HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Vastenavond

Lees de Bijbel

Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

De kerk: plek voor veel vieringen

Schargraven   We houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

Deze dagen hebben allemaal gemeen dat ze hun oorsprong vinden in de bijbel. Elke feestdag is gekoppeld aan een gebeurtenis in de bijbel, die voor christenen een belangrijke betekenis heeft. Maar welke gebeurtenis, en dus betekenis, is gekoppeld aan welke feestdag?

Over vastenavond nagedacht

Bijbelstudies    Vastenavond is de dinsdag voor Aswoensdag (de eerste dag van de 40-dagentijd, lijdenstijd of vastentijd.. Het is een dag van boete om de ziel te reinigen, en de laatste dag waarop carnaval gevierd wordt voor de soberheid van de 40-dagentijd begint..Voor het begin van de vastenperiode werden de bloemetjes nog eens flink buiten gezet In de afbeelding uit de 16e eeuw is de strijd tussen boete en feest te zien.
MEER INFORMATIE
Protestantse Christenen hebben niet de gewoonte carnaval en vasten te vieren, hoewel de liturgievernieuwing van de tweede helft van de 20e eeuw velen wel in contact gebracht heeft met deze katholieke gewoonten die het geloof met het alledaagse leven verbinden..

In het buitenland zijn er allerlei tradities levend gebleven rond vastenavond, in Nederland is dat sterk regionaal gebonden. Carnavalsgebruiken zijn het wijdst verbreid.
Zo'n regionaal gebruik is de rommelpotterij waarbij kinderen langs de deuren gingen en daarbij bedelliedjes zongen.
Daarbij bespeelden ze de rommelpot: een pot met daarover een varkensblaas. Het rietje dat door de blaas heen en weer werd bewogen, zorgde voor een mysterieus, oud aandoend brommend geluid. In het oosten van het land wordt de rommelpot foekepot genoemd.

Het feest van Vastenavond draagt sporen van klassieke nieuwjaarsfeesten en Germaanse lentefeesten enerzijds en van kerkelijke zottenfeesten en de christelijke kalender anderzijds. Het feest bereikte een eerste hoogtepunt in de Late Middeleeuwen. Uit middeleeuwse stedelijke centra als Brussel, Gent en Rijsel zijn grootschalige vastenavondvieringen bekend.
Het opvallendste kenmerk van deze vieringen is 'de omgekeerde wereld', de tijdelijke omkering van de bestaande verhoudingen in de samenleving en in elk organisme dat daarvan deel uitmaakt, waarin op ironische wijze getoond wordt hoe het niet moet wanneer straks weer de orde hersteld zal zijn.

Vastenavond

Een lange stoet trekt door de stad
Wagens in honderd helle kleuren
En, met confetti bont bespat,
Zotten, die nergens over zeuren,
Die zingen -  met een schorre keel
En zich met graagte lavend
En daardoor zelfs emotioneel -
Van ‘Jan, ’t is vastenavond’.
De leut, die vrolijk meemarcheert……
De rommelpot regeert.

Propvolle podia in de stad
Kapellen daveren duizend deunen.
Ze blazen zich ’t hoofd drijfnat.
De sfeer! De volle zalen dreunen.
De trompettist is goed in vorm,
Daar tettert de trombone,
De grote trom bonkert enorm
Het oor tot kreukelzone.
De leut wordt weer geprolongeerd…….
De rommelpot regeert.

De kloonen klossen door de stad
Beschminkt, bepakt met bolle neuzen.
De August met Pipo op pad,
Een luid Nie Knieze! is hun leuze.
En Paljas lacht en Paljas huilt,
En dat is ook geen wonder:
Achter kostuum en masker schuilt
De ware Hellemonder.
En die heeft er voor doorgeleerd:
De rommelpot regeert.

Een late kiel sjokt triest naar huis
Aswoensdag……..ach……..
’t blijft een kruis.

(Gedichtbron: Stadsdichter Bert Kuijpers gemeente Helmond)

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)