HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

  Aan Jezus' voeten - 17

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Jezus wekt Lazarus op

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lazarus vier dagen dood

Is het niet heerlijk dat wij leven? Vind jij het fijn dat je leeft?
Ik wel. Als wij leven, kunnen wij een heleboel nuttige- en interessante dingen doen.
Maar wist je dat niemand voor altijd is blijven leven? Alle mensen gaan vroeg of laat dood.
Ken jij iemand die is gestorven? .

Eens was er een goede vriend van Jezus gestorven. Deze vriend woonde in Bethanië, een stadje in de buurt van Jeruzalem. Hij heette Lazarus, en hij had twee zusters, die Martha en Maria heetten.
Op zekere dag werd Lazarus heel erg ziek ..

Jezus. was toen ver weg. Martha en Maria zonden hem daarom bericht dat hun broer Lazarus ziek was. Waarom deden zij dit? Omdat zij wisten dat Jezus hun broer beter kon maken. Jezus was geen dokter, maar hij bezat kracht van God en daarom kon hij elke soort van ziekte genezen.

Jezus zei dat Lazarus sliep

Maar voordat Jezus gekomen was, werd Lazarus zo ziek dat hij stierf. Jezus zei tegen zijn discipelen dat Lazarus sliep. Maar·Jezus zei dat Hij erheen zou gaan om hem wakker te maken. De discipelen begrepen niet wat Jezus bedoel de. Toen zei Jezus daarom duidelijk dat Lazarus was gestorven. De dood is als een diepe slaap, een slaap die zo diep is dat de persoon niet eens droomt.

Jezus ging nu Martha en Maria opzoeken. Er wa­ren ook veel vrien­den van de familie op bezoek. Zij waren gekomen om Martha en Maria te troosten omdat hun broer was gestorven. Toen Martha hoorde dat Jezus eraan kwam, ging zij Hem tegemoet. Even later ging ook Maria Jezus tegemoet. Zij was heel erg ver­drietig en huilde en zij viel aan zijn voeten neer. Andere vrienden, die Maria hadden gevolgd, huilden ook. Toen Jezus alle mensen zag huilen, werd Hij bedroefd en moest Hij ook te huilen.

Jezus vroeg waar zij Lazarus hadden gelegd. Toen brachten de mensen Jezus naar de grot waar Lazarus was begraven. Jezus zei toen tegen de mannen die daar waren: 'Rolt de steen van voor de grot weg.'
Zouden zij dat wel doen?

Martha vond het eigenlijk niet goed. Zij zei: 'Heer, hij zal tegen deze tijd wel ruiken, want hij is nu al vier dagen dood.' En het is waar dat dode lichamen na een poosje heel naar gaan ruiken.

Maar Jezus zei tegen haar: 'Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zou zien als je zou geloven?' Jezus bedoelde daarmee dat Martha iets zou zien waardoor God eer zou ontvangen.

Wat zou Jezus doen?

Toen de steen was verwijderd, bad Jezus luid tot de HERE. Daarna zei Jezus met een luide stem: "Lazarus, kom naar buiten!" Zou hij naar buiten komen? Zou hij dat kunnen? -

Nu, kun je iemand die slaapt wakker maken. Ja, als je hard roept, zal hij wakker worden.
Maar kun je iemand wakker maken die in de dood slaapt?
Nee. Al roep je nog zo hard, degene die dood is zal het niet horen. Er is helemaal niets dat wij kunnen doen om dode mensen wakker te maken.

Maar Jezus is anders

Hij heeft speciale macht van God, Hij is immers God's Zoon. Toen Jezus daarom Lazarus riep, ge­beurde er iets verbazingwekkends. De man die vier dagen dood was geweest, kwam uit de grot naar buiten! Hij was weer levend geworden! Hij kon weer ademen en lopen en spreken! Ja, Jezus wekte Lazarus op nadat hij vier dagen dood was geweest!
Was dat niet wonderbaar­lijk - Johannes 11 :1-44.

Maar nu zul je misschien vragen: Waar was Lazarus gedurende de vier dagen dat hij dood was? Ging Lazarus naar de hemel toen hij stierf?
Leefde hij daar in de hemel bij God en de heilige engelen?
Denk nu eens na: Als Lazarus gedurende die vier dagen in de hemel was geweest, zou hij er dan niet iets over gezegd hebben? -
En als hij in de hemel was geweest, zou Jezus hem dan uit die prachtige plaats hebben doen terug­komen-

De Bijbel zegt niet dat Lazarus in de hemel was. Vergeet niet dat Jezus had gezegd dat Lazarus sliep.
Hoe is het als je slaapt?

Als je heel diep slaapt, weet je niet wat er om je heen gebeurt, niet waar? - En als je wakker wordt, weet je niet hoe lang je hebt geslapen, of je moet eerst op de klok gekeken hebben.

Zo is het ook met dode mensen. Zij weten niets van wat er gebeurt. Zij voelen niets. En zij kunnen niets doen.
Maar sommige mensen zijn bang voor de doden. Zij zullen niet naar een begraafplaats gaan, omdat zij. denken dat de doden hun kwaad kunnen doen.
Kun jij je dat voorstellen? Kan een dode iemand die levend is kwaad doen?

Nee, de Bijbel zegt dat de doden helemaal niets kunnen doen.
Heb je ooit wel eens iemand horen zeggen dat op een zekere dag de doden als geesten terugkomen om de levenden te bezoeken? ­Sommige mensen geloven dat. Daarom zetten zij voedsel voor de doden neer. Of misschien hebben zij een speciaal feest op die dagen. Maar denk je dat mensen die zulke dingen doen werkelijk geloven wat God over de doden zegt?

Geloof jij wat God zegt?

Als wij dat wel doen, zullen wij niet bang zijn voor de doden, maar zullen wij blij zijn dat wij leven. En als wij God werkelijk. dankbaar ?:ijn voor het leven, zullen wij dit tonen door de wijze waarop wij elke dag ons leven leiden. Wij zullen de dingen doen die God goedkeurt.

(Om meer waardering voor het dagelijks leven op te bouwen. In tegen. stelling tol de toestand van de doden. kunt u samen Prediker 9:5, 10. Ezechiël 18:4 en Psalm 115:17 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)