vrijheid>


HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

BEVRIJDINGSDAG  -  5 MEI

Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

Schargraven                                                                         We houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

5 mei als nationale feestdag

In Nederland valt de herdenking van de bevrijdingsdag op 5 mei. Deze wordt vooraf gegaan door de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

Op 5 mei 1945 bespraken de Canadese generaal Charles Foulkes en de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskowitz in het bijzijn van Prins Bernhard (commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten) in Hotel De Wereld in Wageningen de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland. Blaskowitz vroeg 24 uur bedenktijd. Een dag later (op 6 mei 1945 dus) werden de uitgewerkte voorwaarden van de capitulatie getekend in de naast het hotel gelegen aula van de Landbouwhogeschool. Zowel het Canadian War Museum in Ottawa als De Casteelse Poort in Wageningen menen de pen te bezitten waarmee Foulkes tekende.

 Na de bevrijding in 1945 werd bepaald dat Bevrijdingsdag om de vijf jaren gevierd zou worden. Pas in 1990 werd de datum van 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag, waarop jaarlijks de bevrijding van het Nederlandse koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetting wordt herdacht en gevierd. In 1999 werd 15 augustus, de dag van de Japanse capitulatie in 1945, tevens een dag waarop uitgebreid gevlagd mag worden.

5 mei als nationale feestdag is ook vastgelegd in de wet

5 mei als vrije dag

Eén en ander betekent echter niet, dat 5 mei automatisch een vrije dag is. De Nederlandse regering heeft bepaald dat werknemers en werkgevers zelf een regeling moeten treffen. Dit is terug te vinden in Staatscourant 190, 1 oktober 1990.

Werknemers in het bedrijfsleven hebben op 5 mei een vrije dag als dit in de cao is afgesproken. Als dit niet is afgesproken of als de bedrijfstak geen cao heeft, beslist de werkgever over wel of geen betaald vrij. Personeel in (rijks)overheidsdienst heeft voor zover dit in de cao is opgenomen en de dienst het toelaat op 5 mei een vrije dag.

Semi-overheden volgen dit voorbeeld zoveel mogelijk. De kantoren van de Nederlandsche Bank zijn gesloten. Dit betekent dat er geen bankbiljetten kunnen worden ingewisseld.

Viering

Door het gehele land worden doorgaans activiteiten georganiseerd. De Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei vindt plaats in Amsterdam en de twaalf provinciehoofdsteden. Elders in het land zijn er verschillende bevrijdingsfestivals, zoals sinds 1980 Bevrijdingspop in Haarlem en het Gelderse Bevrijdingsfestival in Wageningen. Tegenwoordig wordt er in elke provincie en in de Hoofdstad een Bevrijdingsfestival georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Hoe zat het ook al weer ?

Het Op 5 mei 1945 kwam er in Nederland een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Een Duitse en een Canadese generaal tekenden daarvoor de officiële papieren in hotel De Wereld in Wageningen. Prins Bernhard was erbij. Heel Nederland vierde feest. Oranje strikjes op jassen en jurken, rood-wit-blauwe vlaggen aan fietsen en balkons. Nederlandse kinderen proefden voor het eerst van hun leven chocola en kauwgom. Amerikaanse en Canadese soldaten reden op tanks door de straten en werden toegejuicht. Iedereen danste met iedereen over straat. Na vijf jaar was de oorlog eindelijk voorbij. De koningin en haar regering keren terug. De wederopbouw van Nederland kan beginnen. Vreugde en blijdschap overheersen. Maar bij velen is er ook het verdriet om het verlies van hen, die gevallen zijn voor onze vrijheid.

Nog steeds wordt op 5 mei de bevrijding gevierd. Maar de meeste mensen van toen zijn er nu niet meer bij. Na meer dan zestig jaar is het karakter van het feest veranderd. De nadruk is steeds meer komen te liggen op de vrijheid van alle mensen die nu in Nederland wonen. Bevrijdingsdag is dag van de vrijheid geworden. Op heel veel plaatsen in Nederland zijn bevrijdingsfestivals met allerlei soorten muziek, voor iedereen wat: zo hoor je bv. rap, house, hip-hop, countryrock, speedmetal, hindipop, het Nederlandse levenslied, rai, salsa, soul, rock en roll, folk, trashfunk, blues, en nog veel meer. In standjes worden folders uitgedeeld over antifascisme, natuurmonumenten, gezonde voeding, straattuintjes, zonneenergie, antidiscriminatie en andere belangrijke zaken. En alle eettentjes ruiken weer anders. Op de avond voor 5 mei worden de doden herdacht die in de oorlog zijn gevallen. De koningin legt een krans bij het nationale monument op de Dam in Amsterdam. Ook op allerlei andere plekken, vaak bij oorlogsmonumenten, zijn plechtige bijeenkomsten. Soms met een spreker, soms met muziek, maar altijd met twee minuten stilte om 8 uur. In het hele land staan de treinen, trams en bussen stil. Sommige auto's stoppen ook. Alleen de vogels fluiten door.

Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

4 en 5 mei horen bij elkaar, als de nacht en de dag. 4 mei is een dag van herinneren en gedenken. 5 mei is bevrijdingsdag, de dag van de vrijheid. Op 5 mei vieren we onze vrijheid en stellen ons de vraag hoe we om moeten gaan met die vrijheid. Kijk hier om meer te lezen over 4 mei.

Veel kinderen vinden oorlog gaaf en spannend. Trouwens, veel oudere mensen ook. Dat komt door spannende boeken en films over de oorlog. Soms lijkt het alsof je er zelf bij bent, zo spannend is het. Het is waar: de Tweede Wereldoorlog heeft ook iets spannends. Daar is niks mis mee. Maar het was niet alleen spannend, dat kun je lezen in allerlei verhalen. Je zou kunnen zeggen: oorlog is indrukwekkend wanneer we terugkijken in de geschiedenis. Voor veel mensen betekende de oorlog angst. Angst om je leven te verliezen. Dat is nog steeds zo, in oorlogen die er nu zijn.

Veel mensen vinden het moeilijk om te vertellen wat vrede is. De één denkt: het is vrede als er geen oorlog is. De ander denkt aan een lekker zonnetje in de lente en aan een boekje in een hoekje. Weer een ander zegt: zo makkelijk is het niet. Het is pas vrede als mensen op een goede manier met elkaar samenleven. ‘Ja, daar ben ik het wel mee eens’, vindt nog iemand anders. Als er bovendien geen honger is in de wereld en geen discriminatie, dan is het vrede.

Allemaal verschillende gedachten over vrede. Met elkaar zijn ze allemaal waar. Op 5 mei vieren we dus onze vrijheid.

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)