HOUD EEN GEBEDSWEEK  01

Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee.

Dagen deze week  1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e  

De kerk: óók de plek om te bidden

   

HET GOEDE NIEUWS
De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het Goede Nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.

Lucas 4: 78-19

Een nieuw gevormde regering kan pas aan de slag als er een regeerakkoord is gesloten. Daarin staan de belangrijkste plannen. Vandaag lezen we over het moment dat Jezus zich presenteert als de beloofde Koningvan lsrael. Zijn regeerplan diept hij op uit een oude boekrol. ...

Lees maar eens: Lucas 4 vers 74-27.
Met welk doel werd Jezus gezalfd met de Geest van God?

ls het je opgevallen dat Lucas hier nergens woorden als koning of koninkrijk in de mond neemt? En toch is dit de troonrede van de nieuwe Koning van lsrael. De inwoners van Nazareth hebben het ongetwüfeld direct aangevoeld: de beloofde Koning is gekomen! Alleen koningen en priesters werden immers gezalfd met het oog op hun taak van God. De woorden die Jezus citeert gaan over een genadejaar van God. Zijn boodschap en zÜn wonderen en tekenen luiden een nieuwe periode in. God gaat büzondere dingen doen in de levens van mensen. Armen, gevangenen, blinden en onderdrukten delen in de genade van God. Jezus vult hun lege handen met de schatten van Gods Koninkrijk. Door de kracht van Gods Geest brengt Hij hen en ons goed nieuws. Er komt een einde aan ziekte, gevangenschap en onderdrukking. Letterlijk, maar ook in psychisch en geestelijk opzicht. We mogen hopen op een beter leven als we ons in geloof aan Jezus toevertrouwen. En we mogen meehelpen om dit geweldige nieuws door te geven. Kunnen anderen aan ons merken dat de Koning is gekomen?

Tip

Bid dage1üks om een nieuwe vervulling met Gods Geest met het oog op uw taak in zijn Koninkrijk.

Gebed

Dank God voor de genadetüd die in Jezus is aangebroken.
Belijd je gebrek aan daadwerkelijk vertrouwen in het goede nieuws van Jezus
Bid om kracht van God om het goede nieuws van Gods Koninkrijk door te geven.
Bid om vervulling met Gods Geest met het oog op uw taak in zÜn dienst.
Bid voor voorgangers, predikanten en evangelisten in uw gemeente en woonplaats.

Bid dat nieuwe diaconale initiatieven zich mogen uitbreiden in ons land tot zegen voor zieke, arme en eenzame medemensen.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids  

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
Muzikale ontspanning
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is