Bijbelverhalen in beeld  en  Vertellingen Bijbelse Geschiedenis


De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Hier voor jou een verzameling prachtige bijbelverhalen in Woord en Beeld. 

Klik op de titel van een verhaal, nieuw venster opent zich met het beeldverhaal, gebruik in het verhaal de pijltoetsen van je toetsenbord. Lees er ook over in de Bijbel.

KIES HIER VERHAAL LEES ER OVER IN DE BIJBEL
TOEN GOD ALLES MAAKTE Genesis 1-2
HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS Genesis 3-6
NOAH EN DE ZONDVLOED Genesis 6-10
GOD'S BELOFTE AAN ABRAHAM Genesis 11-21
GOD TEST ABRAHAM'S LIEFDE Genesis 22-24
DE UITTOCHT UIT EGYPTE Exodus 4-15
VEERTIG JAREN LANG Exodus 15-34, Numberi 13-16
JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER Jozua 1-6
SIMSON, GODS STERKE MAN Richtere 13-16
GIDEONS KLEINE LEGER Richtere 6-8
RUTH: EEN LIEFDESVERHAAL Ruth
SAMUËL, DIENAAR VAN GOD 1 Samuël 1-7
DE KNAPPE DWAZE KONING 1 Samuël 8-15
DAVID DE HERDERSJONGEN 1 Samuël 16-20
KONING DAVID (1) 1 Samuël 24-31 , 2 Samuël 1-2
KONING DAVID (2) 2 Samuël 1-12
DE WIJZE KONING SALOMO 2 Koningen 1-12
GOEDE EN SLECHTE KONINGEN 2 Kronieken 33-36
DE MAN VAN GODS VUUR 1 Koningen 17-19   , 2 Koningen 2
ELISA, MAN VAN WONDEREN 2 Koningen 2-7, 13
EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN Ezechiël
DE KNAPPE KONINGIN ESTHER Esther

KIES HIER VERHAAL LEES ER OVER IN DE BIJBEL
DE VROUW BIJ DE PUT Johannes 4:1-32
JEZUS IN DE STORM Mattheüs 8:23-27 , Mattheüs 14:21-33 , Lukas 8:22-25 , Johannes 6:16-21
HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS Markus 5:21-43 , Lukas 8:41-56
JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR Markus 10:46-52 , Lukas 18:35-43 , Johannes 9
DE WONDER-BAARLIJKE SPIJZIGING Mattheüs 14:14-21 , Markus 6:31-44 , Lukas 9:10-17 , Johannes 6:1-15
JEZUS EN LAZARUS Johannes 11:1-45
JEZUS EN ZACHEÜS Lukas 19:1-10
HET EERSTE PAASFEEST Mattheüs 26-28 , Markus 14-16 , Lukas 22-24 , Johannes 13-21 
HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Handelingen 1-4
DE VERVOLGDE GEMEENTE Handelingen 5-7
PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Handelingen 9:32-43, Handelingen 10-11
VAN VERVOLGER TOT PREDIKER Handelingen 8-9
DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS Handelingen 16:16-40 , Handelingen 20:7-12 , Handelingen 27-28
TENSLOTTE HIERNAAST : VIJFTIEN PRACHTIGE FLASH VERHALEN n.a.v. DE BIJBEL

Een eigen wekboek voor de kinderen
om te printen en te gebruiken
De Bijbel - Wat is dat eigenlijk voor een boek
Boekje schepping

De opmaak van het boekje is gemaakt om dubbelzijdig af te drukken op 2 vellen A4 papier en deze na het printen dubbel in elkaar te vouwen

Op deze site vind je 'boekjes' die kinderen bij de kerk, club of school kunnen maken.
Ze stimuleren het opzoeken in de Bijbel, waardoor ze vertrouwd raken in/met de Bijbel. Door de plaatjes, die bij het bijbelgedeelte passen, onthouden de kinderen de boodschap beter.
Een echte aanrader
Werkbladen-series serie 1        serie 2        serie 3        serie 4

Een prachtige site met bijbelverhalen, Liedjes, Spellen, Werkbladen en nog veel meer.
Kinderen kunnen er echt van genieten en ook veel van leren. Compliment voor de maker: Ans Heij. www.bijbelidee.nl
Aanvulling 1
Prachtige Kinderbijbelverhalen Oude Testament
Aanvulling 2
Bijbelverhalen voor de kleintjes Oude Testament
Aanvulling 3
Vertellingen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament (334 pag - pdf)

De inhoudsopgave staat aan het eind van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Aanvulling 4 Vertellingen Bijbelse Geschiedenis
Nieuwe Testament (313 pag - pdf)

De inhoudsopgave staat aan het eind van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Aanvulling 5 Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
- deel 1 (66 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Aanvulling 6 Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
- deel 2
(66 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Aanvulling 7 Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
- deel 3 (70 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Aanvulling 8 Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
- deel 4 (74 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Aanvulling 9 Verhalen Bijbelse Geschiedenis
Oude Testament
- deel 5 (74 pag)

De inhoudsopgave staat aan het begin van het document - alles dus gemakkelijk te vinden.
Let op: Gezien de grootte van dit bestand kan het downloaden een paar minuten duren!
Aanvulling 10
Prachtige platen uit de
Mortierbijbel
Aanvulling 11
Even iets anders:
Laat je niet gek maken
Aanvulling 12a
Bekijk ook eens de SpeelFilm over Jezus
Nederlands       Speelduur 2 uur
Aanvulling 12b
Bekijk ook eens de TekenFilm over Jezus
Nederlands       Speelduur 90 min
Aanvulling 13

Bijbels Beeld Woordenboekje


Heb er vroeger van genoten
Boekje uit    1943

Aanvulling 14
Leerzame korte filmpjes

Verhalen over ELF ZENDELINGEN en KERKGESCHIEDENIS


 Maak hieronder een keus:

1. WILLIAM CAREY
2. SADHU SUNDAR SINGH
3. JOHN PATON
4. MARY JONES
5. ERIC LIDDELL
6. JOHN BUNYAN
7.LUDWICH NOMMENSEN
8. ROBERT RAIKES
9. DAVID LIVINGSTONE
10. HANS EGEDE
10a. DAMIAAN

1. BONIFATIUS
2. WILLIBRORD
3. PATRICK
4. GEERT GROTE
5. DE PELGRIMVADERS
6. ANNA MARIA VAN SCHUURMAN
7. JAN AMOS COMENIUS
8. DE STATENVERTALING VAN DE BIJBEL
9. MICHIEL ADRIAANZOON DE RUYTER
10. VON ZINZENDORF EN DE HERNHUUTERS
11. HET WILHELMUS

Aanvulling 15
Prachtige Houtsneden
De prachtige prenten in de
VORSTERMANbijbel

Aanvulling 16
Leerzaam met plaatjes
Het Oude Testament voor de jeugd

Aanvulling 17a
Met mooie afbeeldingen
De Nederlandse 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' hebben in de vorige eeuw een mooie bundel "Verhalen uit het Oude Testament' gemaakt.
Klik maar op de afbeelding links om te bekijken.

Aanvulling 17b
Met mooie afbeeldingen
De Nederlandse 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' hebben in de vorige eeuw een mooie bundel "Verhalen uit het Nieuwe Testament' gemaakt.
Klik maar op de afbeelding links om te bekijken.
Aanvulling 18
Klik maar eens op het plaatje heirnaast en test je kennis van de Bijbel


Ken jij de Bijbel?
Oefeningen voor groot en klein!

Aanvulling 19
Aanvulling 20 Prachtige Oude Bijbelplaten

In mijn jeugd kregen kinderen bijbelonderricht aan de hand van grote, gekleurde bijbelschoolplaten, waarbij meester of juf een verhaal vertelde. Van vrijwel elk bijbelverhaal is zo'n plaat gemaakt. Deze platen zijn heel veel gebruikt, maar geleidelijk in de zestigejaren uit beeld verdwenen
Aanvulling 21   De Geloofsbelijdenis en Tien Geboden in kindertaal
Aanvulling 22   Good News -  Vanaf de Schepping tot en met onze heerlijke toekomst in  pentekeningen.
  Tevens staat erbij waaar je het in de bijbel kunt vinden. De begeleidende uitleg staat in het   Engels.
Aanvulling 23    Een mooi dagboekje 'Wat lees je in de Bijbel?
Aanvulling 23a    Het Boek in onze handen
Aanvulling 23b    Wereldgeschiedenis in een notendop
Aanvulling 24   Zondagsschoolplaatjes uit diverse verzamelingen naar Uitgever

  Zondagsschoolplaatjes uit diverse verzamelingen naar Motief

  Zondagsschoolplaatjes uit diverse verzamelingen naar        uitgiftejaar
Aanvulling 25

een verzameling van 109 oude wandplaten over onderwerpen uit de Bijbel als aanvulling op de platen die al op de site stonden (en nog staan)
   
    WANDPLATEN uit de oude doos over Bijbelse onderwerpen
  
   Abraham in het Beloofde Land                                      
   Bloed aan de deuren en het eerste paaschmaal                     
   De Weg door de tijden                                             
   De Tabernakel                                       
   Dierenwereld                                                       
   Een koning schenkt vergiffenis aan zijn dienaar                   
   Godsdienst en huiselijk leven                                      
   Hemelvaart van Jezus                                           
   Hoogepriester en Ark des verbonds
                                
   Huis en graf                                                       
   Huisraad                                                          
   Jezus helpt Maria en Josef                                        
   Jezus sterft aan het kruis                                         
   Karavaan en Herberg                                              
   Kleeding en Volk                                                  
   Kleeding                                                         
   Koning en Krijgslieden                                           
   Landbouw                                                          
   Landbouwproducten                                              
   Loofhutten                                                      
  
   WANDPLATEN uit de oude doos over Nieuwe Testament

   De Geboorte van Jezus                               
   Maria hoorde dat zij Jezus zou baren                                
   De Vlucht naar Egypte                            
   Jezus als kind in de Tempel                   
   Spelen op de Marktplaats                     
   Nathanael                                      
   De roeping van de vissers                      
   De Bruiloft te Cana                             
   De Prediking van Johannes de Doper                    
   Johannes de Doper in de Gevangenis
   Genezing van de Bezetene te Gardera
                  
   Genezing van de zoon van de overste                      
   De wonderbaarlijke spijziging                        
   Genezing van de Blindgeborene                  
   De Goede Herder                            
   De Wonderbaarlijke Visvangst                      
   De Bediende van de de Centurion                         
   Het Dochtertje van Jairus                      
   De Roeping van Mattheus                          
   De Oogst is echt Overvloedig
                   
   Jezus zegent de kinderen                      
   De Rijke Jongeling                           
   De Parel van Grote Waarde                      
   Jezus stilt de storm                            
   Maria's liefde                            
   Jezus in gesprek                            
   De Ware Wijnstok                             
   De Temmpelreiniging                      
   Blinde kinderen in Nazareth              
   Intocht in Jeruzalem
                                          
   Hosanna van de kinderen                         
   De Kruisiging                             
   Verschijning na de Opstanding
   Demetrius de Zilversmid         
   Olie en wijn

    WANDPLATEN uit de oude doos over Oude Testament
                                                      
   Schepping van de dieren                               
   Adam en Eva                                 
   Ark van Noach                                     
   Hagar-and-Ismael                           
   Offer van Abraham                                 
   Rebekka bij de bron
                              
   Jacob in Bethel                                 
   Josef in de tent van zijn vader                      
   Josef verkocht door zijn broers                  
   Josef in de gevangenis                             
   Josef de trouwe dienstknecht                  
   Moses uit de Nijl gehaald
                   
   Water in de woestijn                             
   De slang op de staf van Mozes                            
   Manna in de woestijn                      
   Mozes ontvangt de Wet - Tien Geboden                         
   Aankomst bij het Beloofde Land                  
   Simson en Delilah                             
   Ruth de Arenleester
                                 
   Samuel                                       
   Simson vecht met de Leeuw                         
   David bestemd tot Koning                             
   David speelt op de Harp                              
   David en Goliath                               
   David spaart het leven van Saul                       
   David brengt de Ark terug                      
   Absalom de verrader-zoon                       
   Salomo en de Tempel
                 
   Salomo en de koningin van Sheba                 
   Elia en de raven                          
   Elia en de weduwe                           
   De Slavin van Naäman                          
   De vurige Oven                         
   Daniël en het schrift op de wand          
   Herbouw van de Tempel                         
   Ezra onderwijst de Wet
   De vernietide Tempel                             
  
   Het eerste Pascha
   Paasmaal                                                        
   Palmen en planten                                                
   Plantenwereld                                                    
   Pottenbakkers en waterverkopers                                 
   Priesters en reukaltaar                                       
   Stadsleven en buitenleven                                       
   Straat en huis                                                   
   Tabernakel van binnen                                            
   Tabernakel van buiten                                           
   Tabernakel. Gereedschap van het Voorhof                           
   Tabernakel                                                      
   Tempel van Jeruzalem                                             
   Tent en herberg                                                    
   Tien maagden                                                      
   Wet en gebed - Kruis en graf                                    
   Wijnbouw                                                          

Aanvulling 26

"De Bijbel"
uit de grondtekst vertaald
Willibrordvertaling
1991
Katholieke bijbelstichting Boxtel
in samenwerking met de vlaamse bijbelstichting

OUDE TESTAMENT    

NIEUWE TESTAMENT

Aanvulling 27 (Bijbel-)verhalen, Christelijke werkbladen, knutselwerkjes, digi Bijbelpuzzels, poppenkastspel, Bijbelmusicals, Christelijke liedjes, kinderwerk, en meer...

 

De Bijbel is het Woord van God en de mensen

De BijbelWij geloven dat de boeken van de Bijbel, die door mensen geschreven zijn, door God zelf geïnspireerd zijn. Dat is overigens niet iets wat de gelovigen zelf hebben bedacht, maar iets wat de bijbel zelf aangeeft in verschillende gedeelten.
2 Timoteüs 3:16 “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd…”

De Bijbel is door minstens veertig verschillende schrijvers geschreven met verschillende beroepen en onder verschillende omstandigheden. Onder de schrijvers waren leiders (Mozes), koningen (David, Salomo), schaapherders (Amos), vissers (Petrus) en een dokter (Lucas). De een schreef in de woestijn, de volgende in een paleis en weer anderen in de gevangenis of op reis. Dit alles in een tijdsperiode van zo'n 1.500 jaar.

De Bijbel doet de mensen waarover geschreven wordt niet mooier voor dan ze zijn. Zelfs de eigen schrijvers en de helden uit de Bijbel zijn mensen die beschreven worden met zowel hun goede als hun slechte kanten.

De Bijbel is het Woord van God. Je kunt hierin lezen wie God is en wat Zijn plan is met deze wereld. Maar ook wat Hij wil met jouw leven. Het staat vol met vragen en antwoorden en situaties die van toepassing zijn op jezelf. Je leert een relatie met Hem op te bouwen en die te onderhouden. De Bijbel laat je zien waarom Jezus zo belangrijk is, ook in jouw leven!

Vijf mooie werkbladen als Kennismaking met de Bijbel - deel 1

1. De Bijbel, wat is dat voor boek?
2. Wat heb ik met God te maken?
3. Wie is Jezus Christus?
4. Hoe kom ik in de hemel?
5. Wat is de christelijke doop?

Vijf mooie werkbladen als Kennisaking met de Bijbel - deel 2

1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?
2. Wie is de Heilige Geest?
3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?
4. Welke toekomst staat mij te wachten?
5. Zie ik wat jij niet ziet?

Eén blad per bijbelboek als Kennisaking met de Bijbel
( voor in de klas of op de club )

Werken met Oude Testament Werken met Nieuwe Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen

Ezechiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi
Matteus
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korintiers
2 Korintiers
Galaten (2 pagina's)
Efeziers
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
1 Timoteus
2 Timoteus
Titus
Filemon
Hebreeen
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

21 Bijbelse vertellingen met bijbehorende vragen

1. Simson
2. De bruiloft van Simson
3. Simson vecht
4. De gelijkenis van de talenten
5. De Heere Jezus en een verlamde man

6. De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht
7. De Heere Jezus en de kinderen
8. De Heere Jezus en Bartimeüs
9. De gelijkenis van de twee zonen
10. Blinde ogen geopend

11. De barmhartige Samaritaan
12. De Heere Jezus leeft
13. De Heilige Doop
14. De onbarmhartige dienstknecht
15. De onbeschaamde vriend

16. De verloren zoon
17. Eén ding is nodig
18. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar
19. Grote blijdschap
20. Petrus en Johannes

21. Het huis op de rots

Bijbelplaatjes met teksten

Prachtige serie verhalen
Klik op het nummer - nieuw venster opent met het beeldverhaal
VERHAAL OVER DE INHOUD TIP: Gebruik desnoods voor vertaling naar nederlands de
 Google Vertaalmachine
01 Who is Jesus
02 Christ Our Good Shepherd
03 Christ Teaches about Prayer
04 Christ's Victory over Satan
05 Death of Christ, The (with pictures)
06 Good News
07 Growing in the Christian Life
08 How Can We Please God
09 Look, Listen & Live 1 Beginning with GOD
10 Look, Listen & Live 2 Mighty Men of GOD
11 Look, Listen & Live 3 Victory through GOD
12 Look, Listen & Live 4 Servants of GOD
13 Look, Listen & Live 5 On Trial for GOD
14 Look, Listen & Live 6 JESUS - Teacher & Healer
15 Look, Listen & Live 8 Acts of the HOLY SPIRIT
16 Look_ Listen & Live 7 JESUS - Lord & Saviour
17 The Birth of Christ
18 The Light of the World
19 The Living Christ and Forgiveness
20 The Living Christ and the Word of God - Part 1
21 The Living Christ and the Word of God - Part 2
22 The Living Christ is Stronger than Death
23 The Living Christ Seeks Lost People
24 The Living Christ Shows How God Cares for Us
25 The Living Christ Shows the Way to Heaven
26 The Living Christ Teaches about Salvation
27 The Living Christ Will Return
28 The Resurrection of Christ
Naar de index van alle plaatjes in deze serie

Kerkramen met een verhaal


over de apostelen

over bijbelfiguren

over verschillende gebeurtenissen

symbolen

overige


NASCHRIFT - DE OPBOUW VAN DE BIJBEL

A . De Bijbel bestaat uit twee grote 'afdelingen' : Het Oude en het Nieuwe Testament . Het woord 'testament' betekent in dit verband : 'verbond' .
Het Oude Testament bevat 39 boeken, het Nieuwe 27 . De Bijbel telt totaal 66 boeken . Hieruit blijkt tevens dat de Bijbel een verzameling van geschriften is . Het woord 'Bijbel' is afgeleid van het Griekse woord 'biblia', dat 'boeken' betekent 

B . De 66 boeken zijn door c .a . 42 mensen geschreven . Er zijn erbij, die meer dan één boek op hun naam hebben staan, b .v . Mozes, Paulus, enz .
Zij zijn afkomstig uit verschillende tijden en milieu's . Zij hebben geleefd van + 1500 voor Christus tot + 100 na Christus, zodat de Bijbel in een tijdsverloop van + 1600 jaar is geschreven .

C . In de Bijbel onderscheidt men verschillende soorten boeken :
1 . Geschiedkundige (bv . Genesis, Handelingen) .
2 . Profetische (bv . Jesaja, Openbaring) .
3 . Dichterlijke (bv . Psalmen, bepaalde gedeelten van de Profeten .
4 . Wetboeken (bv . Deuteronomium) .

D . Wanneer wij spreken over de opbouw van de Bijbel, dan dienen wij ervan
uit te gaan, dat dit boek een eenheid is . Ondanks het feit dat velen verkondigen, dat er allerlei tegenstrijdigheden in de Bijbel te vinden zijn, geloven wij dat God Zichzelf niet tegenspreekt .

E . Door de Bijbel loopt als een gouden draad het Verlossingsplan, met als
centrale persoon, Jezus Christus, de Zaligmaker . Alle dingen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zijn op Hem gericht . Speciaal echter het Nieuwe Testament, kan het 'boek van Christus' worden genoemd.

Vinden wij in het Oude Testament vooral de lotgevallen van het volk Israël beschreven, in het Nieuwe Testament wordt de blik verruimd tot de gehele wereld . Aan die wereld moet de boodschap van verlossing door Jezus Christus worden gebracht . Dit wordt in het Nieuwe Testament als volgt uitgewerkt :

a . Het leven van Jezus in de 4 Evangeliën . (Mattheus, Markus, Lukas
en Johannes)

b . De zendingsaktiviteiten van de apostelen, hoofdzakelijk van de
apostel Paulus in het boek Handelingen der Apostelen .

c . Een uitvoerige uiteenzetting over de inhoud van de christelijke
leer tegen de achtergrond van het Jodendom en de zendingsopdracht
aan de gehele wereld . (Brieven van Paulus en enkele andere brieven)

d . Een indrukwekkend visioen van de afsluiting van Gods Plan : het verlossingswerk
van Christus . (Openbaring van Johannes)

f . De Bijbel moet gezien worden als een tijdloze richtlijn voor het leven
van de mens in de meest ruime betekenis van het woord . Het tijdloze van
de Bijbel komt hierin tot uitdrukking, dat de mens, die zich daarvoor
openstelt, altijd weer opnieuw raad en steun in de :Bijbel vindt, ongeacht
in welke tijd hij leeft .

Zo kunnen ook wij, in deze moderne 20e eeuw, volkomen op de Bijbel vertrouwen.

Maak ook eens kennis met de Kleine Printbijbel

In de Kleine Print-bybel kregen kinderen geen verhalen te lezen, maar voorstellingen te zien en een aantal Bijbelteksten in rebusvorm. Op de titelpagina stond de doelstelling vermeld: ‘Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H Schrift na zonder moeite in de geheugenis te brengen.’

Prentvoorbeelden  1    2    3    4    5    6

Kleine Print-bybel (1720) kennismaking

Kleine Print-bybel (1720) bladeren

Kleine Print-bybel (1720) ook volledig bladeren

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl
Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG