Dierbare momenten van bemoediging en troost 

  

Het zingen is door gezaghebbende theologen en dichters van geestelijke liederen vrijwel altijd in verband gebracht met de intentie ervan, dus met de geestelijke gesteldheid van het hart. Calvijn doet dit bijvoorbeeld in zijn commentaar op Kolossenzen 3:16: Leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen ... Hij zegt dat we van harte behoren te zingen, opdat het niet alleen een uitwendig geluid van de mond zou zijn.

We hebben allemaal wel een geloofsovertuiging

Het kan zijn dat deze wordt gedeeld door een groep of individueel van aard is. Als deze geloofsovertuiging word gedeeld door een groep noemen we het een levensbeschouwing. De kans is erg klein dat iemand enige is met een bepaalde geloofsovertuiging, omdat heel veel mensen dezelfde wensen en geloven hebben, families hebben bijvoorbeeld meestal ongeveer dezelfde overtuigingen.

Psalmen, gezangen, liederen zijn erg belangrijk als uiting van onze levensbeschouwing

Dichters met een bepaalde geloofsovertuiging gebruiken daarom vaak de teksten om standpunten van dat geloof over te brengen op andere mensen.
Omdat er zoveel verschillende levensbeschouwingen zijn, is er ook een rijke variatie soorten muziek en bijgevoegde teksten.

Niet iedere alle soorten muziek houden echter verband met een bepaalde levensbeschouwing, maar hoort bij iedere muzieksoort wel een bepaalde opvatting over het leven. Gelovige mensen ervaren dit als een rijke schat in hun leven.

Muziek en liederen zijn inspirerend

Oude geestelijke  liederen doen ons hart opleven naarmate we ouder worden; een schat die nooit vergaat. Het roept herkenning op aan de dagen van weleer.. 


48 luistervoorbeelden van bemoedigende- en troostrijke liederen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Om eens over na te denken

Muziek en liederen zijn uitermate  geschikt als het voertuig van een gelovige levensbeschouwing. Muziek kan de boodschap van ons geloof duidelijk maken. Er bestaan belangrijke overeenkomsten tussen de functies van levensbeschouwing en muziek:

Een functie van levensbeschouwing is dat het zorgt voor structuur en veiligheid in het leven. Wij allemaal hebben behoefte aan structuur en veiligheid. Als je namelijk structuur en veiligheid in je leven hebt gevonden, dan kan je eindelijk ontspannen. Zo ervaren veel mensen de geestelijke rust door het luisteren naar al die rijke klanken en zingevende teksten.

Een voertuig van levensbeschouwelijk geloof kan er namelijk voor zorgen dat de ideeën en de gevoelens die een gelovige levensbeschouwing te weeg brengt worden verplaatst en worden geuit. Als de levensbeschouwing een bron is van gelovige inspiratie dan kan deze inspiratie worden geuit en wordt deze een boodschap van geloof. Die boodschap kan duidelijk gemaakt worden in muziek en ook bijbehorende teksten..

Een andere functie van muziek is gevoelens oproepen. We kunnen namelijk zeer geëmotioneerd raken door een liedtekst. Levensbeschouwing kan dan in zo'n situatie troost en steun geven. Maar het kan ook anders, als iemand teleurgesteld is door de levensbeschouwing kan muziek ook steun en troost geven door een mooie liedtekst.

De functie zin geven aan het leven van levensbeschouwing kan verbonden worden met de functie genieten van muziek. Bij een christelijke levensbeschouwing speelt het helpen van de medemens een uitzonderlijk belangrijke rol. Bij de meeste sociale levensbeschouwingen speelt (spelen) de god (goden) een belangrijke rol. Maar bij de individuele levensbeschouwing van veel mensen is genieten een belangrijke rol in het leven.

Vooral binnen de sociale levensbeschouwing speelt muziek expliciet en direct een belangrijke uitingsvorm van levensbeschouwing. Dit houdt in dat bij deze muzieksoorten onmiddellijk duidelijk wordt, aan de liedteksten, dat het om levensbeschouwelijke muziek gaat. Muzieksoorten waar dat niet onmiddellijk duidelijk wordt noemen we impliciet. Christelijke levensbeschouwing bedient zich van onder andere de volgende muzieksoorten: klassieke geestelijke muziek, gospel- rock/rap muziek.

Dierbare gedachte: Je bent Gods oogappel !

 
Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

   
Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO

  

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende onderwerpen

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede

Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
 
Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  
Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
 
Chritian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible

Bijbel voor Slechtzienden   Begrippenlijst   -1-   -2-

De Statenvertaling opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis, je wilt het niet missen

         
Waard om te weten
Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
FAQ - HELP

Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsd aanag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? .
Kijk op
Online-bijbel.nl

Schat onder handbereik

Bemoediging en troost
Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works