whatsup_4nonblondes.mid.mid

Recreatie mijmeringen - Inleiding 

Hieronder vindt je alle pagina’s van de ontspannende Recreatie studies

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20   terug

Vooraf even dit: Voor velen is er de tijd van de recreatie weer aangebroken. Hierbij volgens traditie de  recreatie-mijmeringen. In een vorige generatie was recreatie een uitzondering. Nu is dat alles gewoon, we accepteren het als vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is het niet.  Laten we daar eens over denken.

   

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 

Hier krijg je een Reiswijzer onder ogen. Waar je bent op dit moment weet ik niet. Misschien ben je met vakantie in een ver land of zit je lekker in uw eigen stoel met alles bij de hand, je computer of laptop.. Hoe uw situatie ook is, u bent op reis -in uw leven of letterlijk buitenshuis. In deze digitale uiting is gekozen voor het thema 'reizen'. Deze bijbel- gids loodst je door de verschillende fases van de reis heen. Misschien een idee, om dit voor een vakantie te printen en mee te nemen ter overdenking.

Wie reist, vertrekt

Daarom vind je bijvoorbeeld een stukje over vertrekken. Wat komt erbij kijken om uiteindelijk echt op weg te gaan? , Eenmaal onderweg, kom je steeds dichterbij je reisdoel, je bestemming. Zo'n reis verloopt niet altijd zonder slag of stoot. In de tweede week bijvoorbeeld over de gevaren die je onderweg kunt tegenkomen. Daarbij, aan alles komt een eind, ook aan een reis. De bestemming is bereikt, we hebben genoten van de mooie dingen die we zagen of het verblijf viel juist tegen. Hoe dan ook, de thuisreis wordt aanvaard. Wat is het dan fijn om echt thuis te komen -vooral in geestelijke zin -over thuiskomen en Gods beloften hierbij. Ik wens je een fijne en gezegende vakantieperiode toe. [Gedigitaliseerd door Holyhome voor alle bezoekers]

Kies vol overgave voor momenten die je dichter bij God brengen
Ervaar ze als uren om nooit te vergeten - laat ze dankbaar in je hart gegrift staan !
Je treft voor 21 dagen een meditatief moment aan.

De muziek die je HIER KUNT BELUISTEREN was één van de melodieën die één van mijn dochters zo mooi vond.

De tekst vind je onder :
 
Many years of my life and still
 I`m trying to get up that great big hill of hope
 For a destination
 I realized quickly when I knew I should
 That the world was made up of this
 Brotherhood of man
 For whatever that means
 So I cry somethimes when I`m lying in bed
 To get it all out what`s in my head
 Then I start feeling a little peculiar
 So I wake in the morning and I step
 Outside I take deep breath
 I get real high
 Then I scream from the top of my lungs
 What`s goin` on
 And I say hey...
 And I say hey what`s goin` on
 And I say hey...
 I said hey what`s goin` on
 And I try, oh my God do I try
 I try all the time
 In this institution
 And I pray, oh my God do I pray
 I pray every single day
 For a revolution
 So I cry sometimes when I`m lying in my bed
 To get it all out what`s in my head
 Then I start feeling a little peculiar
 So I wake in the morning and I step outside
 I take a deep breaththen I get real high
 Then I scream from the top of my lungs
 What`s goin` on
 And I say hey...
 And I say hey what`s goin` on
 And I say hey...
 I said hey what`s goin` on
 And I say hey...
 And I say hey what`s goin` on
 And I say hey...
 I said hey what`s goin` on
 Many years of my life and still
 I`m trying to get up that great big hill of hope
 For a destination

Voor de stille momenten:  Geniet van de  Psalmen

Nog even dit:

Allen die op vakantie gaan, wens ik een inspirerende vakantie toe en voor wie thuisblijft (gewenst of gedwongen): dat iedere dag toch ook weer een bijzondere dag mag zijn, een geschenk van de Eeuwige.

Ga met Gods zegen!

Als je gaat, ga met God.

Dan heb eerbied voor de grond waar je komt,

en eer je die mensen om waar ze wonen en wie ze zijn;

dan neem je vooral je zachte krachten mee

en je pakt ze daar uit: hartelijkheid en vrede;

ook neem je de goede woorden mee

en je zaait ze ginder uit met gulle gebaren.

Als je gaat, ga dan als een kwetsbaar mens

met goede en minder goede kanten,

want dan zet jij je milde kijk op de mensen daar

die zijn net als jij.

Als je gaat, ga dan als iemand die wil genieten

van wat je hoort en ziet, van wat je ruikt en proeft.

Als je gaat, ga dan met God

die je rijker terug wil zien dan toen je ging.

Ga! Zijn zegen heb je!

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

Woorden van Jezus  . . .

Joh 1:51 ?Waarachtig, ik verzeker jullie,? voegde hij eraan toe, ?jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.?

Joh 4:13-14 ?Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,? zei Jezus, ?maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.?

Joh 7:38 ?Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,? zo zegt de Schrift.?

Mat 5:3-12 ?Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze v??r jullie de profeten.

Mat 5:17-18 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

Mat 6:33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Luc 6:35-36 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Luc 12:32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

Mat 6:34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Mat 18:18-20 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.?

Mat 17:20 Hij antwoordde: ?Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: ?Verplaats je van hier naar daar!? en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.?

Luc 17:6 De Heer zei: ?Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: ?Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!? en hij zou jullie gehoorzamen.

Mar 9:23 Toen zei Jezus tegen hem: ?Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.?

Mar 11:22-24 Jezus zei tegen hen: ?Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ?Kom van je plaats en stort je in zee,? en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Joh 14:12-15 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

Mat 18:19-20 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.?

Joh 15:5,7 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

Joh 16:23-24 Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam ? hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Joh 7:16-17 Jezus zei: ?Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek.

Joh 8:32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.?

Joh 8:51 Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.?

Joh 11:25-26 Maar Jezus zei: ?Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat??

Luc 10:19-20 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.?

Mar 16:17-18 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.?

Luc 12:2 Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden.

Joh 10:27-30 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn ??n.?

Mat 11:28-30 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.?

Luc 21:18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.

Mar 10:29-31 Jezus zei: ?Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.?

Mar 4:25 Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.?

Mat 23:12 Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.

Joh 14:25-28 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.

Joh 16:12-13 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Joh 16:22-23 Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam ? hij zal het je geven.

Joh 14:16-18 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Luc 11:9-10 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Luc 11:28 Maar hij zei: ?Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.?

Mat 12:50 Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.?

Mat 9:29 Daarop raakte hij hun ogen aan en zei: ?Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.?

Mat 10:19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven.

Mat 10:29-33 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet ??n dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Mat 10:39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Joh 20:23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.?

Mar 9:41 Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

Luc 6:38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.?

Joh 6:35 ?Ik ben het brood dat leven geeft,? zei Jezus. ?Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Joh 7:37-38 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ?Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! ?Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,? zo zegt de Schrift.?

Joh 6:40 Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.?

Joh 6:37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen,

Joh 6:45 Het staat geschreven in de Profeten: ?Zij zullen allemaal door God onderricht worden.? Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij.

Joh 14:21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.?

Mat 15:13 Hij antwoordde: ?Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt.

Joh 14:23 Jezus antwoordde: ?Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

Mat 28:20 En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.?

Mat 10:22 Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

Luc 24:49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.?

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG