ASWOENSDAG

Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

De kerk: plek voor veel vieringen

SchargravenWe houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

Voorbereiding voor de 40-dagentijd (lijdenstijd, vastentijd)

As Woensdag

As Woensdag is het begin van de 40-dagentijd voor westerse Christelijke kerken. Het is een dag van boete om de ziel te reinigen voor de vastentijd.

Rooms-Katholieke, Anglicaanse, en sommige andere kerken houden speciale diensten waarin de gelovigen op het voorhoofd getekend worden met een askruis als symbool van dood en verdriet om de zonde.

Aswoensdag diensten

De diensten gaan uit van de oude bijbelse tradities die het hoofd bedekten met as en zich kleeden in zakken (in zak en as zijn), en de traditie van het vasten.

Het teken van het askruis

Tijdens aswoensdagdiensten wordt een askruis aangebracht op het voorhoofd van de gelovigen als teken van boete en sterfelijkheid.

 Het gebruik van as, gemaakt door de palmtakken te verbranden die gebruikt werden bij de Palmpasenprocessie het jaar daarvoor, is hoogst symbolisch.

God onze Vader, U schept ons uit het stof van de aarde.

Geef dat deze as voor ons een teken wordt van onze inkeer en een symbool van onze sterfelijkheid.

De voorganger brengt het askruis aan op het voorhoofd van elke gelovige en zegt: Weet dat je stof bent, en tot stof zult weerkeren, of iets dergelijks. Dit is naar aanleiding van Gods straf voor Adam in Genesis 3:19.

De moderne praktijk in Rooms-Katholieke kerken is dat de priester iets zegt zoals: Keer je af van het kwaad en geloof het evangelie.

Getekend door het kruis

Als de gelovigen de kerk verlaten is het kruisteken nog zichtbaar, zodat zij het de wereld in dragen. Sommige kerken hebben aan het eind een ritueel waarin het askruis afgewassen wordt als teken dat de zonden afgewassen zijn (vergeven).

Symbolisme van de as

Het askruis waarmee de gelovigen getekend worden herinnert de kerkganger eraan dat:

De dood iedereen treft
Ze hun zonden moeten betreuren
Ze zich moeten verbeteren
God de eerste mens schiep door leven in stof te ademen, en dat zonder God mensen niets dan stof en as zijn.
Het is ook een herinnering aan het kruis waarmee dopelingen op hun voorhoofd getekend worden.
De woorden die vaak gebruikt worden bij het aanbrengen van het kruisteken herinneren aan de zonde die mensen aankleeft.
Het askruis symboliseert dat Christus opoffering aan het kruis de zonde verzoent en het oud-testamentische ritueel van brandoffers voor de zonde vervangen heeft.
Waar de as vandaan komt
De as die op aswoensdag gebruikt wordt is gemaakt door de palmtakken die gebruikt zijn bij de Palpasenprocessie van het vorige jaar te verbranden.
As en olie
 De as wordt soms gemengd met zalfolie zodat het kruis goed zichtbaar aangebracht kan worden.
 Het gebruik van zalfolie herinnerd de kerkganger er ook aan De Gezalfde (Christus betekent in het Grieks 'gezalfde').

Van Palm Zundag tot Aswoensdag

Palm Zondag viert Jesus' triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Als de palmtakken verbrand worden tot as herinnert dit de gelovigen eraan dat de intocht snel gevolgd werd door de kruisiging. Heden 'Hosanna', morgen 'kruisigt hem',

Maar het kruisteken op het voorhoofd van de gelovige symboliseeert dat door Christus dood en opstanding alle Christenen bevrijd worden van de zonde.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-