HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Muziek van een Harmonium

Lees de Bijbel   holyhome.nl is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom en zingeving.

Zoals het vroeger klonk op het traporgel bij mijn Opa Johannes Hoekstra

Hij was meester-timmerman en genoot van het spelen op het harmonium.(gekscherend\: psalmenpomp, cirkelzaag des geloofs)
Hij was het ook die mij een grote liefde bijbracht voor de liederen van Johannes de Heer.
Met grote overgave speelde hij de prachtige melodieën en zong uit volle borst de teksten.

De kracht van muziek? 

Muziek heeft het vermogen om – voorbij de woorden – een diepere, emotionele snaar te raken bij de mens.   Mensen zijn talige wezens: de taal is de belangrijkste en meest voor de hand liggende manier om te communiceren. En toch lijkt de muziek een nog meer rechtstreekse toegang tot de diepere lagen van de mens te verschaffen. Nog voordat er woorden gegeven zijn, heeft de muziek ons reeds emotioneel geraakt. Daarom is er zowel op alle plekken in de wereld, als in alle tijden, een muzikale dimensie verbonden aan rituelen en andere omgangsvormen met het diepere; in het bijzonder bij overgangsmomenten zoals geboorte, doop, huwelijk, begrafenis, et cetera. In die zin kan men stellen dat er in muziek iets fundamenteels gebeurt. Muziek heeft naast taal een enorm verbindende en verdiepende kracht.

Naar muziek luisteren? Een  niet te onderschatten positieve invloed na bijvoorbeeld een operatie, het reduceren van pijn, angst en/of spanning..

Naar muziek luisteren? Het kan veel betekenen na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Velen  ervaren de heilzame werking van alleen al het luisteren naar muziek, een geweldig middel om herinneringen naar boven te halen.

Toch een prachtige tijd in die jaren 1950 met prachtige klanken

01 - Jesu meine Freude

02 - Das neugeborne Kindelein

03 - Herr nun lass in Frieden

04 - Straf mich nicht in deinem Zorn

05 - Herzlich tut mich verlangen

06 - Aus tiefer not

07 - Nicht so traurig nicht so sehr

08 - O Haupt voll Blut und Wunden

09 - O Mensch bewein dein Suenden gross

10 - Herzliebster Jesu was hast du

11 - Christ lag in todesbanden

12 - Eerschienen ist der herrliche tag

13 - Heut' triumphieret Gottes sohn

14 - Jesus meine zuversicht

15 - Freu dich sehr o meine seele

16 - Jesus meine zuversicht

17 - Was Gott tut das ist wohlgetan

18 - Komm Gott schoepfer heiliger Geist

19 - Ach wie nichtig ach wie fluechtig

20 - Alle menschen muessen sterben

21 - Die nacht ist kommen

22 - Freu dich sehr o meine seele

23 - Ach was soll ich suender machen

24 - Jesu meine freude

25 - Befiehl du deine wege

26 - Liebster Jesu

27 - Vater unser im Himmelreich

28 - Was Gott tut das ist wohlgetan

29 - Wer nur den lieben Gott laesst walten

30 - Von Gott will ich nicht lassen

31 - Warum sollt ich mich denn graemen

32 - Wenn wir in hoechsten Noethen sind

33 - Vater unser im Himmelreich

34 - Weg mein Herz mit den Gedanken

35 - Von Gott will ich nicht lassen

36 - Ach Gott erhoer mein seufzen und wehklagen

37 - Ein feste burg ist unser Gott

38 - Es ist das heil uns kommen her

39 - Ach Gott und Herr

40 - Helft mir Gottes guete preisen

41 - Nun komm der heiden


Hierboven het systeem van een Draaiorgel. Deze leveren ook prachtige muziek. Klik maar op bovenstaande afbeelding. Hieronder nog meer draaiorgelmuziek:

   Jesus bleibet meine Freude
   Ave Maria (Schubert)
   Ave Maria (Gounod)
   De herdertjes lagen bij nachte
   Er is een kindeke geboren op aard''
   Ere zij God
   Gloria in Excelis Deo
   Hallelujah
   Jesus joy
   Largo van Händel
   Mary's boy child
   O little town of Bethlehem
   Stille nacht
 
  Frysk volksliet  
  Wilhelmus

 Wat zegt de bijbel eigenlijk over muziek?

Het is goed om ook te kijken naar wat God in Zijn Woord heeft gezegd over muziek. We zullen dit doen aan de hand van het Bijbelboek Psalmen en enkele andere gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament.

De Psalmen
Het bijbelboek Psalmen was de bundel geestelijke liederen van het volk Israël. In Hebreeuwse bijbels heet het “Sefer tehillim”, dat is “Boek van de lofprijzingen” of “lofzangen”. De Psalmen zijn door God Zelf gegeven in Zijn Woord.

In de Bijbel openbaart God zich aan de mens. In de Psalmen horen we echter ook de echo die de stem van God oproept in het mensenhart: de mens antwoordt zijn Schepper. Hij geeft uitdrukking aan zijn geloof, zijn dankbaarheid, zijn aanbidding, zijn verdriet, zijn rouw en zijn gebed.

De Psalmen brengen de verborgen opwellingen en gevoelens onder woorden die leven in de ziel van de gelovige.

De Psalmen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Enkele daarvan wil ik hier noemen:

boetepsalmen (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143)
Lofprijzingpsalmen (106, 111, 1121, 113, 117, 135, 146-150)
Leerpsalmen (1, 5, 7, 15, 17, 50, 73, 94, 101)
Gebedspsalmen (17, 86, 90, 102, 142)
Psalmen in tijden van aanvechting (4, 5, 11, 28, 41, 55, 59, 64, 109, 120, 140, 143)

Dit zijn enkele thema’s die in de Psalmen naar voren komen. We zien dat de thematiek heel breed is; eigenlijk net zo breed als het leven met God. In ons persoonlijk geloof hebben we soms tijden van geestelijke hoogten en dan weer tijden van geestelijke diepten. Hiervan geven de Psalmen een mooi beeld.

Als er iets is dat we kunnen leren uit de inhoud en teksten van de Psalmen is het wel dat we alles wat ons bezighoudt, voor God neer mogen leggen en in iedere situatie van ons leven Hem erbij mogen betrekken.

Het Oude Testament
Naast de Psalmen is er in het Oude Testament nog veel meer te vinden over muziek.
Zo speelden sommige instrumenten een grote rol bij het volk Israël: De trompet of bazuin . God spreekt in luid bazuingeschal op de berg Sinai. Ook de harp of citer heeft een belangrijke functie. Door harp- en citerspel wijkt een boze geest van Saul en kwam de hand des Heeren op Elisa. David zingt en danst uit alle macht voor de ark van God, onder begeleiding van allerlei instrumenten . Naast de instrumenten hebben de zangers een speciale plaats binnen het volk Israël. Zij worden door God Zelf aangewezen om tijdens de speciale gelegenheden (bijv. de eredienst) de zang te verzorgen.

In het Oude Testament werd bij speciale gelegenheden vaak een lied gemaakt en gezongen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij:

De doortocht van Israël door de Rode Zee
David die de Filistijnen heeft verslagen
Salomo die de troon bestijgt

We zien hier dat muziek bij het volk Israël een grote rol speelde. Bij allerlei gelegenheden werd er muziek gemaakt. Zowel bij de erediensten als bij bijzondere gebeurtenissen zoals overwinningen op vijanden.

Er staan in het Oude Testament echter ook Bijbelteksten waar muziek in een negatief kader wordt genoemd. “Het is beter te horen naar de berisping der wijzen dan dat men hoort naar het lied der dwazen” . Ook wordt muziek gebruikt bij de afgodendienst van het beeld van Nebukadnezar. Verder lezen we dat God tot Israël zegt: “Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen.” God haat hier Israëls eredienst, omdat het volk ten diepste ongehoorzaam is aan God. En de muziek die Israël maakt, kan dan ook onmogelijk naar Gods wil zijn. Uit deze Bijbelteksten blijkt dat muziek vaak een uitvloeisel is van het geloofsleven dat iemand leidt. Het is bij het bezig zijn met muziek dus van groot belang hoe de gerichtheid van uw hart is.

Het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament is muziek uiteraard niet verdwenen uit het leven van het volk Israël. Toch wordt er veel minder over geschreven dan in het Oude Testament. De dingen die er over worden geschreven, hebben veelal betrekking op enerzijds de lofprijzing in de gemeente en anderzijds de lofprijzing door de engelen in de hemel.

Zo lezen we bijvoorbeeld de opdracht die Paulus de gemeente meegeeft: ”…en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte.” We worden opgeroepen om God te loven met liederen. En hierbij is het belangrijk dat we dit van harte doen; met heel ons hart.

In Openbaring staan verschillende voorbeelden van teksten over muziek: “En zij zongen een nieuw gezang…” In het Bijbelboek Openbaring krijgen we diverse ‘kijkjes’ in het hemelse koninkrijk van God, waar de gelovigen Hem dag en nacht lofprijzen met nieuwe liederen. God wordt hier groot gemaakt.

Daar tegenover lezen we over de goddeloze stad Babylon, die zal worden vernietigd door God: “En geen stem van citerspelers, en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden…” God is de bron van alle creativiteit en zonder Hem is er geen creativiteit mogelijk. Laten we God danken voor alles wat Hij ons schenkt en die gaven tot Zijn eer gebruiken!

    DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)