Over de maker en onderhouder van de site

Lees de Bijbel    Simon J. Stamhuis - Geboren 4 maart 1944 Heerenveen 

Van 1962 - 1975 Beroepsmilitair bij de Genie. Daarna van 1975 - 2004 Docent Godsdienst en Maatschappijleer in het Christelijk Voortgezet Onderwijs in achtereenvolgend Grijpskerk, Drachten, Siddeburen, Assen en Smilde. Voorganger geweest in Warten (01-08-1978 tot 15-06-1985) en Earnewâld (16-06-1985 tot 01-09-1992).

Sinds  2000 actief bezig op het internet met de bedoeling een zo breed mogelijke boodschap te brengen van de Bijbel, om materiaal te verschaffen voor zelfstudie.

Aan de site wordt geschreven en gewerkt vanuit de overtuiging dat Jezus Christus zijn werk volbracht heeft. ‘Volbracht’ – want we geloven dat Hij al onze tekorten die ons van Gods aanwezigheid gescheiden zouden kunnen houden definitief betaald heeft. Dankzij Jezus kunnen we nu volop leven met God. En dat is een fantastisch leven! Want God kan ons zijn liefde onbeperkt tonen… en dat doet Hij ook. We zijn dankbaar en genieten ervan. Natuurlijk willen we dat niet alleen aan u en jou maar ook onze kinderen meegeven: leven met God is bijzonder goed.

Ik raad iedereen aan een bijbelvaste kerk/gemeente in zijn/haar woonplaats te zoeken om eventueel over de zelfstudie van gedachten te wisselen.

Dank aan de leerlingen/catechisanten die mij inspireerden tot het opzetten van deze site. Hun enthausiasme werkte, en werkt nog steeds, zeer aanstekelijk! Woorden van Jezus: Wie een kind ontvangt uit liefde voor Mij, ontvangt Mij....!

Zekerheid en een blijde boodschap  (dokument over mjn FAVICON)

   De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons  leven (Hebreen 6:19).

Mensen die vanuit desillusie weer zicht willen krijgen op nieuwe wegen. Belichaamd in Jezus: De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen (Jesaja 61:1). Geef je gewonnen aan Hem.

HOLYHOME STATEMENT

Holyhome wil gehoor geven aan Gods opdracht er te zijn voor de jongeren, hen de begaanbare weg te wijzen door het doolhof van de samenleving, hen geestelijke wapenrusting te verschaffen om hen vrij te maken van geestelijke armoede en hen de mogelijkheid te wijzen als verantwoordelijke christenen te groeien naar volwassenheid.

Beste bezoeker,
Een goede en toegankelijke website voor iedereen. Met dit doel voor ogen is de web-site opgezet. Met de bedoeling goede hulp te organiseren, als aanvulling op het vak Godsdienst in het voortgezet onderwijs. Goede hulp is immers een recht. Hulp die niet alleen kwalitief, maar vooral ook toegankelijk en per omgaande beschikbaar is. Het wereldwijde web biedt hiertoe een meer dan uitzonderlijk goede mogelijkheid toe. Vanaf nu krijgt deze hulp, in de vorm gegoten van HOLYHOME een herkenbaar gezicht.!

Allereerst ten dienste van mijn eigen leerlingen. Door onze gezamenlijke betrokkenheid bij de Godsdienst en Catechese een mogelijkheid die niet onbenut gelaten kan worden!

Verder gericht op ouders/verzorgers die met behulp van HOLYHOME op de hoogte kunnen blijven waarmee hun kinderen bezig zijn. Over teamwork gesproken! De combinatie van de wekelijkse lessen op school en/of gemeente met de website een gegeven waar alle partijen beter van worden!

Daarbij ook een mogelijkheid voor collegae om hun dienstverlening aan hun leerlingen/catechisanten te verbeteren. Met recht wordt er al gesproken over een grote verbetering en vernieuwing door HOLYHOME geboden!

Tenslotte kan iedereen die deze site bezoekt er zijn of haar voordeel mee doen. Op de site krijg je een vruchtbare krachtenbundeling aangeboden die, dat gaat echt gebeuren, tot tal van nieuwe intitiatieven zal leiden.

Als maker hoop ik op een succesvol project waarbij HOLYHOME als belanghebbende velen - van leerling tot docent, van kind tot ouder en/of verzorger - via het werdwijde web met elkaar in werkzame verbinding kan brengen. Actueel bij de les blijven staat hoog in het vaandel. Klik daartoe belangstellend door de pages van HOLYHOME heen. Zelf zal ik zo goed mogelijk zorg dragen voor het up to date houden van de site, alsmede het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Vanaf nu dus een duidelijk gezicht. Zo is goede hulp vanaf nu niet alleen snel toegankelijk, maar ook herkenbaar.

De webmaster kan het niet alleen  (dokument)

Bijbelstudies  Mijn steun en toeverlaat : Knipoogje. Zij is mijn virtueel assistente.
Zij houdt de wijzingen bij, komt met nieuw plannen. Zij houdt ook de statistieken bij én de reacties/vragen van bezoekers. 


Vriendelijk verzoek: Help mee aan het doorgeven van dit materiaal

Plaats een link naar deze site met onderstaand logo


of gebruik de link   https://www.holyhome.nl/index.html


Lees hier:   De geschiedenis van holyhome.nl

.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Deze pagina printen
Sitemap


Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is