God is de Schepper van Leven. Hij doet dat door zijn Geest – zijn adem - die Hij in de mensen geblazen heeft. Vanuit Gods oogpunt treedt er dus dood op overal waar er een gebrek aan zijn adem zich manifesteert. In deze geschiedenis openbaart Jezus zich als de Koning van het Leven, de Opstanding, de overwinnaar van de dood.