HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bijbelverhalen in beeld  en  Vertellingen Bijbelse Geschiedenis


De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, 
als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek 
de bron van vrede, het Woord van God:
 

Hier voor jou een verzameling prachtige bijbelverhalen in Woord en Beeld. 

Klik op de titel van een verhaal, nieuw venster opent zich met het beeldverhaal, gebruik in het verhaal de
 pijltoetsen van je toetsenbord.
 Lees er ook over in de Bijbel.


KIES HIER VERHAAL en LEES ER OVER IN DE BIJBEL
TOEN GOD ALLES MAAKTE

Genesis 1-2
HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS

Genesis 3-6
NOAH EN DE ZONDVLOED

Genesis 6-10
GOD'S BELOFTE AAN ABRAHAM

Genesis 11-21
GOD TEST ABRAHAM'S LIEFDE

Genesis 22-24
DE UITTOCHT UIT EGYPTE

Exodus 4-15
VEERTIG JAREN LANG

Exodus 15-34, Numberi 13-16
JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER

Jozua 1-6
SIMSON, GODS STERKE MAN

Richtere 13-16
GIDEONS KLEINE LEGER

Richtere 6-8
RUTH: EEN LIEFDESVERHAAL

Ruth
SAMUËL, DIENAAR VAN GOD

1 Samuël 1-7
DE KNAPPE DWAZE KONING

1 Samuël 8-15
DAVID DE HERDERSJONGEN

1 Samuël 16-20
KONING DAVID (1)

1 Samuël 24-31 , 2 Samuël 1-2
KONING DAVID (2)

2 Samuël 1-12
DE WIJZE KONING SALOMO

2 Koningen 1-12
GOEDE EN SLECHTE KONINGEN

2 Kronieken 33-36
ELIA  MAN VAN GODS VUUR

1 Koningen 17-19   , 2 Koningen 2
ELISA, MAN VAN WONDEREN

2 Koningen 2-7, 13
EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN

Ezechiël
DE KNAPPE KONINGIN ESTHER

Esther
KIES HIER VERHAAL en LEES ER OVER IN DE BIJBEL

DE VROUW BIJ DE PUT

Johannes 4:1-32
JEZUS IN DE STORM

Mattheüs 8:23-27 , Mattheüs 14:21-33 , Lukas 8:22-25 , Johannes 6:16-21
HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS

Markus 5:21-43 , Lukas 8:41-56
JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR

Markus 10:46-52 , Lukas 18:35-43 , Johannes 9
JEZUS EN LAZARUS

Johannes 11:1-45
JEZUS EN ZACHEÜS

Lukas 19:1-10
HET EERSTE PAASFEEST

Mattheüs 26-28 , Markus 14-16 , Lukas 22-24 , Johannes 13-21
HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

Handelingen 1-4
DE VERVOLGDE GEMEENTE

Handelingen 5-7
PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

Handelingen 9:32-43, Handelingen 10-11
DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS

Handelingen 16:16-40 , Handelingen 20:7-12 , Handelingen 27-28
VIJFTIEN PRACHTIGE FLASH VERHALEN n.a.v. DE BIJBEL
Een eigen wekboek voor de kinderen om te printen en te gebruiken
De Bijbel - Wat is dat eigenlijk voor een boek

Boekje schepping

De opmaak van het boekje is gemaakt om dubbelzijdig af te drukken op 2 vellen A4 papier en deze na het printen dubbel in elkaar te vouwen
  serie 1        serie 2        serie 3        serie 4
Op deze site vind je 'boekjes' die kinderen bij de kerk, club of school kunnen maken.
Ze stimuleren het opzoeken in de Bijbel, waardoor ze vertrouwd raken in/met de Bijbel. Door de plaatjes, die bij het bijbelgedeelte passen, onthouden de kinderen de boodschap beter.
Een echte aanrader

serie 1        serie 2        serie 3        serie 4
Een prachtige site met bijbelverhalen, Liedjes, Spellen, Werkbladen en nog veel meer.
Kinderen kunnen er echt van genieten en ook veel van leren. Compliment voor de maker: Ans Heij. www.bijbelidee.nl
Prachtige Kinderbijbelverhalen Oude Testament
Bijbelverhalen voor de kleintjes Oude Testament
Vertellingen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament (334 pag - pdf)

De inhoudsopgave staat aan het eind van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Vertellingen Bijbelse Geschiedenis
Nieuwe Testament (313 pag - pdf)

De inhoudsopgave staat aan het eind van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
 
- deel 1 (66 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
 - deel 2 
(66 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
 
- deel 3 (70 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
 
- deel 4 (74 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
 
- deel 5 (74 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Prachtige platen uit de
Mortierbijbel
Even iets anders:
Laat je niet gek maken
Bekijk ook eens de SpeelFilm over Jezus
Nederlands       Speelduur 2 uur
Bijbels Beeld Woordenboekje

Heb er vroeger van genoten
Boekje uit    1943

 Een Vooroorlogse serie over onderwerpen uit het Oude Testament

Leerzame korte filmpjes
Verhalen over ELF ZENDELINGEN en KERKGESCHIEDENIS

 Maak hieronder een keus:

1. WILLIAM CAREY
2. SADHU SUNDAR SINGH
3. JOHN PATON
4. MARY JONES
5. ERIC LIDDELL
6. JOHN BUNYAN
7.LUDWICH NOMMENSEN
8. ROBERT RAIKES
9. DAVID LIVINGSTONE
10. HANS EGEDE
10a. DAMIAAN

1. BONIFATIUS
2. WILLIBRORD
3. PATRICK
4. GEERT GROTE
5. DE PELGRIMVADERS
6. ANNA MARIA VAN SCHUURMAN
7. JAN AMOS COMENIUS
8. DE STATENVERTALING VAN DE BIJBEL
9. MICHIEL ADRIAANZOON DE RUYTER
10. VON ZINZENDORF EN DE HERNHUUTERS
11. HET WILHELMUS
De prachtige prenten in de
VORSTERMANbijbel
Leerzaam met plaatjes
Het Oude Testament voor de jeugd
Met mooie afbeeldingen

De Nederlandse 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' hebben in de vorige eeuw een mooie bundel "Verhalen uit het Oude Testament' gemaakt.
Klik maar op de afbeelding links om te bekijken
Met mooie afbeeldingen

De Nederlandse 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' hebben in de vorige eeuw een mooie bundel "Verhalen uit het Nieuwe Testament' gemaakt.
Klik maar op de afbeelding links om te bekijken.
Ken jij de Bijbel?
Oefeningen voor groot en klein!
Een handige woordenlijst om te weten waarover iets gaat
Prachtige Oude Bijbelplaten

In mijn jeugd kregen kinderen bijbelonderricht aan de hand van grote, gekleurde bijbelschoolplaten, waarbij meester of juf een verhaal vertelde. Van vrijwel elk bijbelverhaal is zo'n plaat gemaakt. Deze platen zijn heel veel gebruikt, maar geleidelijk in de zestigejaren uit beeld verdwenen
De Geloofsbelijdenis en Tien Geboden in kindertaal
Good News -  Vanaf de Schepping tot en met onze heerlijke toekomst in  pentekeningen.
  Tevens staat erbij waaar je het in de bijbel kunt vinden. De begeleidende uitleg staat in het   Engels.
Een mooi dagboekje 'Wat lees je in de Bijbel?
Zondagsschoolplaatjes uit diverse verzamelingen naar Uitgever

 Zondagsschoolplaatjes uit diverse verzamelingen naar Motief

 Zondagsschoolplaatjes uit diverse verzamelingen naar        uitgiftejaar
Wereldgeschiedenis in een notendop
Het Boek in onze handen
WANDPLATEN uit de oude doos over Bijbelse onderwerpen
  
Een verzameling van oude wandplaten over onderwerpen uit de Bijbel als aanvulling op de platen die al op de site stonden (en nog staan)
   Abraham in het Beloofde Land                                      
   Bloed aan de deuren en het eerste paaschmaal                     
   De Weg door de tijden                                             
   De Tabernakel                                       
   Dierenwereld                                                       
   Een koning schenkt vergiffenis aan zijn dienaar                   
   Godsdienst en huiselijk leven                                      
   Hemelvaart van Jezus                                           
   Hoogepriester en Ark des verbonds
                                
   Huis en graf                                                       
   Huisraad                                                          
   Jezus helpt Maria en Josef                                        
   Jezus sterft aan het kruis                                         
   Karavaan en Herberg                                              
   Kleeding en Volk                                                  
   Kleeding                                                         
   Koning en Krijgslieden                                           
   Landbouw                                                          
   Landbouwproducten                                              
   Loofhutten                                                      

    WANDPLATEN uit de oude doos Oude Testament
                                                      
   Schepping van de dieren                               
   Adam en Eva                                 
   Ark van Noach                                     
   Hagar-and-Ismael                           
   Offer van Abraham                                 
   Rebekka bij de bron
                              
   Jacob in Bethel                                 
   Josef in de tent van zijn vader                      
   Josef verkocht door zijn broers                  
   Josef in de gevangenis                             
   Josef de trouwe dienstknecht                  
   Moses uit de Nijl gehaald
                   
   Water in de woestijn                             
   De slang op de staf van Mozes                            
   Manna in de woestijn                      
   Mozes ontvangt de Wet - Tien Geboden                         
   Aankomst bij het Beloofde Land                  
   Simson en Delilah                             
   Ruth de Arenleester
                                 
   Samuel                                       
   Simson vecht met de Leeuw                         
   David bestemd tot Koning                             
   David speelt op de Harp                              
   David en Goliath                               
   David spaart het leven van Saul                       
   David brengt de Ark terug                      
   Absalom de verrader-zoon                       
   Salomo en de Tempel
                 
   Salomo en de koningin van Sheba                 
   Elia en de raven                          
   Elia en de weduwe                           
   De Slavin van Naäman                          
   De vurige Oven                         
   Daniël en het schrift op de wand          
   Herbouw van de Tempel                         
   Ezra onderwijst de Wet
   De vernietide Tempel                             
  
   Het eerste Pascha
   Paasmaal                                                        
   Palmen en planten                                                
   Plantenwereld                                                    
   Pottenbakkers en waterverkopers                                 
   Priesters en reukaltaar                                       
   Stadsleven en buitenleven                                       
   Straat en huis                                                   
   Tabernakel van binnen                                            
   Tabernakel van buiten                                           
   Tabernakel. Gereedschap van het Voorhof                           
   Tabernakel                                                      
   Tempel van Jeruzalem                                             
   Tent en herberg                                                    
   Tien maagden                                                      
   Wet en gebed - Kruis en graf                                    
   Wijnbouw  

Een verzameling van oude wandplaten over onderwerpen uit de Bijbel als aanvulling op de platen die al op de site stonden (en nog staan)

WANDPLATEN uit de oude doos over Nieuwe Testament

   De Geboorte van Jezus                               
   Maria hoorde dat zij Jezus zou baren                                
   De Vlucht naar Egypte                            
   Jezus als kind in de Tempel                   
   Spelen op de Marktplaats                     
   Nathanael                                      
   De roeping van de vissers                      
   De Bruiloft te Cana                             
   De Prediking van Johannes de Doper                    
   Johannes de Doper in de Gevangenis
   Genezing van de Bezetene te Gardera
                  
   Genezing van de zoon van de overste                      
   De wonderbaarlijke spijziging                        
   Genezing van de Blindgeborene                  
   De Goede Herder                            
   De Wonderbaarlijke Visvangst                      
   De Bediende van de de Centurion                         
   Het Dochtertje van Jairus                      
   De Roeping van Mattheus                          
   De Oogst is echt Overvloedig
                   
   Jezus zegent de kinderen                      
   De Rijke Jongeling                           
   De Parel van Grote Waarde                      
   Jezus stilt de storm                            
   Maria's liefde                            
   Jezus in gesprek                            
   De Ware Wijnstok                             
   De Temmpelreiniging                      
   Blinde kinderen in Nazareth              
   Intocht in Jeruzalem
                                          
   Hosanna van de kinderen                         
   De Kruisiging                             
   Verschijning na de Opstanding
   Demetrius de Zilversmid         
   Olie en wijn
Aanvulling 26

"De Bijbel"
uit de grondtekst vertaald
Willibrordvertaling
1991
Katholieke bijbelstichting Boxtel
in samenwerking met de vlaamse bijbelstichting

OUDE TESTAMENT    

NIEUWE TESTAMENT
Bijbel-)verhalen, Christelijke werkbladen, knutselwerkjes, digi Bijbelpuzzels, poppenkastspel, Bijbelmusicals, Christelijke liedjes, kinderwerk, en meer...

KLEURPLATEN  OUDE TESTAMENT

    Het verhaal gehoord en  gekleurd vergeet je het nooit weer!

 1.    Adam en Eva               
 2.    Mozes als baby              
 3.    De Ark a                    
 4.    De Ark b                   
 5.    De-zondeval               
 6.    elia-en-de-raven          
 7.    esther                    
 8.    huis-bouwen               
 9.    in-de-vurige-oven         
 10.    mozes-bij-de-brandende-braambos
 11.    mozes-met-de-2-stenen-tafel
 12.    val-van-jericho
 13.    abraham-en-isaak              
 14.    adam-eva-paradijs          
 15.    daniel-bid                    
 16.    daniel-in-de-leeuwenkuil      
 17.    david-en-zijn-harp            
 18.    david-gezalfd                 
 19.    david-het-herdersjong2        
 20.    david-met-slinger             
 21.    david-samuel                  
 22.    david-verslaat-goliad a        
 23.    david-verslaat-goliad b        
 24.    de-bouw-van-de-tabernakel     
 25.    dieren-in-ark                 
 26.    jozef-bij-de-farao            
 27.    jozef-bij-de-put              
 28.    jozef-dromen                  
 29.    jozef-en-zijn-mantel          
 30.    jozef-in-de-put               
 31.    jozef-vergeeft-zijn-broers 
 32.    lot-kiest                     
 33.    manna                        
 34.    mozes-wordt-gevonden          
 35.    mozes-ziet-het-beloofde-land   
 36.    naaman                        
 37.    noach-en-de-ark                          
 38.    aaron                     
 39.    amos                      
 40.    ark                       
 41.    balaam                    
 42.    bathseba                  
 43.    daniel                    
 44.    daniels-vrienden          
 45.    deborah                   
 46.    eliah                     
 47.    elisha                    
 48.    ezra-en-nehemia           
 49.    gevecht-van-jacob         
 50.    gideon                    
 51.    halda-2-kon-22            
 52.    hanna                     
 53.    jonah                     
 54.    jozef                     
 55.    jozef-bij-potifar         
 56.    jozef-eet-met-zijn-broers 
 57.    kain-en-abel              
 58.    koning-hizkia             
 59.    lots vrouw                 
 60.    man                       
 61.    manna                     
 62.    miriam                    
 63.    mozes gevonden             
 64.    noach                     
 65.    rachel                    
 66.    rahab                     
 67.    rebecca  a                 
 68.    rebecca b                 
 69.    ruth                      
 70.    sarah                     
 71.    simson                    
 72.    tamar                     
 73.    abraham                    
 74.    adam-en-eva                
 75.    broers-verkopen-jozef      
 76.    david-verslaat-goliath     
 77.    de-bouw-van-de-ark         
 78.    de-koningin-van-sheba      
 79.    door-de-zee                
 80.    god-bewaard-daniel-in-de leeuwenkuil  
 81.    het-volk-wordt-weggevoerd  
 82.    hof-van-eden               
 83.    isaac-bij-jacob            
 84.    israels-onderdrukking-in   
 85.    jacobs-droom               
 86.    joshua-werd-opgedragen   
 87.    jozefs-kleed              
 88.    na-de-zondvloed            
 89.    plagen-in-egypte           
 90.    plundering-van-de-tempel   
 91.    verspieders                
 92.    ruth                          
 93.    samuel-bij-eli                
 94.    toren-van-babel               
 95.    val-jericho                  
 96.    volk-israel-in-egypte
KLEURPLATEN NIEUWE TESTAMENT

    -Het verhaal gehoord en  gekleurd vergeet je het nooit weer!

 1.    5000 mensen te eten      
 2.    barmhartige-samaritaan        
 3.    barmhartige-sameritaan        
 4.    bethesda                 
 5.    boekenkast                    
 6.    cornelius                     
 7.    de tempel                
 8.    12-jarige-jezus-in-de      
 9.    5-dwaze-maagden            
 10.    doop-van-jezus             
 11.    genezing-van-een-verlamd   
 12.    kamerling                  
 13.    parel-van-grote-waarde     
 14.    zaaier                     
 15.    dicipelen                     
 16.    dochtertje van jairus0004     
 17.    filippus                      
 18.    geloofsbelijdenis             
 19.    gelukkig-is-hij              
 20.    genezing in kana      
 21.    genezing melaatse        
 22.    genezing van de weduwzoon
 23.    genezing verlamde        
 24.    genezing-van-een-verlamde     
 25.    genzing van de blinde man
 26.    gezegend zij alle kinderen
 27.    gelijkenis over  goede herder           
 28.    gelijkenis over 2-zonen                    
 29.    gelijkenis over bedelaar                   
 30.    gelijkenis over berouwvolle-tollenaar      
 31.    gelijkenis over maagden                    
 32.    gelijkenis over rijke-dwaas     
 33.    gelijkenis over talenten                   
 34.    gelijkenis over verloren-munt              
 35.    gelijkenis over verloren-schaap            
 36.    gelijkenis over verloren-zoon              
 37.    gelijkenis over verloren-zoon           
 38.    gelijkenis over vraag-en-je-zal-ontvangen
 39.    gelijkenis over wie-is-grootste-math-18
 40.    gelijkenis over wijngaard                  
 41.    gelijkenis over zaaier                     
 42.    gelijkenis over-mosterdzaadje              
 43.    gelijkenis over-sameritaan                 
 44.    gelijkenis over-zondares                   
 45.    goeherder                 
 46.    hand-9-4                      
 47.    het-dochtertje-van-jairus    
 48.    het-verloren-schaapje1        
 49.    jezus verteld0011             
 50.    jezus 40 dagen in de woestijn
 51.    jezus bij de schriftgeleerden
 52.    jezus drijft demomen uit
 53.    jezus en dicipelen en vrouwen
 54.    jezus gedoopt           
 55.    jezus laat petrus tempel belastiing betalen
 56.    jezus loopt over jhet water
 57.    jezus ontmoet mozes en elia
 58.    jezus-water-in-wijn           
 59.    jezus-zegent-kinderen   
 60.    joh-10-11                     
 61.    joh-13-5                      
 62.    joh-2-5                       
 63.    joh-6-11                      
 64.    johannes-doper             
 65.    kinderen-bij-jezus-1          
 66.    kinderen-bij-jezus-2          
 67.    kindergebed                   
 68.    kindergebedje                 
 69.    lazerus opstanding     
 70.    lees-je-bijbel                
 71.    luc-10-34                     
 72.    luc-17-15                     
 73.    lucas                  
 74.    lucas-10-30-35                
 75.    lucas-10-42                   
 76.    lucas-19-5                    
 77.    lydia,-purpurverkoopster   
 78.    malen                         
 79.    marcus-16-15                  
 80.    matt-14-30                    
 81.    matt-4-23                     
 82.    mattheas-18-4                 
 83.    mattheas-4-1                  
 84.    mattheus-20-9-10              
 85.    mattheus-7-24                 
 86.    mattheus-8-23-27              
 87.    mensen-bi-jezus               
 88.    nicodemus bij jezus     
 89.    5_broden_2_vissen         
 90.    genezing-van-een-dove-man
 91.    dochtertje-van-jairus
 92.    dorcas                    
 93.    jezus_wandel_over_water   
 94.    jezus-en-nicodemus        
 95.    maria-en-martha           
 96.    5 broden-2 vissen           
 97.    ananias                   
 98.    andreas-eerste-dicipel   
 99.    apollos                   
 100.    dorcas                    
 101.    lois                      
 102.    lydia                     
 103.    maria-en-martha           
 104.    matheus                   
 105.    nathanel                 
 106.    paules                    
 107.    philipus                  
 108.    phoebe                    
 109.    priscilla                 
 110.    rhoda                     
 111.    rome                      
 112.    samaritaanse-vrouw        
 113.    slave1acts-16-16-40       
 114.    timothyus                  
 115.    weduwe                     
 116.    zacharias                     
 117.    genezing-van-een-verl   
 118.    wonderbare-visvangst    
 119.    god-vergeeft-al-onze-zon   
 120.    paulus-als-gevangene-naa   
 121.    paulus-en-silas-in-gevangenschap  
 122.    paulus-op-reis-naar-rome   
 123.    paulus-schrijft-brieven  
 124.    paulus-verbrand-heidense   
 125.    petrus-visioen             
 126.    paulus-in-rome                
 127.    paulus-te-malta               
 128.    psalm-40-5                    
 129.    psalm-92-2                    
 130.    storm-op-meer1                
 131.    tempelreiniging          
 132.    verloren-schaap               
 133.    verloren-zoon                 
 134.    vissers van mensen       
 135.    water in wijn           
 136.    wijze-en-dwaze-meisjes        
 137.    wonderbare-spijziging         
 138.    zacchaeus_jesus               
 139.    zacheus in de vijgeboom   
 140.    zacheus

De Bijbel is het Woord van God en de mensen

De BijbelWij geloven dat de boeken van de Bijbel, die door mensen geschreven zijn, door God zelf geïnspireerd zijn. Dat is overigens niet iets wat de gelovigen zelf hebben bedacht, maar iets wat de bijbel zelf aangeeft in verschillende gedeelten.
2 Timoteüs 3:16 “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd…”

De Bijbel is door minstens veertig verschillende schrijvers geschreven met verschillende beroepen en onder verschillende omstandigheden. Onder de schrijvers waren leiders (Mozes), koningen (David, Salomo), schaapherders (Amos), vissers (Petrus) en een dokter (Lucas). De een schreef in de woestijn, de volgende in een paleis en weer anderen in de gevangenis of op reis. Dit alles in een tijdsperiode van zo'n 1.500 jaar.

De Bijbel doet de mensen waarover geschreven wordt niet mooier voor dan ze zijn. Zelfs de eigen schrijvers en de helden uit de Bijbel zijn mensen die beschreven worden met zowel hun goede als hun slechte kanten.

De Bijbel is het Woord van God. Je kunt hierin lezen wie God is en wat Zijn plan is met deze wereld. Maar ook wat Hij wil met jouw leven. Het staat vol met vragen en antwoorden en situaties die van toepassing zijn op jezelf. Je leert een relatie met Hem op te bouwen en die te onderhouden. De Bijbel laat je zien waarom Jezus zo belangrijk is, ook in jouw leven!

Vijf mooie werkbladen als Kennismaking met de Bijbel - deel 1

1. De Bijbel, wat is dat voor boek?
2. Wat heb ik met God te maken?
3. Wie is Jezus Christus?
4. Hoe kom ik in de hemel?
5. Wat is de christelijke doop?

Vijf mooie werkbladen als Kennisaking met de Bijbel - deel 2

1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?
2. Wie is de Heilige Geest?
3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?
4. Welke toekomst staat mij te wachten?
5. Zie ik wat jij niet ziet?

21 Bijbelse vertellingen met bijbehorende vragen

1. Simson
2. De bruiloft van Simson
3. Simson vecht
4. De gelijkenis van de talenten
5. De Heere Jezus en een verlamde man

6. De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht
7. De Heere Jezus en de kinderen
8. De Heere Jezus en Bartimeüs
9. De gelijkenis van de twee zonen
10. Blinde ogen geopend

11. De barmhartige Samaritaan
12. De Heere Jezus leeft
13. De Heilige Doop
14. De onbarmhartige dienstknecht
15. De onbeschaamde vriend

16. De verloren zoon
17. Eén ding is nodig
18. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar
19. Grote blijdschap
20. Petrus en Johannes

21. Het huis op de rots

Bijbelplaatjes met teksten

Prachtige serie verhalen
 

 

 Klik op het nummer - nieuw venster opent met het beeldverhaal
OVER DE INHOUD TIP: Gebruik desnoods voor vertaling naar nederlands de
 Googelijkenis overe Vertaalmachine
01 Who is Jesus
02 Christ Our Good Shepherd
03 Christ Teaches about Prayer
04 Christ's Victory over Satan
05 Death of Christ, The (with pictures)
06 Good News
07 Growing in the Christian Life
08 How Can We Please God
09 Look, Listen & Live 1 Beginning with GOD
10 Look, Listen & Live 2 Mighty Men of GOD
11 Look, Listen & Live 3 Victory through GOD
12 Look, Listen & Live 4 Servants of GOD
13 Look, Listen & Live 5 On Trial for GOD
14 Look, Listen & Live 6 JESUS - Teacher & Healer
15 Look, Listen & Live 8 Acts of the HOLY SPIRIT
16 Look_ Listen & Live 7 JESUS - Lord & Saviour
17 The Birth of Christ
18 The Light of the World
19 The Living Christ and Forgiveness
20 The Living Christ and the Word of God - Part 1
21 The Living Christ and the Word of God - Part 2
22 The Living Christ is Stronger than Death
23 The Living Christ Seeks Lost People
24 The Living Christ Shows How God Cares for Us
25 The Living Christ Shows the Way to Heaven
26 The Living Christ Teaches about Salvation
27 The Living Christ Will Return
28 The Resurrection of Christ
Naar de index plaatjes

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)