Afbeelding Missale Romanum - 024                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

WEES BARMHARTIGLucas 6

Uit het evangelie volgens Lukas:

Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen.
Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere;29) en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen.
Maar geeft een iegelijk, die van u begeert; en van dengene, die het uwe neemt, eist niet weder.
En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.
En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben.
En indien gij goed doet dengenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde.
En indien gij leent dengenen, van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zondaren, opdat zij evengelijk weder mogen ontvangen.
Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn; want Hij is goedertieren) over de ondankbaren en bozen.
Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.
En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.
Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.

Uit de mode

Men vindt barmhartigheid soms een beetje  neerbuigend. Een soort helpen waarbij een ander niet gezien wordt als naaste maar meer als iemand van een lagere klasse.

Behalve in de kerk hoor je het woord barmhartig op zich nooit meer. Barmhartig staat wel in het wapen van Amsterdam, maar in Amsterdam hoor je veel meer  de anti-klanken ervan. De tegenstellingen onbarmhartig en meedogenloos klinken immers vaker.

In de Bijbel staat in Lucas 6: ‘wees  barmhartig want uw vader is barmhartig’ en  niet: ‘wees liefdadig’. Wat je bij wel kruiswoordpuzzels hebt. Een ander woord voor liefdadigheid? Barmhartigheid. Dat is goed in het puzzelboekje, maar in de bijbel is het iets anders: liefdadig ben je wanneer je een euro in de collectebus doet voor Jantje Beton, maar barmhartig ben je pas als je naar Jantje Beton toegaat.

Bijbelse woorden die dit voor een deel uitleggen zijn goedgunstig en  goedertieren

Gunstig zijn wij allemaal wel voor een ander. Tenminste als je bijvoorbeeld de ander wel je spullen wilt lenen. Gunstig is een moeder die tegen haar zoon zeg : je mag mijn auto wel gebruiken. Zoon is blij omdat moeder hem dat gunt. Wil natuurlijk best luisteren als moe zegt: je mag niet harder rijden dan 120. En wil je na afloop even tanken? Dat is redelijk allemaal, en gunstig. Goed-gunstig is de moeder pas als zij hem gewoon de sleutels geeft en alleen maar vraagt wanneer breng je de auto terug. Goedertieren is ze pas als zij zegt: je hoeft ook niet te tanken.  Ik betaal wel. Dan “tiert haar goedheid”.


Hoe liefdadig dit ook allemaal is, het is nog geen barmhartigheid maar het begint er wel mee.

Het begint ermee dat mensen elkaar iets gunnen en goedgunstigheid is dat je er ook nog blij om bent. Dat komt meestal voor tussen vrienden en familie ouders en kinderen echtgenoten en partners. Ik ben zo blij voor jou dat je het goed doet…. hier een bos bloemen. Zomaar.

Met liefdadigheid en goedgunstigheid heb je de helft te pakken van barmhartigheid.

De andere helft met een andere kleur komt erbij als mensen in de ellende zitten. En wanneer je daardoor diep geraakt wordt.

Dan komen er tranen in je ogen. Dat krijg je niet bij het overmaken van een bedrag over de giro, dat is liefdadigheid en goedgunstigheid, maar als je in de ziekenhuizen rondloopt op de afdeling kinderoncologie of als je op bezoek gaat bij die ene verre neef van jou die op zijn 18e een dwarslaesie opliep bij het duiken in een zwembad en als je thuiskomt, dan voel je je naar en dat is wat er bedoeld wordt met het bijbelse woord “ontferming”.  Ach toch wat verdrietig. Kon maar ik helpen.

Dat gevoel erbij dat maakt goedgunstigheid tot barmhartigheid. Dat gevoel tref je ook aan bij de barmhartige Samaritaan. Die niet alleen met ontferming werd bewogen maar ook nog extra geld gaf voor de verpleging en: Ik kom nog terug hoor!Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG