HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Sjalom


Lees de Bijbel     Reference materials for Bible study, faith study, catechesis, school, circle, personal faith, study at home, church, club, news, religious education, interpretation and lots of opportunities to increase your knowledge of the Bible. Do not depend on others but read the Bible themselves. Invest in spiritual riches.

Jevarechacha Hoshem Veyismerecha

God zegene u en beware u

Is Jesus Alive?

According to the historical record, nearly 2,000 years ago in Israel there lived a man named Jesus of Nazareth.
Many people of that day -- and this present time -- have claimed that Jesus rose from death and is alive. They also claim that He is God the Creator and that He will judge mankind.
If Jesus really is alive today what does it mean?
That would definitely put Him in a class by Himself -- no other human being has overcome death to continue to live for thousands of years.
Surely it would mean that Jesus was Who He said He was. Before He died He claimed He would rise from death. He also claimed to be God, and mankind's only hope of eternal life.
Jesus claimed He would return to judge and rule on earth. He taught that those who accepted Him would be rewarded and those who rejected Him would be doomed.
Does Jesus' overcoming of death give validity to all that He said? Yes!
So where can we find a record of what He said? The New Testament in the Bible. You better read it!
Call on Jesus Christ now. Ask Him to reveal Himself to you. Ask Him to reveal what He wants you to do.
If Jesus is not alive it won't hurt anything. If He is alive He will hear you and answer your prayer.

Jeruzalem stad van goud

Refrein:
Jeruzalem stad van goud
Refrein:
Jeroeshalayim shel zahaw
en van koper en van licht weshel nechoshet weshel or
voor al uw liederen halo lechol shirayich
ben ik een harp. anie kinor.
Berglucht pittig als wijn Awier hariem tsaloel kayayin
en geur van dennen were-ach oraniem
wordt aangedragen in de avondwind nisa beroe-ach ha'arbayim
samen met klokgelui. im kol pa'amoniem.
En in de stilte van boom en steen Oewetardemat ilan wa-ewen
verzonken in haar droom shwoeyia bachalomah
ligt daar de Stad in eenzaamheid ha'ier asher badad yoshewet
met, in haar hart, de stadsmuur. oewelibah chomah. (Refrein 2x)
Wij keerden terug naar de waterputten Chazarnoe el borot hamayim
naar de markt en het plein. Lashoek welakikar.
De shofar roept op de tempelberg Shofar kore behar habayit
en de Oude stad. ba'ier ha'atieka.
En in de grotten, in de rots Oewa 'mearot asher basela
weerspiegelen duizend zonnetjes alfe shmashot zorchot
en weer dalen we af naar de Dode Zee weshoew nered el yam hamelach
langs de weg van Jericho. bederech Yericho. (Refrein 2x)
Maar als ik u heden kom bezingen Ach bewo-ie hayom lashier lach
en kransen voor u vlechten walach likshor kshariem
ben ik kleiner dan de jongste van uw katontie mitse 'ier banayich
zonen en dan de laatste der dichters oeme-achron hamshoreriem
want uw naam schroeit de lippen kie shmech tsorew et hasfatayim
nooit zal ik u vergeten, Jeruzalem im shkachech Jeroeshalayim
dat louter goud is. asher koelah zahaw. (Refrein 2x)


Hieronder volgen een aantal Bijbelteksten, waarin duidelijk gesproken wordt over Gods plan met Israël en de wereld.
Israël en haar Messias
De Gezalfde 1 Sam. 12:1-5, 1 Sam. 2:10 en 35, 2 Sam. 23:1, Ps. 2:1-3, Hand. 4:23-31, Ps. 20:7-10, Ps. 45:7 en 8, Ps. 84:9, Ps. 89:20-53, Ps. 132, Jes. 61, Luc. 4:16-21, Dan. 9:24-27, Hab. 3:12 en 13, Marc. 14:3-9, Luc. 7:36-50, Hand. 10:34-48, 2 Kor. 1:21, Hebr. 1:8 en 9, Openb. 11:15, Openb. 12:10-12.
Verlosser van de zonden Ps. 40:7-9, Ps. 130, Jes. 43:25, Jes. 44:6-8, Jes. 44:21-23, Jes. 52:13-53:12, Jes. 59:20, Luc. 2:25-38, Rom. 3:21-26, Rom. 11:25-27, Kol. 1:13 en 14, Hebr. 9:11-15, Hebr. 10:1-18.
Redder van de wereld Jes. 42:5-7, Jes. 45:22, Joh. 1:29-34, Joh. 3:14-21, Joh. 8:12, Joh. 11:21-27, Joh. 12:44-50, Joh. 17:20-23, Hand. 10:1-11:18, Hand. 15:1-21, Rom. 11:11-15, 1 Joh. 2:2, 1 Joh. 4:14.
Koning van Israël Ps. 2, 20, 21, 24, 96, 98, 99, 149, Psalm 132:10-18, Jes. 9:1-6, Jer. 30:9, Zef. 3:14-17, Obadja 1:21, Zach. 9:9,10, Hand. 1:6-8, Hand. 1:1-11, Openb. 19:6-8.
Koning van de wereld Ps. 45, 47, 93, 96, 97, Ps. 9:8, Ps. 22:28-32, Ps. 86:9, Jer. 10:6 en 7, Dan. 7:13 en 14, Zach. 14:8-11, Openb. 11:15-19, Openb. 15:3.
De Zoon van God / Heere Ps. 2:7, Hand. 13:32-35, Ps. 110:1, Jes. 9:1-6, Hos. 11:1, Matt. 2:15, Matt. 3:17, Matt. 4:1-11, Matt. 4:43, Matt. 8:28-34, Matt. 14:22-33, Matt. 21:33-46, Matt. 26:59-66, Luc. 4:40 en 41, Joh. 1:1-18, Joh. 1:32-34, Joh. 1:44-52, Joh. 3:14-18, Joh. 10:31-38, Joh. 17, Joh. 20:30 en 31, Hebr. 1:5, Hebr. 5:5, 1 Joh. 1:1-4.
De Bruidegom (Israël: de bruid) Ps. 45, Jes. 62:1-5, Jer. 2:1-3, Hos. 2:13-22, Joël 2:15-17, Openb. 19:6-9.
Hogepriester Num. 35:22-29, Hebr. 1-10.
De lijdende Knecht des Heeren Ps. 22 :1-22, Ps. 38, Ps. 40:7-9, Ps. 69, Jes. 52:13-53:12, Marc. 8:31-33, Luc. 23, Joh. 19:1-37.
De rechtvaardige Rechter Gen. 18:25, Ps. 67:5, Ps. 72, 82 en 97, Jes. 11:1-5, Jes. 29:17-24, Jes. 42:1-7, Jer. 11:20.
De rechtvaardige Spruit Jer. 23:5 en 6, Jer. 33:15-18, Dan. 11:7, Zach. 3:8 en 9, Zach. 6:12 en 13.
Herder van Israël Gen. 49:22-29, Num. 27:15-17, Ps. 23 en 80, Jes. 40:9-11, Jer. 31:10-12, Ezech. 34:1-31, Joh. 10:1-21, Ezech. 37:24-28, Amos 3:12, Zach. 10:1 en 2, Zach. 13:7-9, Matt. 15:21-28, Matt. 26:31, Matt. 9:36, Matt. 25:31-46, Hebr. 13:20, 1 Petr. 2:25.
Rots der ergernis, Steen des aanstoots, kostbare Hoeksteen Ps. 118:23, Matt. 21:33-46, Jes. 8:11-15, Jes. 28:16, Dan. 2:34 e.v., Rom. 9:30-10:3, 1 Petr. 2:4-10.
De Arm des Heeren Ps. 98:1, Jes. 40:10,11, Jes. 51:9-11, Jes. 53:1, Jes. 59:16-21, Joh. 12:38.
De Getuige Joz. 24:23-27, 1 Sam. 12:1-5, Job 16:18-21, Ps. 89:38, Jes. 55:4, Jer. 42:5, Micha 1:2-4, Openb. 1:5, Openb. 3:14.
Typen, (voor-)beelden van de Messias in het Oude Testament Gen. 22:1-19, Gen. 32:22-32, Gen. 37 en 45, Exod. 12:1-28, Num. 21:4-9, Lev. 4:1-5:13, 1 Sam. 17, Richt. 16:23-31, 1 Kon. 4:21-34, Ester 4:15 en 16.
De Dag des HEEREN
'De Dag des Heeren' en 'de Beker der gramschap' Ps. 75, Jes. 2:10-22, Jes. 13:6-16, Jer. 25:15-38, Joël 1:15-2:11, Joël 2:30-3:17, Amos 5:18-20, Obadja 1:15 en 16, Nahum 1:2-10, Zef. 1:2-18, 1 Tess. 5:1-3, 2 Tess. 2:1-12, 2 Petr. 3, Openb. 1:10, Openb. 14:9-11, Openb. 16:19.
Een periode van benauwdheid voor Israël Ps. 14, Ps. 18:7-20, Ps. 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 79, 83, 88, 90, 102, 129, 140, Jes. 26:1-21, Jes. 42:18-25, Jes. 51:17-23, Jer. 30:4-11, Ps. 2, Ps. 18:1-20, Ps. 44, 54-59, 79, Dan. 12:1-13, Zach. 12:1-9.
Een periode van reiniging en loutering voor Israël Jer. 33:1-13, Ezech. 7, 36, Zach. 13:1-9, Mal. 3:1-5.
Belegering van Jeruzalem Ps. 2:1-6, Ps. 48:5-8, Ps. 79, Joël 2:30-3:21, Zach. 12:1-9, Zach. 14:1-7, Zach. 14:12-15.
Het oordeel over Israëls vijanden 2 Sam. 22, Ps. 2, 9, Ps. 68:20-24, Ps. 79:6,7, Psalm 129, 149, Jes. 11:11-16, Jes. 29:1-8, Jes. 31:4 en 5, Jes. 41:8-20, Jes. 43:1-4, Jes. 54:11-17, Jer. 10:23-25, Jer. 30:16 en 17, Ezech. 36:1-7, Ezech. 38:1-39:20, Joël 2:30-3:21, Obadja, Micha 4:6-5:14, Micha 7:7-13, Hab. 3:1-15, Zef. 2:4-15, Zach. 9:11-16, Zach. 12:1-9.
Een periode van reiniging en loutering voor de wereld Jes. 2:10-22, Dan. 12, Openb. 18:4 e.v., 2 Petr. 3.
De antichrist Ps. 55:13-16, Dan. 7:23-26, Dan. 8:23-25, 2 Tess. 2:1-12, Openb. 13.
Eerst een valse vrede, daarna het oordeel Jer. 6:14, Jer. 14:13-16, Jer. 8:10 en 11, Ezech. 38:8 en 11.
Beschrijving van de Grote Verdrukking Ps. 2, Ps. 7:7-18, Ps. 9, Matt. 24, Openb. 6, 8, 9, 16, Hab. 3.
Duur: 7 jaar Dan. 7:25, Dan. 9:27, Dan. 12:11, Openb. 11:2 en 3, Openb. 12:6 en 14, Openb. 13:5.
De wederkomst van de Messias voor Israël Ps. 20, 21, Matt. 24: 29-31, Zach. 14:1-7, Openb. 19:11-16.
De bekering van Israël Ps. 30, 32, 95, 103, 105, 107, 118, 123, 124.
Terugkeer van de 12 stammen van Israël Deut. 30:1-10, Jes. 11:1-16, Jes. 35:8-10, Jes. 49:22, Jes. 43:5-8, Jes. 60:4 en 9, Jes. 66:20, Jer. 31:7-9, Ezech. 36:22-24, Ezech. 37:20-23, Ezech. 39:25-29, Zach. 8:7 en 8, Zach. 10:3-12.
Reiniging van het volk Israël Ps. 37:9-11 Ezech. 11:19-21, Ezech. 36:22-29, Ez. 37:20-23, Zef. 3:9-13, Zach. 12:10-14, Zach. 13:1 en 2.
De bruiloft van de Heere met Israël Jes. 62, Ps. 45, Hosea 2:13-22, Matt. 22:1-14, Openb. 19:6-9.
Wereldwijde rampen, terwijl Israël veilig woont Ps. 46, 91, Jes. 2:10-22, Jes. 66:15-17, Jes. 24.
Het Vrederijk
De zegeningen van het Vrederijk Ps. 65, 66, 67, Ps. 85:10-14, Ps. 98, 99, 100, 111, 112, 113, Ps. 144:12-15, Ps. 145, 146, 147, 148, Jes. 11:1-10, Jes. 29:17-24, Jes. 30:23-26, Jes. 33:20-24, Jes. 35:1-10, Jes. 65:18-25, Jes. 66:10-14, 18-24, Ezech. 36:8-15, Ezech. 36:29-38, Joël 2:23-27, Zach. 8:1-23.
Israël tot zegen voor de volkeren Jes. 2:1-5, Micha 4:1-5, Zach. 2:10-12, Zach. 8;20-23.
Israël aan het hoofd der volkeren Ps. 18:44-51, Jes. 2:1-5, Jes. 27:6, Jes. 61:4-9, Jes. 60:1-22, Jer. 3:17, Jer. 23:7 en 8, Jer. 32:36-44, Dan. 7:27, Zef. 3:20.
Israël een priestervolk voor de wereld Ps. 68:25-36, Jes. 61:6, Jes. 66:18-24, Zach. 14:16-21.
Het heil ook voor de heidenen Ps. 22:28-32, Ps. 72, Jes. 25:6-9, Jes. 42:1-7, Jes. 45:22, Jes. 49:6 en 7, Jes. 51:4 en 5.
De Arm des Heeren Ps.
De grenzen en verdeling van het land Israël Ezech. 47:13-48:29.
Jeruzalem, de hoofdstad Ps. 48, Ps. 132:13 en 14, Zach. 14:16-21.
De nieuwe tempel in Jeruzalem Ez. 40 e.vPs. 100.
Duur: 1000 jaar Openb. 20:1-10
De satan 1000 jaar gebonden Openb. 20:1 en 2

  steven spielberg jewish film archive - YouTube

x  JOODS FILM ARCHIEF - YouTube READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)