HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

AAN JEZUS' VOETEN - INLEIDING


is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Inleiding op deze serie

Lees de Bijbel


Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

Het is zelfs zo dat wie niet het eenvoudige geloof van een kind heeft, niet eens in het Koninkrijk van God kan komen
(Lukas 18:16,17)

LET OP: Dit is een voorlees- en meeleesboek voor ouders en kinderen

Overzicht van de afleveringen

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

De in deze serie gebruikte Bijbelteksten kun je in elke Bijbelvertaling vinden. Om de context van de teksten te bestuderen raad ik je aan gebruik te maken van de
STUDIEBIJBEL

Je vindt op elke pagina een link naar dit geweldige hulpmiddel. Je krijgt dan een nieuw venster om één en ander verder te bekijken.

Deze serie "AAN JEZUS VOETEN" is speciaal gemaakt met het oog op vooral ouders en hun jonge kinderen in hun moeilijke taak hun kind op verantwoorde manier geestelijke bagage mee te geven. Het spreekt voor zich dat grootouders én iedereen die op school, in de kerk of anderszins kinderen mag begeleiden hier ook dankbaar gebruik van kan maken. Daarbij ben ik mij er van bewust dat je ook als volwassene deze serie voor persoonlijk gebruik dankbaar zult bestuderen. Waar in deze serie de woorden vader en moeder worden gebezigd kan je pleegvader of pleegmoeder lezen.

Liefde doorgeven zonder enige vorm van dwang

De liefde van ouders, grootouders, onderwijsgevenden, pastores en verzorgenden voor de de aan hun toevertrouwde kinderen is een schitterende intensie. Ook jij hebt ongetwijfeld het verlangen voor de kinderen een goed begin in het leven te geven. Al met al een zeer verantwoordelijke taak die met de nodige zorg mag worden uitgevoerd.

Maar ik ben er zeker van dat u beseft dat hier meer bij betrokken is dan eenvoudig in voedsel en kleding voor uw kinderen te voorzien en hun een schoolopleiding te geven. Om met succes tegen de problemen van het leven opgewassen te zijn, hebben kinderen moreel verantwoorde leiding en goede levensbeginselen nodig. Zij hebben dit vanaf hun prille jeugd nodig. Er kunnen hartverscheurende dingen gebeuren - en die gebeu­ren ook-. waarbij kinderen te laat hulp ontvangen. Voorkomen is vele malen beter dan de pijn en moeite die het kost om fouten te herstellen.

Over hoop en verwachting nagedacht

De beste beginselen aangaande normen en waarden staan in de Bijbel.

Misschien weet je als verzorger niet precies waar je moet beginnen en wat je de kinderen moet onderwijzen. De beste beginselen staan in de bijbel. 
Bijbels onderricht werpt beslist voordelen af. Kinderen komen erdoor tot het besef dat wat hun wordt gezegd niet slechts de gedachte van hun vader, 
moeder of verzorger is. Het is wat hun Schepper zegt; het is zijn wil. Dit verleent de ouderlijke-, pastorale- en vriendschappelijke raad een ongeëvenaarde kracht.

Prent het juiste in met liefde

In de Bijbel moedigt God ouders en verzorgers ertoe aan er een persoonlijke belangstelling voor te hebben hun kinderen juiste beginselen in te prenten. 
Het lijkt misschien gemakkelijker deze verantwoordelijkheid aan iemand anders over te dragen. Door dit te doen, mis je echter een zeer verrijkende ervaring. 
Je mist de gelegenheid het hart van het kind te bereiken op een wijze waartoe alleen jij en niemand anders ooit in staat zou zijn.

In veel gezinnen vervreemden ouders en kinderen tegen­woordig langzamerhand van elkaar. Naarmate de kinderen ouder worden, vinden de ouders het
vaak steeds moeilijker om met hen te spreken over de dingen waar het in het leven het meest op aan komt.

Deze serie "Aan de voeten van Jezus" wil hulp bieden

SchargravenDeze serie heeft ten doel je te helpen een dergelijke situatie in uw huis te voorkomen. Het is zo geschreven dat jij en 
de kinderen het samen kunnen lezen. Maar meer dan dat. Het is zo opgesteld dat de gesprekken tussen ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, 
onderwijzenden en leerlingen, pastores en aan hen toevertrouwde jeugd erdoor wordt gestimuleerd. Dit komt doordat er van de zijde van de kinderen reactie 
wordt verwacht.

Je zult hopenlijk veel hanteerbare vragen in deze serie vinden die je ook in gesprekken met anderen kunt gebruiken. Kinderen worden er graag bij betrokken
want anders zal de belangstelling van het kind vlug afnemen. Wat echter nog belangrijker is, deze vragen zullen je helpen te weten te komen wat er in het kind 
omgaat. Natuurlijk kan het gebeuren dat het kind antwoorden geeft die er helemaal naast zijn. Maar de tekst die op elke vraag volgt, is bedoeld om het kind 
te helpen een gezond gedachten te ontwikkelen.

Moedig aan en leef het voor....!

Als het kind leert lezen, moedig hem of haar er dan toe aan de tekst aan je voor te lezen en af en toe hardop voor zichzelf te lezen. Hoe meer hij of zij het leest, 
des te meer zal de goede raad in zijn of haar geest en hart worden gegrift. Maar om de band van genegenheid en respect tussen u als ouders en het kind te 
verstevigen, is het vooral belangrijk dat je de afleveringen van deze serie samen leest. Niets is waardevoller dan het kind te brengen aan de voeten van Jezus, 
ook hun Heer, Verlosser en Hemelse Leermeester. Het zal jezelf en de kinderen tot zegen zijn.

Nog even dit :

BijbelstudiesVertel het aan de kinderen - woord van Jezus :

Laat de kinderen tot Mij komen

Kijk, daar lopen moeders op de weg met hun kinderen. De kinderen lopen vrolijk huppelend aan de hand van hun moeders. Ze zijn blij, weet je waarom?
Ze zijn op weg naar Jezus.

De moeders hebben hen verteld wie Jezus is, dat Hij hun Vriend wil zijn en heel veel van hen houdt. Zij willen hun kinderen graag het allerbeste 
geven en dat is Jezus.
Ze willen hun kinderen dicht bij Hem brengen, zodat Hij hen aan kan raken. Want ze weten wel dat dit heel belangrijk is voor hun kinderen.

Maar de discipelen zien de moeders en de kinderen komen en daar begrijpen ze helemaal niets van. Kinderen… wat moeten die nu doen bij de Here Jezus.
Daar heeft Hij het toch veel te druk voor.
En ze gaan naar de moeders toe en willen hen wegjagen.
"Jezus heeft het veel te druk voor jullie kinderen. Kinderen horen niet bij de Here Jezus. Vooruit, ga maar weg", roepen de disipelen.

Jezus ziet wat er gebeurt, Hij ziet dat de discipelen de moeders en kinderen weg willen jagen. Hij wordt heel erg boos op zijn discipelen 
en Hij zegt: "Wat doen jullie nu toch? Dat mag helemaal niet. Laat de kinderen bij Mij komen. Je mag de kinderen niet wegjagen. 
Kinderen horen bij Mij en Ik houd heel veel van hen".

De kinderen horen die vriendelijke stem en ze zien en voelen dat Jezus heel veel van hen houdt. Ze zijn ook helemaal niet bang, al hebben ze Jezus 
nog nooit gezien. Ze rennen naar Hem toe en gaan dicht tegen Hem aan staan. Jezus neemt de kleinste kinderen op Zijn schoot en Hij praat en lacht 
met hen. Hij houdt zo veel van de kinderen, Hij wil ze graag gelukkig maken.
Hij legt Zijn Handen op hun hoofd en zegent hen. Hij belooft hen dat ze gelukkig zullen worden en later bij Hem in de Hemel mogen komen.

De moeders staan blij toe te komen, wat heerlijk, wat zijn ze blij voor hun kinderen.

Tegen de discipelen zegt Jezus: "Zo moeten jullie worden, net als de kinderen. Dan kunnen jullie later ook in de Hemel komen."

De kinderen vertrouwden Jezus helemaal en ze voelden zich zo blij en gelukkig bij Hem.
Het was heel fijn om zo dicht bij Jezus te mogen zijn.

En het mooie is, dat nog steeds alle kinderen heel dicht bij Jezus mogen komen.
Kinderen horen wèl bij Jezus. Hij zal nooit een kind wegjagen en er is nog nooit een kind bang voor Hem geweest.
Je mag altijd naar Hem toegaan en Hem alles vertellen, want Jezus heeft alle kinderen lief.

 Van harte aanbevolen: Profielschets van het Koninkrijk van God

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)