HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Virtueel assistente van de webmaster: KnipoogjeOmdat wij ons continu ontwikkelen en onze bezoekers altijd de duidelijke en uitvoerige informatie willen bieden wordt holyhome.nl voortdurend aan onderhoud onderworpen. Niet alleen pagina's met een volledig nieuwe grafische interface, maar ook een eenvoudiger en meer intuïtieve navigatie, zodat je met een paar keer klikken het onderwerp waar je interesse in hebt kunt vinden.
Let wel,  de website wordt voortdurend vernieuwd en/of aangepast maar alles blijft beschikbaar tijdens eventuele veranderingen! Een beperkt aantal pagina's blijft hetzelfde als herinnering aan de oude layout.

 

Ik werk met plezier aan de site

Belangrijke missie

Deze website staat ten dienste van alle bezoekers. Daarom mag iedereen de inhoud van deze site gebruiken om de liefde voor de Bijbel te bevorderen. Gebruik uitsluitend voor niet-commercieel gebruik.

Alle onderdelen van deze site hebben als doel: Aan hen die Jezus Christus nog niet als Redder kennen en naar Hem zoeken, uit te leggen hoe we door bekering en geloof in Hem een kind van God kunnen worden; de Bijbelse waarneid door te geven aan allen die willen weten welke Goddelijke gedachten de Bijbel (Gods heilige, onfeilbare, geïnspireerde Woord) ons meedeelt over het persoonlijke, familiaire en collectieve leven van Christenen.

Dit gebeurt onafhankelijk van maatschappelijke tendensen of persoonlijke meningen, omdat Gods Woord eeuwig blijvend en geldig is. Echter, geen enkel artikel is bedoeld om mensen die anders denken of leven te kwetsen en/of te indoctrineren.

 

Wat doe ik als assistente? 


Allereerst constateer ik natuurlijk zelf als er iets mis is op zijn site; vaak sneller dan een bezoeker. Door wekelijks de site te 'testen' blijven gebreken niet onopgemerkt. Eventuele storingen worden snel opgelost, waar nodig met hulp van Simon J.S.. Heb dan ook aanbevolen de site eens grondig te vernieuwen. Daar zijn we, zoals je ziet, dan ook al vaardig mee begonnen.


Ik ben op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het internet. Niet alleen de nieuwste mogelijkheden, maar ook de toepassingen binnen zijn vak Godsdienst. Ik begrijp de bezoeker door surfgedrag te meten en te anaylseren. Simon J.S. is daardoor in staat zijn doelstellingen naar zijn doelgroep te communiceren. Ieder woord en beeld kan dan raak zijn.

Voor een goede communicatie optimaliseert Simon J.S.  van HOLYHOME.NL-site de doelstellingen en 'boodschap'. Resultaat van deze opzet wordt nauwlettend gevolgd door mij met behulp van alle beschikbare tools. Daar moet ik hem wel steeds op wijzen.

Navigatie en opbouw van de site zijn zo verzorgd dat bezoekers de juiste antwoorden op hun vragen kunnen vinden (maar Simon J.S. vindt dat ze daar best wat moeite voor mogen doen). Ze worden nooit en te nimmer 'ondergesneeuwd' door te veel informatie.; hoewel: voor hem is het nooit genoeg.

Bezoekers komen alleen terug, als er wat nieuws te vinden is, vindt ik. Maar hij heeft écht wel door dat dát anders is. Hij houdt u  scherp om steeds met nieuwe informatie te komen en daardoor uw kennis te vergroten.

Met Simon J.S. van HOLYHOME.NL draag ik er zorg voor dat de site gevonden wordt in de zoekmachines. Door continue alert te zijn op het gebruik van de wisselende zoekmachineregels, houden hij en ik de site dag en nacht beschikbaar voor U en jou!

Waarom....?

Heilig geloof, van ouds beleden,
ondanks vervolging, smaad en hoon.
Wij willen ook die weg betreden,
wetend: na 't kruis wacht ons de kroon.

Heilig geloof, door alle nood willen wij trouw zijn tot de dood.

Heerlijke hoop, die hen deed leven,
ondanks vertwijf'ling, angst en pijn.
Gij zult ook ons vertrouwen geven,
eens in Gods paradijs te zijn.

Heerlijke hoop, door alle nood willen wij trouw zijn tot de dood.

Liefde van God, zo vol ontferming,
liefde, die nimmermeer vergaat,
gij geeft ons kracht, gij schenkt bescherming,
hoe door de wereld ook gehaat.

Liefde van God, door alle nood willen wij trouw zijn tot de dood

- 0 -

Ook houd ik mij bezig met meten en rapporteren van resultaat. Regelmatig analyseer ik voor Stamhuis wat de bezoekers op de site zoeken en uitvoeren. Concrete cijfers en andere gegevens worden door mij vertaald in concrete acties of adviezen aan hem hoe de site nog beter aan zijn doelstelling kan voldoen. Voorwaar een dankbare taak. Hoewel ik zijn virtuele assistente ben weet hij mij toch op waarde te schatten. Redenen te over dus om voor hem steeds maar weer aan de slag te gaan.

Mijn sterke talenten: 

Ben een teamplayer,  alert,  pro-actief,  neem zelfstandig beslissingen,  houdt belangen  sitebezoekers voor ogen,  Houdt de werkbalans van haar webmaster in de gaten,  weet wanneer zij iets moet doen en wanneer zij ruimte moet bieden,  is het visitekaartje van holyhome.nl  - Tenslotte zorg ik voor de nodige ontspanning met muziek.

HIER MIJN KEUZE

Mijn grote liefhebberij: Een wandeling maken, boeken lezen , met de website helpen,

én ik heb iets met kleuren . . . .

Kleuren die iets uitstralen                        

Warme kleuren

 • Rood
  Passie, kracht, liefde, energie, vrolijkheid, verlangen, risico, aggressie, vasthoudendheid, leiderschap, snelheid, warmte, romantiek
 • Oranje
  Warmte, energie, enthousiasme, vrolijkheid, jong, actie, vriendelijk, creativiteit, herfst, succes, gezondheid, onafhankelijkheid, goedkoop
 • Geel
  Licht, intelligentie, logica, samenwerking, energie, vrolijkheid, optimisme, duidelijkheid, jaloezie, ziekte, zwakte, waarschuwing, nieuwsgierigheid, humor, optimisme, zomer, hoop
 • Roze
  Liefde, vriendschap, vrouwelijkheid, waarheid, passie, vrede, zorg, zoetheid, vertrouwen

Koele kleuren

 • Blauw Welvaart, wijsheid, rust, water, zee, creativiteit, vrede, veiligheid, lucht, vrijheid, vertrouwen, toewijding, technologie, koel, formeel, stabiel, inspiratie, vriendschap, betrouwbaar
 • Groen Natuur, vruchtbaarheid, genezing, hoop, groei, welvaart, jeugd, rustgevend, stilte, geluk, bezinning, evenwicht, beheersing, puurheid, betrouwbaarheid
 • Paars Kracht, spiritualiteit, misterieus, zelfvertrouwen, ambitie, wijsheid, arrogantie, dromen, rijkdom, luxe, elegant, overtuiging

Neutrale kleuren

 • Grijs Veilig, bescheiden, betrouwbaar, rustig, praktisch, saai, somber, duurzaam, kwalitatief, zakelijk, industrieel, modern
 • Zwart Macht, stijlvol, diepgang, kwaliteit, sterk, elegant, anoniem, mysterie, rijkdom, verdriet, woede, pech, formeel, nacht, klassiek, prestige
 • Wit Vrede, spiritualiteit, zuiver, maagdelijkheid, onschuld, jeugd, winter, koud, duidelijk, steriel, eerlijkheid, veilig, positief, innovatief, heilig, positief
 • Bruin Comfort, geloofwaardig, stabiel, eenvoud, duurzaamheid, intiem, mannelijk, sensueel, passief, gul, bruikbaar, krachtig


Met hartelijke groet,

Knipoogje.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)