Afbeelding Missale Romanum - 125                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

JEZUS DRAAGT ZELF ZIJN KRUISBIJBELTEKST Mattheüs 27  Markus 15  Lukas 23  Johannes 19

Uit het evangelie volgens Lukas:

Zij voerden Jezus weg; 17 hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota.

Kruisweg van Jezus (muisklik op titels voor een afbeelding)

Wat betekent de kruisweg van Jezus?

Nadat Jezus verraden en veroordeeld werd moest hij een lijdensweg afleggen waarbij hij zijn eigen kruis moest dragen. Dit verhaal is op 14 schilderijen vastgelegd. Deze schilderijen ook wel staties genoemd zijn ook terug te zien in de Wehlse kerk. Hieronder kun je het verhaal lezen.

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Jezus staat voor de romeinse landvoogd. Pontius Pilatus heet hij. De leiders van het Joodse volk hebben Jezus voor Pilatus gebracht en zij eisen van hem dat hij Jezus ter dood zal veroordelen. Jezus heeft gezegd dat Hij de Zoon van God is en de Messias. Dat geloven ze niet en ze kunnen ook niet hebben dat veel mensen naar Jezus gaan. Pilatus weet dat Jezus niets verkeerds heeft gedaan. Toch veroordeelt hij Jezus ter dood. Hij geeft hem aan de soldaten die hem aan het kruis zullen slaan.

2. Jezus moet het kruis zelf dragen.

De Romeinse soldaten brengen een groot houten kruis. Ze leggen het kruis op de schouders van Jezus. Het is zwaar en ruw. Jezus zegt niets en draagt het kruis uit liefde. Hij wil al het lijden en al het kwaad van de mensen dragen. Lang geleden had de profreet Jesaja al voorspeld dat de schuld van ons allen op Hem zou neerkomen.

3. Jezus valt voor de eerste keer.

Het kruis is zwaar en Jezus is moe. Hij heeft veel pijn, vooral aan zijn hoofd. Hij struikelt en valt. Jezus heeft wel zin om te blijven liggen, zo moe is Hij. Toch staat hij op en draagt zijn kruis verder. Wij moeten ook wel eens een kruis dragen, bijvoorbeeld als ons iets ergs overkomt.

4. Jezus ontmoet zijn moeder Maria.

Er lopen veel mensen mee. Het is moeilijk om bij Jezus te komen. Het is Maria gelukt. Jezus is heel blij als hij zijn lieve moeder ziet. En Maria is blij dat ze even kan kijken in de lieve ogen van haar zoon Jezus. Jezus en Maria zeggen niets. Ze begrijpen elkaar. Ze lijden samen. Er is dan ook geen grotere liefde onder de mensen dan de liefde tussen Jezus en Maria.

5. Simom van Cyrene helpt het kruis dragen.

De soldaten merken dat Jezus het kruis niet meer alleen kan dragen. Een vreemdeling die Simon heet, moet van de soldaten Jezus het kruis helpen dragen. Simon weet niet wie Jezus is en weet niet dat Jezus ook uit liefde voor hem het kruis draagt. Als hij het later hoort, is hij heel blij. Wat Simon heeft gedaan, kunnen ook wij een beetje doen. Want als wij voor iemand goed zijn, dan doen we Jezus goed. Dat heeft Jezus zelf gezegd.

6. Veronica droogt het gezicht van Jezus af.

Een vrouw komt uit de menigte naar voren. Niemand dwingt haar. Wat ze doet, doet ze zomaar uit zichzelf. Zij ziet dat het gezicht van Jezus vol bloed zit en stof en zweetdruppels. Zij veegt het gezicht van Jezus af. Het is alles wat ze kan doen, gewoon iets liefs. Jezus vindt dat erg fijn. Zo heeft Jezus graag dat ook wij gewone dingen doen uit liefde voor hem. Bijvoorbeeld iemand vriendelijk groeten.

7. Jezus valt voor de tweede keer.

De soldaten hebben wat haast en ze duwen Jezus in de rug. Hij moet wat vlugger lopen. Maar Jezus is doodop. Hij valt opnieuw. Hij ademt heel diep en staat weer op. Jezus wil de weg naar Calvarië helemaal gaan. En Hij denkt steeds aan het lijden van de mensen en aan de zonden van de mensen. Die wil hij dragen.

8. Jezus spreekt tot vrouwen uit Jeruzalem.

Op zijn kruisweg komt Jezus een groepje vrouwen tegen. Ze huilen om Jezus. Jezus zegt tegen de vrouwen dat ze niet moeten huilen om Hem, maar om zichzelf en om hun kinderen. Want als iemand die geen schuld heeft iets ergs wordt aangedaan, zullen zeker zij die wel schuld hebben door het kwade worden getroffen. Jezus bedoelt dat zij moeten huilen om het kwaad in de wereld en om de zonden van de mensen.

9. Jezus valt voor de derde keer.

Jezus heeft haast geen kracht meer over. Hij heeft veel bloed verloren en het is heet. De zon staat hoog aan de hemel. Jezus is met zijn kruis boven aan de heuvel gekomen. De heuvel heet Calvarië. Ook wel Golgotha. Jezus valt. Hij doet zijn best om op te staan. Het gaat nauwelijks meer. Wanneer wij de moed op willen geven moeten wij aan Jezus denken en Hem vragen ons te helpen.

10. Ze doen Jezus zijn kleren uit.

Wanneer Jezus op de plaats is aangekomen waar Hij gekruisigd zal worden, rukken de soldaten Jezus de kleren van zijn lichaam. Ze hebben helemaal geen eerbied voor Jezus. Ze doen alsof Jezus een grote misdadiger is. De mensen lachen Jezus uit en bespotten Hem. De profeet Jesaja had al gezegd: "Geminacht werd Hij door de mensen, man van smarten". Niemand gelooft dat Hij de Zoon van God is en de echte koning.

11. Jezus wordt gekruisigd.

Wat nu gebeurt is heel afschuwelijk. Hoe kunnen mensen zo iets doen. Ze slaan Jezus met spijkers vast aan het kruis. Dan zetten ze het kruis rechtop. Jezus heeft nu vreselijk veel pijn. De profeet Jesaja zei het al weer: "Hij werd gefolterd, maar heeft zijn mond niet geopend". Mensen pijn doen is erg. Jezus heeft onze pijnen gedragen.

12. Jezus sterft op het kruis.

Het kruis staat overeind en Jezus hangt eraan. Niet alleen heeft Hij overal pijn, Jezus heeft ook erge dorst. Jezus bidt voor zijn beulen. Hij zegt: "Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen". Jezus hangt tussen twee moordenaars in. Een van hen heeft spijt van zijn slechte leven en Jezus belooft hem het paradijs. Moeder Maria en Johannes staan onder het kruis. Zij lijden met Jezus mee. Als het drie uur is, wordt het donker. En dan sterft Jezus, uit liefde voor alle mensen. Zijn dood aan het kruis is het Offer van het Nieuwe Verbond. Jezus offert zichzelf om de band tussen God en de mensen weer goed te maken. Wij denken daaraan in de Heilig Mis.

13. Jezus wordt van het kruis afgehaald.

Twee vrienden halen Jezus van het kruis af. Ze leggen Hem neer in de armen van zijn lieve moeder Maria. Zij heeft veel verdriet maar zij is ook blij dat het lijden voorbij is. En zij voelt het aan, nu komt er iets goeds. Maria gelooft niet dat dit het einde van Jezus is. "Aan zijn koningschap komt geen einde" had toch de engel Gabriël gezegd. En ook de apostel Johannes herinnert zich nog dat Jezus gezegd heeft "Ik ben de Verrijzenis en het leven". Nu Jezus gestorven is, zal Johannes goed voor Maria zorgen.

14. Jezus wordt begraven.

Jozef van Arimatea had een tuin en in die tuin was een graf in een rots. In dat graf wordt Jezus neergelegd. Voor de ingang van het graf rollen ze een grote steen. Maar Jezus blijft niet dood. Want Hij is sterker dan de dood. Op zondagmorgen, heel vroeg, is het graf leeg. Jezus verrijst uit de dood. Het is Pasen. Op diezelfde dag, 's avonds laat Jezus zich aan de apostelen zien. Die kunnen het haast niet geloven. Ze zijn heel blij. En nu weten ze zeker dat Jezus alle macht heeft en dat Hij gelijk is aan de Vader in de hemel.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG