HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 43

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Het lege graf

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Het lege graf

Is Jezus werkelijk aan het kruis gestorven?

Ja. Veel mensen hebben het gezien. Sommigen hebben zelfs gezien dat er een soldaat kwam en een speer in Jezus' zijde stak. Zij zagen er bloed uit stromen. Ja, Jezus was gestorven, was dood.
Later ging er een man, Jozef genaamd, naar de Romeinse bestuurder. Jozef geloofde in Jezus. Hij zei: 'Mag ik het lichaam van Jezus van de paal halen en het begraven?' De bestuurder zei: 'Ga je gang.' Jozef nam Jezus' lichaam dus mee naar een tuin waar een graf was.
Weet je wat een graf is?

Het is een plaats waar dode lichamen worden gelegd. Jezus' lichaam nu werd in het graf ge­legd. Toen werd er een grote ronde steen voor de deuropening van het graf gerold. Het graf was gesloten.
Jezus was dood. Maar Jezus had tegen zijn discipelen gezegd dat God hem weer levend zou maken.
Wanneer?

Jezus had gezegd: 'Op de derde dag na mijn dood.'

Is dat gebeurd?

De Opstanding van Jezus
 
Het is heel vroeg in de ochtend. De zon is nog niet opgegaan. Het is dus nog donker. Een paar soldaten houden de wacht bij het graf. De over­priesters hebben hen gestuurd om dat te doen. Waarom? Om Jezus' discipelen er vandaan te houden.

Maar nu gebeurt er iets opwindends. Plotseling begint de grond te schudden. Een lichtstraal flitst door de duisternis. Kijk! Het is een engel van de HERE God! De soldaten zijn zo bang dat zij zich niet kunnen verroeren. De engel gaat naar het graf. Hij rolt de steen weg. Kijk eens daar binnen. Het graf is leeg!

Ja, de HERE God God heeft Jezus tot leven terug­gebracht. Maar Hij heeft Jezus levend gemaakt met een lichaam zoals Jezus had voordat hij naar de aarde kwam.
Weet je nog wat voor lichaam dat was?

Het was een lichaam zoals de engelen hebben, een geestelijk lichaam. ­(1 Petrus 3:18).

Kun je een geestelijk lichaam zien?

Nee. Als een engel dus wilde dat de mensen hem zagen, dan moest Hij voor zichzelf net zo'n lichaam maken als wij hebben. Dan konden de mensen hem zien. Daarna zou de engel verdwijnen.
Nu komt de zon op. De soldaten zijn weg­gegaan. En enkele vrouwen die van Jezus hiel­den, komen naar het graf. Zij vragen zich af: 'Wie zal die zware steen voor ons wegrollen?' Maar als zij kijken, is die steen al weggerold. En zie eens, het graf is leeg! Jezus' dode lichaam van vlees is er niet meer! Een van de vrouwen holt dadelijk weg om het aan enigen van Jezus' apostelen te vertellen.
De andere vrouwen blijven bij het graf. Zij zeggen: 'Waar zou Jezus' lichaam kunnen zijn?' Plotseling verschijnen er twee mannen in blin­kende kleren. Het zijn engelen! Zij zeggen tegen de vrouwen: 'Waarom zoeken jullie Jezus hier? Hij is opgewekt. Ga het vlug aan zijn discipelen vertellen.'

Verschijningen

Je kunt je wel voorstellen hoe hard de vrouwen lopen! Onderweg komen zij een man tegen. Weet je wie het is? - Het is Jezus! Hij zegt ook tegen de vrouwen: 'Ga het aan mijn discipelen vertellen.'
De vrouwen zijn opgewonden. Zij vinden de discipelen en vertellen hun: 'Jezus leeft! Wij hebben Hem gezien!'

Eerst kunnen de discipelen dit bijna niet gelo­ven. Toch weten zij dat het graf leeg is. Petrus en Johannes zijn er geweest en zij hebben gezien dat het leeg is. De discipelen willen geloven dat Jezus weer leeft. Maar het lijkt te mooi om waar te zijn.
Hoe zullen zij geholpen worden het te geloven?

Later verschijnt Jezus aan enkelen van die discipelen. Terwijl twee van hen op een weg lopen, voegt Jezus zich bij hen. Hij praat met hen en verdwijnt dan. Hij verschijnt ook aan Petrus.

Later op diezelfde dag zijn er veel discipelen .bijeen in een kamer. De deuren zijn gesloten omdat zij bang zijn voor de priesters. Plotseling is Jezus daar midden in de kamer bij hen! Nu weten zij dat Jezus werkelijk weer leeft. Je kunt je wel voorstellen hoe blij zij zijn! (Matthéüs 28:1-15; lukas 24:1-49; Johan­nes 19:38-20:2)1.

Na vele dagen verlaat Jezus de aarde en gaat hij terug naar zijn Vader in de hemel. Niet lang daarna beginnen de discipelen aan iedereen te vertellen dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Veel mensen geloven en worden discipelen. Dit maakt de overpriesters boos. Zij laten de apostelen gevangen nemen. Zij zeggen tegen hen: 'Houdt ermee op de mensen deze dingen te leren!' Zij laten de apostelen zelfs met een zweep slaan. Houden zij ermee op de mensen te onder­wijzen?

Wat zou jij hebben gedaan?

De apostelen. houden er niet mee op. Zij zijn nu niet bang. Zij zijn zelfs bereid te sterven als dit nodig zou zijn. Zij weten dat God Jezus weer levend had gemaakt. Zij zagen Jezus nadat hij uit de dood was opgewekt. Zij zijn ervan over­tuigd dat God hen ook levend kan maken als zij getrouw aan Hem sterven. (Handelingen 1 :3-11; 5:40-42).

Hoe anders waren zij dan veel mensen in deze tijd!

Sommige mensen denken alleen maar aan paashazen en gekleurde paaseieren als zij aan Jezus' opstanding denken. Maar de Bijbel zegt niets over paashazen en paaseieren. De Bijbel spreekt over het dienen van God.
Wij kunnen net als Jezus' discipelen zijn. Wij kunnen de mensen vertellen wat voor geweldigs God heeft gedaan toen Hij zijn Zoon weer levend maakte. Wij kunnen God gehoorzamen, net zoals Jezus dit deed.
Maar als wij nu eens net als Jezus sterven omdat wij God gehoorzamen?

Wij. hoeven nooit bang te zijn. de HERE God kan ons weer levend maken onder zijn rechtvaardige konink­rijk.

Geloof in Jezus' opstanding dient ons een krachtige hoop le geven en ons geloof sterk te maken.

(Lees 1 Korinthiërs 15 :3-8, 20-23. Handelingen 2:22-36 en 4:18-20.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)