HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 25

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Engelen, God's helpers

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Sommige mensen zeggen dat zij alleen maar geloven wat zij kunnen zien

Maar dat is dwaas. Er zijn een heleboel dingen die wij nog nooit met onze ogen hebben gezien. Kun jij er een opnoemen? -
Denk maar aan de lucht. Wij ademen lucht in, maar kunnen wij de lucht voelen? Houd je hand eens op. Nu zal ik erop blazen. Voelde je het? Ja, maar wij kunnen de lucht niet zien, is het wel?

Zijn er ook personen die wij niet kunnen zien? - Ja. God bijvoorbeeld. Ik heb Hem nog nooit gezien, maar wat ik wel heb gezien, dat zijn de dingen die Hij heeft gemaakt. Jij hebt die dingen ook gezien, niet waar? Wij weten dus dat God werkelijk bestaat.

En de bijbel zegt dat God een heleboel personen heeft gemaakt om bij Hem in de hemel te wonen. God kan hen zien, en zij kunnen God zien. Maar God heeft hen zo gemaakt dat wij hen niet konden zien. Hij heeft hen ook heel sterk gemaakt, veel sterker dan mensen. Zij worden engelen genoemd.

Jezus wist van engelen af

Toen Hij in de hemel was. En Hij woonde er bij de andere engelen. Hij kende er miljoenen. En die engelen hebben belang­stelling voor ons.

Denk aan Daniël

Er was een man, Daniël genaamd, die de HERE diende. Daniël woonde in Babylon. Veel mensen daar hielden niet van de HERE. Zij lieten Daniël zelfs in een leeuwekuil werpen omdat hij er niet mee wilde ophouden tot de HERE te bidden. Daar was Daniël nu bij al die hongerige leeuwen. Wat zou er gebeuren? 'God zond zijn engel en sloot de muil van de leeuwen.' Er gebeurde helemaal niets met Daniël! Engelen kunnen wonderbaarlijke dingen doen. (Daniël 6:18-22.)

Denk aan Petrus

Op een andere keer was Petrus in de gevan­genis. Petrus was een apostel van Jezus. Sommige mensen wilden er niets van horen dat hij hun vertelde dat Jezus de Zoon van God was. Daarom zetten zij Petrus in de gevangenis. Petrus werd bewaakt door solda­ten, die ervoor moesten zorgen dat hij niet zou ontsnappen. Was er iemand die Petrus kon helpen?

Petrus lag tussen twee bewakers in te slapen, en zijn handen waren geboeid. Maar de bijbel zegt: 'Zie! de engel van de HERE kwam èn er begon een licht in de gevangeniscel te schijnen. De engel stootte Petrus in zijn zij om hem te wekken en zei: "Sta op! Vlug!'"

Toen vielen de boeien van Petrus' handen! En de engel zei tegen hem: 'Kleed u vlug aan, trek uw sandalen aan en volg mij.' De bewakers konden hen niét tegenhouden omdat de engel Petrus hielp. Nu kwamen zij bij een ijzeren poort, en er gebeurde iets vreemds. De poort ging vanzelf open! Petrus en de engel gingen naar buiten. Die engel had Petrus bevrijd. (Handelingen 12:4-11).

Zullen de engelen ons ook helpen?

Jazeker. Betekent dit dat zij ervoor zullen zorgen dat wij ons nooit bezeren? Als jij de straat op zou hollen vóór een auto, zou een engel je dan beschermen? - Nee. De engelen beschermen ons niet tegen letsel als wij dwaze dingen doen. Als je van een hoog gebouw zou springen, zouden de engelen je dan opvangen? De Duivel probeerde Jezus eens zo ver te krijgen. Maar Jezus deed dit niet. Wij kunnen daarvan leren. - Lukas 4:9-13.

Engelen hebben een speciale taak

God heeft de engelen een speciaal werk te doen gegeven. De Bijbel spreekt over een engel die de mensen overal zegt dat zij God moeten aanbidden. - Openbaring 14:6, 7.

Hoe doen engelen dat? 

Schreeuwen zij vanuit de hemel zodat iedereen hen kan horen ­Nee, maar christenen op aarde spreken met anderen over God, en de engelen leiden hen in hun werk. De engelen zorgen ervoor dat degenen die God werkelijk willen leren kennen, de kans krijgen over hem te horen. Wij kunnen aan dat werk meedoen, en de engelen zullen ons helpen.

Maar als mensen die God niet liefhebben het. ons nu eens moeilijk maken?

Als zij ons net als Petrus in de gevangenis zouden zetten? Zouden de engelen ons dan bevrijden? Dat zouden zij wel kunnen. Maar dat doen zij niet altijd.
Toen de apostel Paulus op een keer een gevangene was, werd hij niet direct door de engelen bevrijd. Er waren mensen in de gevan­genis die over God en Christus moesten horen. Er waren regeerders die hier ook over moesten horen. Paulus zou voor hen worden gebracht en dan kon hij tot hen prediken. Maar de engelen wisten altijd waar Paulus was en zij hielpen hem. Zij zullen ons ook helpen, als wij God werkelijk dienen. - Handelingen 27:23-25.

Nog veel te doen

Er is nog een groot werk dat de engelen ook zullen doen, en zij zullen dit nu spoedig doen. Gods' tijd om alle goddeloze mensen te ver­nietigen komt steeds dichterbij. Allen die de ware God niet aanbidden, zullen vernietigd worden. De mensen die zeggen dat zij niet in engelen geloven omdat zij hen niet kunnen zien, zullen bemerken dat zij het helemaal mis hebben. Maar dan zal het te laat zijn. Niemand van de goddelozen zal kunnen ontsnappen. De engelen zullen hen allemaal vinden. - 2 Thessalonicen­zen 1 :6-8.

Wat zal dat voor ons betekenen?

Als wij aan dezelfde zijde als de engelen staan, zullen zij als broeders voor ons zijn. Wij zullen niets te vrezen hebben. Zij zullen ons helpen. Maar staan wij aan die zijde? Alleen als wij de HERE dienen. En als wij de HERE dienen, zullen wij andere mensen vertellen dat zij hem ook moeten dienen.

(Om nog meer te weten te komen Over de wijze waarop engelen het leven van de mensen beïnvloeden, kun je Psalm 34:7, Mathéus 18:10 en Handelingen 8:26-31 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)