HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

E-books en andere studies in PDF-formaat

      


De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

De Stichting Boeken om de Bijbel beoogt bijbelstudiemateriaal te verspreiden. Hetzelfde geldt ook voor de Stichting Uitgeverij Rhemaprint. Stichting Uitgeverij Rhemaprint heeft als doel het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus in geschreven vorm. De uitgaven zijn gericht op bijbelstudie, met oog op verdieping van het geestelijk leven.

Veel leerzame publicaties en e-books zijn nu vrij te downloaden in pdf formaat. Je dient dan wel over het programma Acrobat Reader te beschikken.


Door HIER te klikken nog meer keuze om online te lezen of je keuze te downloaden.

LEES VERDER VOOR NOG VEEL MEER : 
Deze onderstaande studies mogen op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële doeleinden ! Prachtige studies van : Henri Hüpscher

Let op!
De verzameling van diverse artikelen. brochures en boeken heb ik gevonden op onder andere websites en ben daarom er van uitgegaan dat het verspreiden er van via internet is toegestaan. Bent u rechthebbende op één van deze publicaties en kunt u niet accoord gaan met (verdere) distributie via deze pagina, neemt u dan svp contact met mij op. Ik zal het dan onmiddelijk verwijderen!
Liefde "Heb God lief en je naaste als jezelf." Dit is het eerste en grootste gebod. Waarom? Omdat liefde alles overwint. In deze wereld is het beeld dat mensen van liefde hebben flink vertroebeld. Daardoor leven mensen in angst, ruzie, eenzaamheid, etc. Relaties gaan stuk en mensen doen God, zichzelf en anderen pijn. Deze studie zal je helpen om te zien wat liefhebben is en hoe daarin te wandelen. Een bijbelstudie door Henri Huepscher "Heb God lief en je naaste als jezelf." Dit is het eerste en grootste gebod. Waarom? Omdat liefde alles overwint. In deze wereld is het beeld dat mensen van liefde hebben flink vertroebeld. Daardoor leven mensen in angst, ruzie, eenzaamheid, etc. Relaties gaan stuk en mensen doen God, zichzelf en anderen pijn. Deze studie zal je helpen om te zien wat liefhebben is en hoe daarin te wandelen.
Link: Bijbelstudie Liefde

Titel: Bijbelse Voorspoed
Voorspoed / De Vader wil zijn kinderen zegenen God wil Zijn kinderen overvloedig zegenen. Toch Zijn er veel van Zijn kinderen die dat moeilijk vinden om te accepteren. In deze studie laat ik vanuit de Bijbel zien hoe een geweldige Gever Hij is, hoe wij van Hem kunnen ontvangen en hoe ook wij gevers kunnen zijn. Een bijbelstudie door Henri Huepscher De Vader wil zijn kinderen zegenen, God wil Zijn kinderen overvloedig zegenen. Toch Zijn er veel van Zijn kinderen die dat moeilijk vinden om te accepteren. In deze studie laat ik vanuit de Bijbel zien hoe een geweldige Gever Hij is, hoe wij van Hem kunnen ontvangen en hoe ook wij gevers kunnen zijn. Een bijbelstudie door Henri Hüpscher"
Link: Bijbelstudie Voorspoed
Titel: Memorisatieteksten
Memorisatieteksten Jezus deed Zijn best om het Woord te kennen. Hij wist dat Hij erdoor zou leven, dat Hij de duivel ermee kon verslaan, dat Hij God Zijn Vader er beter door leerde kennen, en dat Hij het moest kennen om andere mensen van God te vertellen. Ik wil op Jezus lijken. Jij ook? Daarom heb ik over een groot aantal onderwerpen, belangrijke teksten verzameld. Je kunt deze teksten lezen, maar je kunt ze ook uit je hoofd leren. Een bijbelstudie door Henri Huepscher Jezus deed Zijn best om het Woord te kennen. Hij wist dat Hij erdoor zou leven, dat Hij de duivel ermee kon verslaan, dat Hij God Zijn Vader er beter door leerde kennen, en dat Hij het moest kennen om andere mensen van God te vertellen. Ik wil op Jezus lijken. Jij ook? Daarom heb ik over een groot aantal onderwerpen, belangrijke teksten verzameld. Je kunt deze teksten lezen, maar je kunt ze ook uit je hoofd leren.
Link: Bijbelstudie memorisatieteksten
Titel: Sleutels voor Evangelisatie
Sleutels voor Evangelisatie Het evangelie is de goede boodschap van redding, genezing en bevrijding. In onze moderne tijd is er veel onduidelijkheid waardoor veel mensen de werkelijke betekenis en kracht van het evangelie niet meer kennen. Deze studie laat vanuit Gods Woord zien wat het evangelie is, de noodzaak van evangelisatie, het werk van de Heilige Geest, de taak van de boodschapper, en de resultaten die we mogen verwachten. Een bijbelstudie door Henri Huepscher Het evangelie is de goede boodschap van redding, genezing en bevrijding. In onze moderne tijd is er veel onduidelijkheid waardoor veel mensen de werkelijke betekenis en kracht van het evangelie niet meer kennen. Deze studie laat vanuit Gods Woord zien wat het evangelie is, de noodzaak van evangelisatie, het werk van de Heilige Geest, de taak van de boodschapper, en de resultaten die we mogen verwachten.
Link: Bijbelstudie Sleutels voor Evangelisatie
Titel: De Doop
De Doop In de grote opdracht die Jezus aan de gemeente geeft, geeft hij de opdracht om te dopen. Met deze studie wil ik je helpen om een beter beeld te krijgen van de betekenis van de deze doop en de voorwaarden die de bijbel stelt voor de dopelingen. Verder behandel ik o.a. de kinderdoop, wie er mag dopen en hoe er gedoopt moet worden? Een handige studie als jij vragen hebt over de doop! Een bijbelstudie door Henri Huepscher In de grote opdracht die Jezus aan de gemeente geeft, geeft hij de opdracht om te dopen. Met deze studie wil ik je helpen om een beter beeld te krijgen van de betekenis van de deze doop en de voorwaarden die de bijbel stelt voor de dopelingen. Verder behandel ik o.a. de kinderdoop, wie er mag dopen en hoe er gedoopt moet worden? Een handige studie als jij vragen hebt over de doop!
Link: Bijbelstudie De Doop NN
Titel: De Heilige Geest
De Heilige Geest De Heilige Geest is de minst begrepen persoon van de Godheid. In deze studie wil ik Hem aan je voorstellen. Hij wil bij je zijn, wil je helpen, kracht geven, troosten, wonderen door je heen doen, jou de toekomst verkondigen, je leiden, etc. Maar… bovenal, Hij wil relatie met je hebben. Hij wil zo graag dat jij je hart met Hem deelt en dat je Hem liefhebt. Als je je overgeeft aan Hem, dan zal je met Hem geweldige dingen meemaken. Een bijbelstudie door Henri Huepscher De Heilige Geest is de minst begrepen persoon van de Godheid. In deze studie wil ik Hem aan je voorstellen. Hij wil bij je zijn, wil je helpen, kracht geven, troosten, wonderen door je heen doen, jou de toekomst verkondigen, je leiden, etc. Maar… bovenal, Hij wil relatie met je hebben. Hij wil zo graag dat jij je hart met Hem deelt en dat je Hem liefhebt. Als je je overgeeft aan Hem, dan zal je met Hem geweldige dingen meemaken.
Link: Bijbelstudie De Heilige Geest
Titel: Gebed
Gebed "Gebed is het antwoord op alles zei iemand eens." Dat is helemaal waar. Gebed zorgt ervoor dat Gods hand met je zal zijn. Je zal Hem er beter door leren kennen en Hij zal jouw gebed beantwoorden. In deze studie laat ik zien dat God het gebed beantwoordt. Elke twijfel daaraan is uitgesloten. Deze studie zal je inspireren om een bidder te zijn. Een bijbelstudie door Henri Huepscher "Gebed is het antwoord op alles zei iemand eens." Dat is helemaal waar. Gebed zorgt ervoor dat Gods hand met je zal zijn. Je zal Hem er beter door leren kennen en Hij zal jouw gebed beantwoorden. In deze studie laat ik zien dat God het gebed beantwoordt. Elke twijfel daaraan is uitgesloten. Deze studie zal je inspireren om een bidder te zijn.
Link: Bijbelstudie Gebed
Titel: Geloof
Geloof Veel mensen denken dat 'geloven in God' onzeker is. "Je weet het niet zeker, anders is het toch geen geloven meer" zeggen ze dan. Zo denk je als je een ongelovige bent. Zij kennen God niet en vertrouwen niet op Hem. Maar christenen worden 'de gelovigen' genoemd, zij vertrouwen op God en weten dat er niets zo zeker is als 'geloven in God'. Een gelovige weet dat God al zijn beloften houdt en dat door geloof alle dingen mogelijk zijn. Een bijbelstudie door Henri Huepscher Veel mensen denken dat 'geloven in God' onzeker is. "Je weet het niet zeker, anders is het toch geen geloven meer" zeggen ze dan. Zo denk je als je een ongelovige bent. Zij kennen God niet en vertrouwen niet op Hem. Maar christenen worden 'de gelovigen' genoemd, zij vertrouwen op God en weten dat er niets zo zeker is als 'geloven in God'. Een gelovige weet dat God al zijn beloften houdt en dat door geloof alle dingen mogelijk zijn.
Link: Bijbelstudie Geloof
Titel: Genezing
Genezing Niet ik, maar God zegt: "Ik, de Here, ben uw heelmeester." Wat een geweldige Vader is Hij. Hij is met ontferming bewogen over alle mensen die gekweld worden door ziekte en pijnen en wil hun Geneesheer zijn. Deze studie is geschreven voor iedereen die zoekt naar de Geneesheer en Zijn genezing en voor iedereen die Zijn genezende kracht wil uitdragen aan de mensen om ons heen. Een bijbelstudie door Henri Hüpscher Niet ik, maar God zegt: "Ik, de Here, ben uw heelmeester." Wat een geweldige Vader is Hij. Hij is met ontferming bewogen over alle mensen die gekweld worden door ziekte en pijnen en wil hun Geneesheer zijn. Deze studie is geschreven voor iedereen die zoekt naar de Geneesheer en Zijn genezing en voor iedereen die Zijn genezende kracht wil uitdragen aan de mensen om ons heen.
Link: Bijbelstudie Genezing
Titel: Het Woord
Het Woord Je kunt zeggen wat je wilt, maar de Bijbel is en blijft het meest gelezen boek ter wereld. De Bijbel is het Woord van God. Als je het gaat lezen ga je God leren kennen en zal je leven totaal gaan veranderen. Gods Woord is krachtig, Zo krachtig! Eén Woord van God kan een mensenleven veranderen. Deze studie zal je helpen om Gods Woord lief te hebben en zal je helpen hoe je het kan gebruiken in je leven. Een bijbelstudie door Henri Huepscher Je kunt zeggen wat je wilt, maar de Bijbel is en blijft het meest gelezen boek ter wereld. De Bijbel is het Woord van God. Als je het gaat lezen ga je God leren kennen en zal je leven totaal gaan veranderen. Gods Woord is krachtig, Zo krachtig! Eén Woord van God kan een mensenleven veranderen. Deze studie zal je helpen om Gods Woord lief te hebben en zal je helpen hoe je het kan gebruiken in je leven.
Link: Bijbelstudie Het Woord
Titel: Wandelen met God
Wandelen met God God is zo'n goede God, Hij geeft zoveel om jou en mij. Hij wil onze Vader zijn en wil elke dag in ons leven zijn. Toen ik op de middelbare school zat werd mij één ding duidelijk: ik wil en zal wandelen met God. In deze studie geef ik je negen stappen die God mij heeft willen leren. Ik weet dat deze stappen onmisbaar zijn voor elke christen die wil wandelen met God. Een bijbelstudie door Henri Huepscher God is zo'n goede God, Hij geeft zoveel om jou en mij. Hij wil onze Vader zijn en wil elke dag in ons leven zijn. Toen ik op de middelbare school zat werd mij één ding duidelijk: ik wil en zal wandelen met God. In deze studie geef ik je negen stappen die God mij heeft willen leren. Ik weet dat deze stappen onmisbaar zijn voor elke christen die wil wandelen met God.
Link: Wandelen met God

Titel: Het Evangelie in vier stappen - En twee andere studies
Bijbelstudie Voorspoed

Bijbelstudie Vrees niet !
Link: Bijbelstudie Het Evangelie in vier stappen

R.H. MATZKEN
De geschiedenis van de christelijke Gemeente door de eeuwen heen
VERZAMELING Een map met 38 verschillende bijbelstudies - maak hier je keuze
VERZAMELING Goed bijbelstudiemateriaal - E-Books en Artikelen maak hier je keuze
VERZAMELING Overzicht van beschikbare studies door Ger de Koning

Koos van Loo

Nieuw leven en nieuwe levensgemeenschap

Koos van Loo

Verlangen, opdracht, vrucht en gaven voor de groei

Koos van Loo

Gods reddingsplan voor zijn wereld

Koos van Loo

Gaat, maakt, doopt en leert!
Bekijk het !
De aantrekkelijke gemeente Hoe ben je gemeente in de praktijk? Dit boek is niet meer leverbaar in de boekhandel, maar wel gratis te downloaden van deze site

Inleiding : De aantrekkelijke gemeente

1. Het doel van de

2. De gemeente in de wereld

3. De eenheid van de gemeente

4. De Heilige Geest en de gemeente

5. De gaven in de gemeente

6. De verscheidenheid van de gemeente

7. De opbouw van de gemeente

8. De leiding van de gemeente

9. Het brandpunt van de gemeente

10. De toerusting van de gemeente

11. Het gebed en de lofprijzing van de gemeente

12. De zorg van de gemeente

13. De gastvrijheid van de gemeente

14. Het getuigenis van de gemeente

Om de verstaanbaarheid -Woord vooraf

In deze vervolgstudie worden drie thema's rond zending in een postmoderne samenleving uitgediept. In de eerste plaats: onze cultuur is subjectief ingesteld. Kan de Bijbel met gezag spreken in een cultuur als de onze die het individuele menselijke gevoel centraal stelt? In de tweede plaats komt het getuigend gesprek aan de orde. Waarover moet het in dit gesprek gaan? Is de overdracht van het Evangelie mogelijk aan mensen die niet nadenken over zingeving? In de derde plaats gaat het over de betekenis van de kerk vandaag. Wanneer mensen belangstelling tonen voor het christelijk geloof is dat niet hetzelfde als belangstelling voor de kerk(dienst). Moet er gezocht worden naar alternatieven? Doel van dit boek is: een aanzet geven tot nadenken over de vraag hoe we de boodschap van de Bijbel kunnen doorgeven buiten de kerkmuren Om de verstaanbaarheid - deel 1

DE BIJBEL ALS ‘TEGENOVER’ 
Om de verstaanbaarheid - deel 2

SPREKEN MET ANDEREN OVER HET CHRISTELIJK GELOOF 
Om de verstaanbaarheid - deel 3

GELOVEN DOE JE IN DE KERK

Uitgedaagd door de tijd

Uitgedaagd door de tijd verscheen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de IZB. In het boek staat de vraag centraal wat de mogelijkheden zijn om in een postmoderne samenleving het Evangelie te vertolken.
PELGRIMS OP WEG NAAR DE EINDTIJD

Zullen miljarden mensen voor eeuwig verloren gaan?
Wat is onze bestemming? Wat wacht ons na het sterven? En wat wacht de ongelovige na de dood?
Miljarden mensen hebben op onze aarde geleefd en stierven zonder ooit het evangelie van redding door onze Heer Jezus Christus te hebben gehoord. Wat zal er met hen gebeuren? Is er geen hoop voor die generaties; die ontelbaar vele mensen, die buiten Christus stierven? Vallen ze weg in de vlammen van de hel, waar ze eeuwig gemarteld zullen worden?
Dit is een vraag, die in belangrijkheid verre uitgaat boven alle andere vragen.

En toch…
En toch is het opmerkelijk, dat er onder christenen zo weinig aandacht is voor wat de mens wacht, als het aardse leven voorbij is.
Wat de hemel betreft hebben we in de loop van de jaren zoveel gehoord en gelezen, dat er wel heel wat vragen zijn beantwoord. Maar die hel…
Het heil van de velen
Zou de leer van de eeuwige straf bijbels?

Schrift en leer 
We dienen de Schrift lezen, zooals we ieder ander boek lezen: we moeten gelooven, dat ze
zegt, wat ze meent, en meent, wat ze zegt. Wanneer we zoo de Schrift lezen, zullen we wel
eens in botsing komen met de overgeleverde meeningen.

GROEI - Magazin voor geestelijke vorming en vernieuwing 
De artikelen van alle uitgaven zijn er te vinden. Ook de in de loop van de tijd gesignaleerde boeken zijn opgenomen.

Onder de aanduiding 'Thema's' hebben ze voor u selecties gemaakt uit al de artikelen, boeken en gespreksmaterialen. De selecties worden zo mogelijk uitgebreid en waar mogelijk geactualiseerd. Honderden artikelen om te bestuderen.

Onder het kopje 'Levensvragen' hebben ze informatie verzameld over het a-b-c van het geloof. Door lezing van de artikelen worden stap voor stap allerlei geloofs- en levensvragen beantwoord. Een échte aanrader!

Klik op de titelplaat Beschrijving

Om het hart van het christelijk geloof
  
In de brochure, die bestemd is voor jeugd vanaf 11 jaar, wordt op begrijpelijke wijze uiteen gezet waar het in de reformatie van de 16e eeuw om ging. Deze uitgave is gratis beschikbaar voor onderwijsdoeleinden (godsdienstles, catechese, jeugdwerk, etc.). 

Uit genade alleen

In dit boek beoogt de schrijver de onnaspeurlijke rijkdom van het Evangelie van vrije genade in het licht te stellen. Het is de neerslag van een diep-doorleefde worsteling om genade alléén. (1992, T. Vanhuysse, Uitgeverij Marnix, België). 

Onze houding tegenover Rome
Hoe dient de houding te zijn van reformatorische christenen ten opzichte van rooms-katholieke medemensen en ten opzichte van de Rooms-Katholieke Kerk.
(Ds. H.J. Hegger, ISBN 9074755070)

God is niet ver

"Gedragen wij ons als pelgrims, of leven we als toeristen die de herberg hebben lief gekregen in plaats van het Vaderhuis?" Een dringend appèl op de lezer om gehoor te geven aan Gods Woord, dat oproept tot bekering. (Ds. T. Vanhuysse, België.) 

De r.-k. sacramenten in Bijbels licht 

De auteur belicht de rooms-katholieke sacramenten op heldere en evenwichtige wijze. Hoe kan een christen in het licht van Gods Woord menen dat dit de bedoeling is?
(Ds. H.J. Hegger, 1985.) 

Rome en de Bijbel

In deze brochure wordt de leer van de Rooms-Katholieke Kerk vergeleken met wat de Bijbel leert. Zodoende kan de lezer zelf uitmaken in hoeverre er overeenstemming is tussen beide.
(Ds. H.J. Hegger)

Speciaal voor katholieken

Op heldere wijze stelt de auteur wezenlijke vragen aan de orde over het geloof en beantwoordt die vanuit de Bijbel.
(Joe Mizzie, 2004)

Geloof in Christus

Een brochure waarin het Evangelie kort wordt samengevat. Oorspronkelijke titel: "Coming to faith in Christ" door John Benton (Banner of Truth 1995). 

De Brug naar de overkant

"Want uit genade zijt gij zalig geworden." Dit boekje behandelt de leer van Christus en de apostelen, hoe wij het eeuwige leven kunnen ontvangen. "En dat niet uit u, het is Gods gave" (Ef. 2). Leer uit Gods Woord wat de Brug is naar de Overkant. Christus alleen. (Ds. H.J. Hegger, 1990.)

Reisgenoot en Gids

Dit boekje is bedoeld voor jongeren, die zoeken naar zin.
Om het te kunnen samenstellen is er een gesprek gevoerd met enkele jongeren (twintigers). Gevraagd werd wat geloven voor hen betekent.
In dit boekje laten we Augustinus meezoeken naar een antwoord. Hij was een groot denker uit de 4e eeuw. Zijn antwoorden zijn nooit vanzelfsprekend, omdat hij zichzelf als een zoeker beschouwde.
Daarom grijpen veel mensen vandaag de dag opnieuw naar zijn teksten.
Misschien kan hij ook voor jou een reisgenoot en gids zijn op je zoektocht door het leven.

Maak een Levensboek

De laatste jaren is er groeiende aandacht voor het maken van levensboeken. In deze boeken zijn foto’s en verhalen te vinden waarin het leven van de dementerende centraal staat. Deze brochure geeft
informatie over het maken van een levensboek. Deze brochure wordt u aangeboden door de Vrienden van Geriant.

Kracht van omhoog (1937 t/m 1996 alle afleveringen)

Dit tijdschrift verscheen van 1937 tot 1996 en speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de Nederlandse pinksterbeweging.

In de periode 1940-1945 kon het blad blijven verschijnen. Dit stopte pas in de laatste maanden van de oorlog, toen er geen papier meer voorhanden was. Onmiddellijk na de bevrijding werd de publicatie hervat.
INFORMATIE Maak hieronder maar een keus om te lezen
De studie  van Frits Heijting heeft rijke vruchten voortgebracht. Nie alleen voor rooms-katholieke parochianen.

Ook andere gelovigen en niet gelovigen vinden hier een rijke stof ter overdenking.
Ik draag U in mijn hart
gebedenboekje
Psalmen en gebeden
voor het ochtend- en avondgebed
Dank voor het leven
persoonlijke gebeden
Berg der goden
De ontleend aan Ezechiël 28:14 (nbg51), waar het woord des Heren tot de profeet Ezechiël komt, om de vorst van Tyrus het volgende mede te delen: 'Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg.' (Ez.28:14,15)
De ogen van de ziel
teksten van kerkvaders
en andere heiligen
Al mijn verlangen
liedbundel met tekst Al mijn verlangen
liedbundel met tekst en muziek
Ik geloof
leerboek voor christenen

Tot de hemel verheven
gedachten bij het zondagsevangelie:

jaar A

Tot de hemel verheven
gedachten bij het zondagsevangelie: jaar B
Tot de hemel verheven
gedachten bij het zondagsevangelie: jaar C
Tot de hemel verheven
gedachten bij het zondagsevangelie: het  lopende kalenderjaar
Het blad Nader Bekeken komt elfmaal per jaar uit.
Van ieder nieuw nummer kan een (deel van een) belangrijk artikel worden gedownload, het zgn. artikel van de maand.
Vanaf jaargang 2004 tot een jaar na uitgave is Nader Bekeken digitaal beschikbaar in PDF-formaat.
De moeite waard om dankbaar te gebruiken


1 Corinthe 2:10
-
Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)