HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Tijd voor meditatie - Stille tijd


1 - Tijd voor meditatie - Stille tijd


De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Op internet zijn prachtige meditaties te vinden - wie zoekt zal vinden

2 - Tijd voor meditatie - Stille tijd


1.Stille tijd is een moment van stil worden, van toewijding, je richten op God. Op zich is het niet gebonden aan een bepaald moment van de dag of een bepaalde handeling, alsof het alleen maar ’s ochtends, of alleen maar in je eentje zou kunnen. Het is echter wel aan te bevelen om een bepaald deel van de dag te kiezen, bij voorkeur een vast moment, met een min of meer vaste invulling. Zo ontstaat hopelijk een goede gewoonte:dagelijkse  omgang met God. Het is eigenlijk toch geweldig dat we dagelijks omgang met de Here Zelf mogen hebben!

2.We moeten leren luisteren naar God. God is echter geen radio waar je maar even op afstemt. Het is ook niet zo dat Hij altijd tot je spreekt. Je kunt Hem vooral horen door de Bijbel te lezen. In een Bijbelgedeelte vraag je dan:
Wat zegt dit over God?
Wat zegt dit over mij
Wat kan en moet ik hiermee doen?

3.We mogen de Bijbeltekst ‘herkauwen’, oftewel een kort gedeelte vaker achter elkaar lezen en tot je door laten dringen. Je kunt bijvoorbeeld bij een bepaalde tekst blijven stilstaan en vragen: wat zegt dit mij en wat betekent dit voor mij?
Een voorbeeld::
Luk.1:25 De Heere heeft naar mij omgezien. 
Naar Mij!!
Hij, de HEERE! kijkt naar mij om!
Hierin heeft Hij de smaad en schande, haar niet-functioneren, haar mislukt zijn weggenomen.
Kijk toch eens hoe heilzaam Hij omziet naar mensen. Zie toch welk een prachtig en heerlijk vervolg deze geschiedenis krijgt.
Dit is eerder gevoeld door Sara en Rebekka en Hanna. God is Dezelfde!  Dat helpt mij ook vandaag!

4.Stille tijd is voor veel mensen ook best lastig, want het lukt niet zo makkelijk. Dat levert soms een schuldgevoel op. Probeer de stille tijd zo vorm te geven dat het iets levends wordt. Je blijft je leven lang leerling en we moeten vooral leren om geduld met onszelf te hebben. Elke keer kun je opnieuw proberen om dicht bij God te komen. Dit is wat God wil: blijf Hem zoeken, want Hij is te vinden.(Jes55:6)

DENKPROCES

Kern:Wie de Bijbel leest mag God erin horen spreken. Kinderen leren lezen en zo kunnen ze ook de Bijbel lezen. De Here Jezus laat Zich ook in ons leven duidelijk zien, vooral door de Bijbel. Geloof Hem en volg Hem!
’Leer mij lezen’ is een verlangen van kinderen om niet in hun eigen wereldje opgesloten te blijven. Door te lezen krijg je kennis aan dingen van over de grens heen. In het lezen ontvang je veel en door te lezen word je rijker. Het gaat erom dat wij lezen als een boekenwurm, zodat wij ons werkelijk verdiepen in de dingen van Gods Koninkrijk. Uit allerlei statistieken blijkt dat (vooral door jongeren)  er bijzonder weinig in de Bijbel wordt gelezen. Velen kiezen voor het gemak of hebben eenvoudig niet de bereidheid om tijd in te ruimen voor God en Zijn Woord. Waarom zouden we eigenlijk de eeuwigheid wel willen als we hier en nu geen tijd inruimen om God te spreken te krijgen, om Hem te horen? Laten we de Bijbel gaan lezen en hiervoor tijd inruimen!

5.In Psalm 86 staat ‘Leer mij…’, waarmee  duidelijk wordt dat we niet alles al hoeven te hebben of te kunnen. Van belang is onze ‘leerbaarheid’. Willen we een vat zijn om het ‘Levende Water’  te kunnen opvangen, zonder hiervan iets te verliezen? We moeten veel leren: discipline, trouw en ook de moed om hier daadwerkelijk iets mee te doen. ’Leer MIJ’  heeft met mijzelf, met onszelf, te maken. Het nieuwe seizoen is niet voor een ander, maar voor mij van belang. Dit constateren geeft je niet alleen mogelijkheden, maar ook verantwoordelijkheden. Hier moeten we iets mee doen! Alléén de kerkgang is een soort geestelijk dieet, waar je wel aan jezelf denkt maar niet aan de Here, Die ons Zijn weg wil leren. Bijbellezen vraagt om het principe SOLVAT, oftewel Stil worden, Open staan voor Gods Boodschap voor jou, Luisterend lezen, Vragen stellen, Antwoorden (zeg tegen de Here God wat je ervan vindt)en Toepassen.

6.Bijbellezen vraagt een open houding voor Gods Woord. Neem de tijd, die God je geeft, om Hem te horen. Iedereen zou graag in de tijd van Jezus hebben willen leven, omdat je dan direct contact met Hem zou kunnen hebben. Nu kan dit op je eigen kamer, op de bank of aan de keukentafel. Het is fijn dat de Bijbel opengaat op vaste momenten, vaak aan tafel, maar het gaat hier juist om het persoonlijke Bijbelgebruik. Hoe vaak lees jijzelf?  Welke houding jij hebt tegenover de Bijbel zegt veel over de houding die jij hebt tegenover God. B.I.J.B.E.L. =  Blijven In Jezus Betekent Eeuwig Leven.

7.”Wijs mij uw weg, Heer!”  is een vraag of God Davids Herder wil zijn. Je hoeft niet zelf alle keuzes te maken, maar je mag luisteren. De Here wil dat we Hem volgen. Daarbij gaat het niet slechts om een eenmalige keuze, maar om een totale instelling van het totale leven. De Here wil ons de weg, Zijn weg, ook werkelijk leren.(Ps.25:4-5,8;27:11;Deut.32:22) Eigenlijk vind je hier de bodem, waarin Gods tekenen kunnen worden gezaaid, zodat ze vrucht dragen. Zo wordt duidelijk dat je ook iets mag en zelfs móet doen met Gods teken. Het gaat om de heilswil van God, namelijk het goede voor ons leven.  Gods handtekening onder Zijn beloften maakt het Evangelie (dat de Here Jezus de weg voor ons gegaan is en Zelf ook de Weg is) rechtskrachtig. Nu kunnen we verder, maar dan moeten wij ook wel willen en er daadwerkelijk iets mee doen!Niet voor niets gaat het om een ‘weg’.  Je moet er dus wel overheen gaan, want anders kom je er nog niet!(Mark.10:15)

8.Laten we gaan lezen, ons verdiepen, veel verzamelen als een honingbij, opdat er genoeg is in moeilijke dagen en ons geloof kan groeien, opdat we gaan uitdelen aan hen die weinig of niets hebben. David richt zijn ‘ziel’ op God.(Ps.25:1) de Bijbel is door zeer diverse schrijvers ‘gemaakt’ en door verschillende vergaderingen vastgesteld, maar eigenlijk is dit een reis met een bepaald doel. Dus er zit een belangrijke verbindende schakel in een zeer grote diversiteit aan boeken, genres, schrijfstijlen en ontstaansperiodes. Elk Schriftwoord is nuttig om ons te onderwijzen, ons te spiegelen aan onszelf, ons te verbeteren en ons te stimuleren om Gods nabijheid te zoeken.(naar 2Tim.3:16)

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)