidmaatschap van de gemeente. Lees hier verder .....

Lees eens het volgende document:  

                          Vreemdgaan en Overspel

Liefde - om eens over na te denken

Lucas 6:31
"Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen."
Echte vrienden behandelen elkaar zoals ze zelf ook behandeld willen worden. Behandel elkaar met respect en heb elkaar lief.

Johannes 15:13
"Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden."
Een vriend is iemand op wie je kan bouwen, iemand die altijd voor je klaar staat wat er ook gebeurt. Echte vrienden gaan tot het uiterste voor elkaar.

Kolossenzen 3:12-14
"Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt."
Een ruzie of meningsverschil? Het kan de beste vrienden overkomen. In zo'n situatie is het echter belangrijk dat je, net zoals in Kolossenzen staat, elkaar leert te vergeven. Probeer je in te leven in de ander en vergeef diegene voor zijn fouten.

Spreuken 17:17
"Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood."

Prediker 4:9-10
"Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want - dat is zeker - samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt."
Het is vrij logisch, samen sta je sterker dan alleen. Vrienden kunnen elkaar helpen in tijden van verdriet en moeilijkheden, wanneer helemaal alleen staat zijn deze periodes veel zwaarder.

Romeinen 12:10
"Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf."
Vrienden zijn ontzettend waardevol. Laat ze daarom ook merken hoeveel je hen waardeert en heb ze lief.

Spreuken 18:24
"Wie veel vrienden heeft raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer."
Echte vriendschap is soms lastig te vinden, maar wanneer je een echte vriend hebt is dit zoveel meer waard dan wanneer je een hele groep oppervlakkige vrienden om je heen hebt.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)