HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 21

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Uit de dood opgewekt

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Kinderen uit de dood opgewekt

Is het niet heerlijk te weten dat iemand van je houdt?
Het is fijn als er mensen zijn die werkelijk om je geven. Maar weet je dat er iemand is die meer van je houdt dan wie maar ook op aarde? Dat is de HERE God.
Hoeveel houdt de HERE van ons?

Denkt Hij alleen maar aan ons als wij levend zijn en vergeet Hij ons als wij zijn gestorven?
Of blijft Hij ons werkelijk in herinnering houden?

De bijbel zegt dat geen 'dood of leven, geen tegenwoordige dingen of toekomende dingen ons kunnen scheiden van Gods liefde'. ­Romeinen 8:38, 39 God vergeet de mensen dus. niet. Hij denkt aan de mensen die hem dienen, en hij denkt ook aan hun kinderen. Ook al zouden zij sterven, dan zal hij hen weer levend maken.

Toen Gods Zoon Jezus op aarde was, liet hij zien dat de HERE om kleine kinderen geeft. Jezus nam er de tijd voor kinderen over Gód te vertellen. Hij gebruikte Gods macht zelfs om kinderen uit de dood op te wekken!
Zou je graag willen horen hoe Jezus dat voor een gezin deed?

Er was een man die Jairus heette. Hij woonde met zijn vrouwen hun twaalfjarige dochter niet zo ver van de Zee van Galiléa vandaan. De vader en moeder hielden heel veel van hun dochter. Zij was hun enige kind.

Je kunt je dus voorstellen hoe diepbedroefd zij waren toen hun dochtertje heel erg ziek werd. Zij deden al het mogelijke om haar beter te maken, maar ze werd steeds zieker. Jairus zag dat zijn dochtertje zou sterven. En er was hele­maal niets wat hij of wat de doktoren konden doen om haar te helpen.

Maar misschien kon Jezus haar helpen. Jairus had over deze bijzondere man horen vertellen en had gehoord hoe hij mensen kon genezen. Daarom ging Jairus op Zoek naar hem. Hij vond Jezus aan de oever van de Zee van Galiléa, waar hij veel mensen onderwees.

Jairus liep door de mensenmenigte heen en viel aan Jezus' voeten neer. Hij zei tegen hem: 'Mijn dochtertje is heel erg ziek. Wilt u alstublieft komen en haar helpen? Komt u toch alstublieft.'

Jezus ging onmiddellijk met Jairus mee. De menigte die was gekomen om de Rabbi uit Nazareth te zien, liep ook mee. Maar toen zij al een flink eind gelopen hadden, kwamen er een paar mannen van het huis van Jairus die tegen hem zeiden: 'Uw dochter is gestorven! Waarom zou u de Meester nog langer lastig vallen?'

Jezus hoorde de mannen dit zeggen. Hij wist hoe bedroefd het Jairus maakte zijn enige kind te moeten verliezen. Daarom zei Hij tegen hem: 'Wees maar niet bang. Heb alleen geloof in God. Het komt allemaal goed met uw dochter.'
Zij bleven dus doorlopen totdat zij bij Jairus' huis waren gekomen. Hier waren vrienden van het gezin aan het huilen. Zij hadden verdriet omdat hun vriendinnetje was gestorven. Maar Jezus zei tegen hen: 'Houdt ermee op te huilen.

Het kind is niet gestorven, maar ze slaapt

Toen Jezus dit zei, begonnen de mensen hem uit te lachen. Zij wisten namelijk dat het meisje was gestorven. Maar Jezus zei dat het meisje alleen maar sliep om die mensen een les te leren. Hij wilde hun laten weten dat Hij door middel van Gods macht net zo gemakkelijk een dode levend kon maken als wij iemand die slaapt wakker kunnen maken.

Jezus liet nu iedereen uit de kamer weggaan op drie van zijn apostelen en de vader en moeder van het meisje na. Toen ging hij naar het jonge meisje toe. "Hij pakte haar bij de hand en zei: 'Meisje, sta op!' En onmiddellijk stond zij
op en begon te lopen! De vader en moeder waren overgelukkig. Markus 5:21-24,35-43; Lukas 8:40-42, 49-56.

Heb jij ooit een vriendje of vriendinnetje gehad dat is gestorven?

Zou je het fijn vinden als zo iemand weer levend kon worden, zodat je weer met hem zou kunnen omgaan?
Geloof je dat dit mogelijk is?

Als Jezus dat jonge meisje weer levend kon maken, kan hij hetzelfde voor anderen doen, niet waar? !
 Maar zal hij dat werkelijk doen?

Ja, want Jezus zelf heeft gezegd: Het uur komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen." En die tijd komt spoedig, onder de heerschappij van Gods koninkrijk. Johannes 5:28, 29.

Gewoonweg geweldig!

Denk je eens in hoe geweldig het zal zijn dode mensen terug te zien en hen te mogen verwelkomen! Sommigen van hen zullen wij misschien kennen. En wij zullen weten wie zij zijn als zij uit de dood terugkomen, net zoals Jaïrus zijn dochtertje kende toen Jezus haar opwekte. Anderen zullen mensen zijn die duizenden jaren geleden gestorven zijn. Maar enkel omdat zij lang geleden hebben geleefd, zal God hen niet vergeten .

Is het niet heerlijk te weten dat de HERE God en zijn Zoon Jezus zo veel van ons houden? ­
Zij willen dat wij leven, en niet slechts een paar jaar, maar voor altijd! .

(Over de prachtige hoop die de Bijbel bevat voor de doden, kun je ook nog Handelingen 24 :l5. Korinthiërs l5:20-22 en Jesaja 2S:8 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)