HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 46

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Ik heb God lief

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

'Ik heb je lief'

Wist je dat iemand je liefhad nog voordat je geboren werd?
Wij wisten namelijk dat je zou komen. Natuurlijk wisten wij toen niet hoe je eruit zou zien. Je groeide nog in je moeder.(Maar je vader en je moeder deden al veel dingen om te tonen dat zij van je hielden.
Daarom waren er kleertjes die je kon dragen zodra je geboren was. En er was een bedje waarin je kon slapen.
En wat waren je vader en moeder blij toen zij je eindelijk zagen! Zij hielden toen van je. En zij houden nu nog van je, ja, heel veel zelfs.
Jij houdt, ook van je vader en moeder, niet waar?

Maar nu denk ik aan nog iemand anders die ook van je hield voordat je geboren werd.

Weet je wie dat is?

de HERE God. Ja, God hield van ons allemaal voordat wij geboren werden.
Weet je hoe wij dat weten?

Omdat God lang geleden zijn Zoon heeft gezonden om zijn leven voor ons te geven. En God gaat ook de aarde tot een prachtige tuin maken waar wij voor altijd in geluk kunnen wonen, als wij dat werkelijk willen.
Wat voor gevoel geeft dit je tegenover God?

Het doet mij heel, heel veel van hem houden. Ik wil hem mijn hele leven dienen.
Jij ook?

Bij Jezus' doop

Maar hoe kunnen wij dat aan God zeggen? ­Jezus wist hoe hij dat precies aan God moest zeggen. Luister maar eens terwijl ik je vertel wat hij deed.
Op zekere dag ging hij naar de rivier de Jordaan. Johannes de Doper was daar. Jezus en Johannes begaven zich in het water. Het water kwam tot aan hun middel.

Heb je enig idee wat zij gingen doen?

De man legde een van zijn armen van achteren om Jezus' schouders. Hij hield Jezus één tel helemaal onder wa­ter en hief hem toen weer uit het water omhoog. Hij doopte Hem.
Waarom deed hij dat?
Jezus vroeg de man het te doen. Maar waarom? Weet je dat?

Jezus deed dit op­dat God zou weten dat Jezus hem zijn hele leven, ja, voor altijd, wilde dienen. Maar wilde 'God dat Jezus zo onder water ging? - Ja, dat wilde hij. Hoe weten wij dat? -
Omdat Jezus toen hij uit het water omhoog kwam, een krachtige stem uit de hemel hoorde zeggen: 'Gij zijt mijn Zoon die ik liefheb. Ik heb heel veel behagen in u.' (Markus 1 :9-11).

Wat deed Jezus hierna? 

Hij begon rond te trekken om tot iedereen die maar luisteren wilde over God te spreken. Hij vertelde hun over Gods koninkrijk. Hij vertelde hun hoe zij eeuwig leven konden krijgen.
Sommigen van de mannen en vrouwen geloof­den wat Jezus hun leerde. Maar zij waren bedroefd.

Weet je waarom?

Omdat zij dachten aan de vele slechte dingen die zij hadden gedaan. Zij wisten dat God niet ingenomen was met die dingen. Zij wisten dat de Bijbel zei dat die dingen verkeerd waren. Nu wilden zij net als Jezus zijn en God behagen. Weet je dus wat zij deden?

Zij vroegen g.edoopt te worden zoals Jezus gedoopt was. Zij wilden aan God zeggen dat zij hem liefhadden en dat zij hem hun hele leven wilden dienen.
Wij kunnen in deze tijd hetzelfde doen. Je groeit nu natuurlijk nog op. Maar je blijft niet je hele leven opgroeien. Natuurlijk niet. Eens zul je groot zijn.
Wat ga je dan doen?
Zul je als Jezus zijn?

Zul je hetzelfde doen als de mannen en vrouwen die in Jezus geloof­den? Zul je je laten dopen?

Als je dat doet, zul je aan God zeggen dat je hem liefhebt. Je zult hem zeggen dat je hem je hele leven wilt dienen. Ik hoop beslist dat je dat doet. En God zal heel blij zijn als je dat doet.

Als iemand groot is, zijn er heel veel dingen die hij kan doen. Sommige grote mensen wonen bij hun gezin. Zij werken en verdienen geld, en zij kopen dingen voor hun gezin. Zij kopen kleren, voedsel, meubels en zelfs auto's. Daar is niets op tegen.
Maar is dit de manier om God te zeggen dat zij hem liefhebben?
Is dit de manier om God te zeggen dat zij hem hun hele leven willen dienen?

Veel van deze mensen willen niet eens luis­teren wanneer iemand anders met hen over de Bijbel probeert te praten. Zij lezen de Bijbel misschien niet eens. Sommigen van hen spreken bijna nooit over God of de Jezus, zelfs niet tegen hun kinderen.

Sommigen van hen danken God misschien niet eens voor het voed­sel dat zij eten en ook praten zij 's avonds niet tot Hem in gebed. Zij hebben God niet werkelijk lief. Je zou later toch niet net als hen willen worden,
of wel soms?

Dat zou heel jammer zijn.
Jezus sprak tot alle soorten van mensen over God, ook tot kleine kinderen:
Hij sprak graag over God en over de goede dingen die God zal doen voor degenen die hem liefhebben. Hij meende het werkelijk toen hij tot God zei: 'Vader, ik heb u lief en ik wil u voor" altijd dienen.' Leer zoveel mogelijk over de Jezus nu je nog jong bent. Laat je hart vervuld worden van liefde voor de HERE God God. Ook jij zult het dan werkelijk menen wan­neer je tot God zegt: 'Ik heb u lief en ik wil u voor altijd dienen.'

(Andere teksten die je samen kunt lezen en waaruit blijkt hoe wij onze liefde voor God kunnen tonen, zijn: Mattheüs 6:14-33; 24:14; 1 lohannes 2:15-17; 5:3.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)