Afbeelding Missale Romanum - 028                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE JONGELING VAN NAÏNLUKAS 7

Uit het evangelie volgens Lukas:

11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. 12 Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13 Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 15 De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16 Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ 17 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. 

Wat een verdrietige en uitzichtloze situatie

Zo kunnen en moeten we wel de toestand omschrijven, waarin de vrouw waarover we zojuist gelezen hebben, is terechtgekomen. Een vrouw in Naïn, een plaats in het noorden van Israël. Op haar situatie wordt de aandacht gevestigd door het woordje 'zie': let op, zie eens, let eens op haar. Sta eens even stil bij de situatie van deze vrouw. We zien een begrafenisstoet, die de poort van Naïn uitkomt om op de buiten de stadspoort gelegen begraafplaats iemand te begraven. Zie, let op: de overledene is de zoon van deze vrouw, die weduwe is. Wat een groot verdriet om je zoon, je kind te moeten begraven. En wie dat meegemaakt heeft, heeft daar weet van. Extra groot verdriet bij deze vrouw vanwege de eenzaamheid, omdat ze dit niet meer kan delen met haar man. Want straks, als alle mensen weer in hun eigen huis zijn, komt deze weduwe toch uiteindelijk alleen thuis. En wie weduwe of weduwnaar is, heeft daar weet van. Een zeer verdrietige, ja vrijwel troosteloze situatie. En zie, let op mensen, luisteraars: daar komt dan ook nog eens bij, dat het haar énige zoon is, die ze moet begraven. Deze jonge man moest, zo ging dat in die tijd, en zo gaat dat vandaag de dag nog in bepaalde culturen, na het overlijden van vader voorzien in het levensonderhoud van moeder. Daarom naast het verdriet voor haar ook nog eens: een uitzichtloze situatie! Groot verdriet, vandaag en morgen en overmorgen, maar er is voor deze vrouw ook helemaal geen toekomst meer!

Jezus is vertrokken vanuit Kapernaum, op weg naar Naïn. Samen met Zijn leerlingen. En zoals gewoonlijk liepen er drommen mensen achter Hem aan. Hij komt bij de stadspoort van Naïn aan, juist op het moment dat de begrafenisstoet naar buiten komt. En zie, let op: Jezus ziet. Jezus ziet de vrouw en doorziet haar situatie. Wat gebeurt er dan? We hebben dat net gelezen. Jezus zegt: 'Huil maar niet meer'. En Jezus wekt de jonge man op. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen: wat gebeurt er op de eerste plaats, daar aan voorafgaand? Beste luisteraars, dat treft mij en spreekt mij aan: terwijl Hij haar zo ziet, wordt Hij innerlijk met ontferming over haar bewogen. Het raakt Jezus. Hij is op de eerste plaats met haar begaan. Jezus is met mensen begaan; met ons, met mij. Hij trekt Zich met echte ontferming, met werkelijke liefde die niets terug vraagt, onze situatie aan. Hij is bij u betrokken, Hij wil bij u betrokken zijn. Hij ziet ons en ziet naar ons om.

De levenssituatie van  mensen op deze aarde, is in diepste wezen verdrietig, troosteloos en zonder uitzicht, zonder toekomst. Wij allen missen namelijk van nature, van ons zelf, het doel van ons leven: een leven met God en vanuit dat gaan met God een leven met onze naasten. Wij missen dat leven vanuit ons zelf. Dat is jammer, ja dieper: dat is zonde. Wij bevinden ons van nature op een doodlopende weg. Maar God ziet in Jezus naar ons om. Hij heeft ons zó lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, met ontferming over ons bewogen, naar ons heeft laten komen. En deze Zoon, Jezus, zonder zonde, heeft onze zonde, ons missen van het doel van ons leven, in de werkelijke Godverlatenheid, aan een kruis, op Zich genomen. Hij is mijn en uw doodlopende weg gegaan tot het uiterste: gestorven voor ons, in onze plaats. Maar Hij is ook voor ons opgewekt uit de dood. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Wat een wonder van liefde en genade! Er is voor ons opstanding. Onze situatie hier heeft niet het laatste woord. Zelfs de dood heeft niet het laatste woord. Jezus die naar ons omziet is de levende Heer, die bij machte is nu vandaag aan u en mij nieuw leven te geven. Een door Hem vernieuwd leven betekent een leven met een totaal andere kijk op de dingen van vandaag, omdat het een leven mag zijn naast God. Een leven, dat niet uitloopt op 'dood is dood', maar een leven met eeuwigheidswaarde.

We hebben gelezen: 'En toen de Here haar zag'. Jezus krijgt hier al de titel 'Here', Kurios, Hij die het voor het zeggen heeft, Hij die de macht heeft. Want Hij zal blijken te zijn de Heer ook over deze trieste situatie. En, omdat Hij de Heer is, gaat Hij deze situatie ingrijpend veranderen. Hij raakt de open draagbaar, waarop de dode jongen ligt, aan. Geeft daarmee een teken, dat de dragers stil moeten staan. Laat ons vanmiddag als het ware even stil staan bij wat daar gebeurt. En bij onze situatie. Zie: Jezus Christus, de Heer, zegt: 'Sta op!' En de jonge man gaat zitten en spreken, als zichtbaar en hoorbaar teken van leven. Daar Ìs nieuw leven, opstandingsleven. Er is weer een nieuwe toekomst voor de vrouw uit Naïn. Het venster naar die toekomst is geopend door Jezus de Heer. Dat is nou het geweldige dat we vanmiddag aan elkaar mogen doorgeven. Stop vandaag eens, sta eens even stil, doordenk vandaag uw situatie eens, en Jezus zegt: 'Sta op.' Sta op door te geloven in Jezus als degene die naar u omziet en u liefheeft. Die leeft en leven geeft. Hij heeft gezegd: 'Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG