HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

              RELAXEN


Muziek uit vervlogen tijden en een Leerzame toegift

De vindplaats van materiaalvoor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijkgeloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs,zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis tevergroten. Blijfniet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer ingeestelijke rijkdom.

Benut even wat tijd om te relaxen - op alle formaten - dus ook onderweg

       

 Ga maar eens luisteren en kom tot rust!

   001                               Op U mijn Heiland blijf ik hopen
   002                               Lof zij God gezongen
   003                               Ik heb de vaste grond gevonden
   004                               Scheepke onder Jezus' hoede
   005                               Je hoeft niet bang te zijn
   006                               Dank U Vader in de hemel
   007                               De storm
   008                               Hoor een heilig koor van stemmen
   009                               Leer mij Uw weg o Heer 
   010                               Heerlijk is Uw Naam
   011                               In stille nacht

   012                               Ik ben reizend naar die stad
   013                               Gebed om vrede
   014                               Halleluja, eeuwig dank en ere
   015                               Heer wees mijn Gids
   016                               Majesteit
   017                               Heer wilt U mijn Leidsman wezen
   018                               Zing van Zijn trouw
   019                               Dat eens de Heer zal komen
   020                               Juicht want Jezus is de Heer 
   021                               Als ge in nood gezeten
   022                               Voorwaarts Christenstrijders
   023                               Zing met je hart
   024                               Er komen stromen van zegen
   025                               Wees Gij mijn Leidsman
   026                               Grote God wij loven U
   027                               U ben mijn Schuilplaats
   028                               U zal ik loven Heer
   029                               Wees stil voor het aangezicht van God
   030                               Er is een Verlosser
   031                               Mijn Herder is de Here God
   032                               Van U zijn  alle dingen
   033                               Bron van Licht en Leven
   034                               Glorie aan God
   035                               Als ik in Uw Hemel kom
   036                               Abba Vader
   037                               Zingend van de Nieuwe Morgen
   038                               Uw licht
   039                               Blijf met mij Heer
   040                               Heer ik geef mij aan U volkomen
   041                               Jezus mijn Heiland
   042                               Heer God U loven wij
   043                               Als ik maar weet
   044                               Kom in mijn hart
   045                               Glorie zij aan Jezus
   046                               Nu gaan de bloemen nog dood
   047                               Kinderen van één Vader
   048                               Wat zal het mooi zijn op die dag
   049                               Dit is de dag
   050                               Zegen dit huis

 Leerzame toegift : click hier

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE


Remember all victims of violence worldwide


       


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Psalmen en bijbelliederen

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible

Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible

Bible-art - paintings and artworks of Bible events

Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....

Bible-architecture - houses, palaces, fortresses

Women in the Bible -
 great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG


WEGWIJZER NAAR MOOIE BIJBELGEDEELTEN 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)