HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 38

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Van discipel tot dief

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Heeft iemand wel eens iets van je gestolen? ­

Hoe vond je dat?

Degene die het stal, was een dief, en niemand houdt van een dief.
Wist je dat één van Jezus' apostelen een dief werd?
Hij heette Judas Iskáriot.

Judas wist wat goed was. Als kleine jongen had hij al de wet van God gehoord. Hij wist dat God zelfs één keer met een krachtige stem vanuit de hemel had gesproken en tot zijn volk had gezegd: 'Jullie mogen niet stelen.' Judas wist dat Gods wet rechtvaardig was. (Exodus 20:15.)

Geld

Toen hij ouder werd, ontmoette hij de Jezus. Judas luisterde heel graag naar Jezus. Judas werd een discipel van Jezus. Later koos Jezus Judas zelfs uit om een van zijn twaalf apostelen te worden.
Jezus en zijn apostelen waren veel bij elkaar. Zij reisden samen. Zij aten samen. En het geld voor de groep werd in een kist bewaard. Jezus gaf die geldkist aan Judas om ervoor te zorgen.
Het geld was natuurlijk niet van Judas. Jezus zou hem zeggen wat hij ermee moest doen.
Maar weet je wat Judas na een tijdje begon te doen?

Hij begon geld uit de kist te nemen wanneer dit niet de bedoeling was. Hij deed het als de anderen niet keken. Hij werd een dief. Nu begon hij steeds aan geld te denken. Hij probeerde manieren te bedenken om er meer van te krijgen.
Op zekere dag nam een vrouw wat heerlijke olie en gebruikte die voor Jezus' voeten, om hem een genoegen te doen. Judas was hier echter niet over te spreken. Hij zei dat de olie verkocht had moeten worden, zo­dat zij meer geld zouden hebben om het aan arme mensen te geven. In werkelijkheid wilde hij meer geld in de geldkist hebben zodat hij dit kon stelen.
Hoe denk jij over zo iemand? Johannes 12:1-6.

Jezus zei toen niet rechtstreeks tegen Judas dat hij een dief was. Maar hij zei wel dat hij het de vrouw die zo vriendelijk geweest was, niet moeilijk moest maken. Judas vond dit niet prettig.
Wat zou hij doen?

Hij had spijt moeten hebben. Hij had aan Jezus moeten zeggen dat hij had gestolen en hij had het geld moeten teruggeven. Maar in plaats daarvan deed hij iets verschrikkelijks.
Hij ging naar de overpriesters, die vijanden van Jezus waren. Zij wilden Jezus arresteren. Maar zij wilden dit 's nachts doen, zodat de mensen hen niet zouden zien. Judas zei tegen hen: 'Ik zal jullie vertellen hoe jullie Jezus te pakken kunnen krijgen als jullie mij geld geven. Hoeveel willen jullie mij geven?' De priesters zeiden: 'Wij zullen je dertig zilverstukken geven!' Dat was een heleboel geld. (Matthéüs 26:14-16.)

De slechte Judas nam het geld aan. Het was net alsof hij Jezus aan die mannen verkocht.
Kun je je voorstellen dat iemand zo iets verschrikkelijks doet?

Dat komt er nu van als iemand een dief wordt. Hij houdt meer van geld dan van God.
laten wij ervoor zorgen dat wij dit heel goed begrijpen. Om te kunnen beseffen wat een dief is, moeten wij weten wat het betekent iets te bezitten.

Bezit
 
Mensen bezitten dingen omdat zij ervoor hebben gewerkt. Of zij hebben het met geld gekocht. Of misschien hebben zij het wel als geschenk gekregen. Als je vader werkt, krijgt hij er geld voor.
Is dat geld van hem?

Ja, omdat hij ervoor heeft gewerkt. Het is niet van jou; het is van hem.
Met dat geld koopt hij de dingen die in jullie huis nodig zijn. Hij is er de eigenaar van. Omdat het van hem is, heeft hij het recht te zeggen wie er gebruik van mag maken. Hij zal je vertellen of je ermee mag spelen of niet. En waarschijnlijk laat hij ook je moeder zeggen wat je ermee mag doen.

Af en toe ga je wel eens bij andere kinderen thuis spelen, niet waar? - De dingen in hun huis zijn het eigendom van hun vader.
Zou het juist zijn om iets bij hen weg te pakken en mee naar huis te nemen?

Dit kan alleen maar als hun vader of moeder zegt dat je dit mag doen. Als je iets mee naar huis neemt zonder het aan hen te vragen, is dat diefstal.
Waarom steelt iemand?

Hij ziet misschien iets wat aan iemand anders toebehoort. Misschien is het een fiets. Hoe meer hij naar die fiets kijkt en erover denkt, hoe mooier hij hem vindt. Als hij niet liefdevol is, kan het hem niet schelen hoe de andere persoon erover denkt. Misschien probeert hij de ander dan ook te slaan om de fiets van hem te kunnen afpakken. Of misschien wacht hij totdat de ander niet kijkt. Dan neemt hij de fiets weg.
Wat doet hij eigenlijk?

Hij steelt. Misschien ziet de andere persoon niet dat hij de fiets steelt. Maar iemand ziet het hem wel doen.

Weet je wie?

De HERE God ziet het hem doen. God ziet dat hij een dief is.
Het maakt helemaal niets uit of de andere persoon veel heeft of weinig. Sommige mensen gaan naar een winkel en zien daar een heleboel dingen liggen. Zij zien iets wat zij heel graag zouden willen hebben. Zij maken zichzelf mis­schien wijs dat niemand dat ene ding zal missen. Daarom nemen zij het weg, maar zij betalen er niet voor.
Is dat juist?

Nee, het is diefstal. Wanneer mensen dat doen, zijn zij net als Judas. Judas was namelijk een dief! laten wij er goed voor zorgen dat wij nooit als hij worden. Het is verkeerd te stelen. De bijbel maakt dit duidelijk in Markus 10:17-19. Romeinen 13:9 en Efeziërs 4:28.

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)