HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 47

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Het Eeuwige Leven

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Eeuwig leven

De HERE God heeft ons veel prachtige geschenken gegeven. Een van zijn mooiste geschenken aan ons is leven. Zonder leven zouden wij niets kunnen doen. Maar als wij dat geschenk willen behouden, moeten wij ver­schillende dingen doen. Een van die dingen doe je nu, op dit ogenblik.
Ik doe het ook. Wij doen het de hele dag en de hele nacht, zelfs als wij slapen. Als wij ermee zouden ophouden, zouden wij onmiddellijk sterven.

Weet je wat dat is?

Ja, wij ademen.
Er zijn nog meer dingen die wij elke dag doen om in leven te blijven. Zou je er een paar kunnen noemen?

Wij eten voedsel. Wij drinken water. En wij slapen. God heeft ons zo gemaakt dat wij niet zonder deze dingen kunnen leven. Deze dingen zijn geen van alle moeilijk. Ik vind het zelfs heerlijk om te eten.
Maar hoe houdt voedsel ons in leven?
Weet je dat? Wat gebeurt er nadat wij het hebben doorgeslikt?

Ons lichaam verdeelt het voedsel in heel kleine stukjes. Dan vervoert het bloed deze stukjes naar elk deel van ons lichaam. Dit voed­sel wordt op een wonderbare wijze gebruikt om nieuwe beenderen, nieuw vlees, nieuw haar en nieuwe nagels, ogen en andere lichaamsdelen te vormen.
Wist je dat?

Je vraagt je misschien af wat er met de oude lichaamsdelen gebeurt. Deze sterven beetje bij beetje af en worden als afval weggevoerd. De nieuwe nemen hun plaats in.

Deze veranderingen vinden overal in ons lichaam plaats. Na niet al te lange tijd is ons hele lichaam vernieuwd. De HERE God heeft ons lichaam zo gemaakt dat het dit doet. Hij heeft het zo gemaakt dat het dit altijd zou blijven doen. Ja, hij heeft de mens gemaakt om eeuwig te leven.

Maar de mensen sterven.
Waarom?


Omdat Adam tegen God heeft gezondigd. En wij hebben de zonde van Adam gekregen. Hij heeft de goede verhouding waarin de mens tot God stond bedorven. En ons leven hangt van God af. Om eeuwig te leven, hebben wij meer nodig dan lucht en water en voedsel en slaap. Wij moeten een juiste positie voor het aangezicht van God innemen.
Er is geen enkele dokter die ons eeuwig kan laten leven. Er bestaat geen magische pil die ons voor de dood kan behoeden. De enige manier waarop wij eeuwig kunnen leven is, dicht bij God te blijven. Jezus vertelt ons hoe wij dit moeten doen.

Dicht bij God blijven

Laten wij onze Bijbel eens pakken en bij Johannes hoofdstuk 17, vers 3, openslaan. Hier vinden wij wat Jezus zei: "Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus."
Wat hebben wij volgens de Jezus nodig om eeuwig te leven?

Wij moeten kennis in ons opnemen. Dat betekent dat wij moeten leren. Daarom bestuderen wij de Bijbel.
Maar hoe zal leren over de HERE God ons helpen eeuwig te leven?

Houd in gedachten dat alie leven van hem afkomstig is. Om zijn gunst te bezitten, moeten wij hem als de enige ware God aanbidden. Maar wij kunnen hem niet op de juiste wijze aanbidden als wij niet luisteren naar wat hij zegt. Net zoals wij elke dag voedsel . nodig hebben, moeten wij elke dag meer over de HERE God leren. Dit houdt ons dicht bij hem. De Bijbel zegt: 'De mens moet niet alleen van brood leven, maar van alle woorden die uit de HERE God's mond voortkomen. (Matthéüs 4:4).

Wij moeten ook kennis in ons opnemen over iemand anders behalve God.
Wie is dat? ­

Geloof oefenen

Jezus Christus. Dit komt doordat God Jezus heeft uitgezonden om de zonde weg te nemen.Hij kan alles wat Adam heeft verknoeid toen hij tegen God zondigde, weer goedmaken. Jezus kan ons helpen weer in een goede verhouding tot God te komen. En dat is op geen enkele andere manier mogelijk.

Daarom zegt de Bijbel: "Er is in nie­mand anders red­ding." Als wij eeuwig willen leven, moeten wij over Jezus leren. En als wij werkelijk geloof in Hem stellen, zullen wij altijd kun­nen blijven leven. Wanneer hij op de gehele aarde goede
toestanden teweegbrengt, zal Hij ons helpen eeuwig te leven en gelukkig te zijn. Dit is iets wat zeker is. Daarom zegt de Bijbel: "Hij die geloof oefent in de Zoon, heeft eeuwig leven. ­(Handelingen 4:12; Johannes 3:36.)

Maar wat betekent het eigenlijk 'geloof te oefenen' in Jezus?

Het betekent dat wij werkelijk geloven dat wij zonder hem niet in leven kunnen blijven. Wij geloven dat God eeuwig leven geeft door bemiddeling van Jezus.
Geloof jij dat?

'Geloof oefenen' in Jezus betekent ook nog iets anders. Het betekent dat wij zo zeker in Hem geloven dat wij doen wat Hij zegt. Wij doen niet alleen maar enkele dingen terwijl wij andere dingen laten. Wij doen alles wat Hij zegt. En wij doen het omdat wij het werkelijk willen doen.

Wil jij dat ook?

Een van de dingen die Jezus ons opdraagt te doen is, met andere mensen over God en zijn Koninkrijk te praten. Hij heeft het zelf gedaan om ons te laten zien hoe dit moet gebeuren. Als wij dus werkelijk van Jezus hebben geleerd, is dat iets wat wij zullen doen.
Doe jij dat?

Maar dat is niet alles wat telt. Elke dag moeten wij datgene doen wat volgens de bijbel goed is. Wij moeten ervoor oppassen niet iets slechts te doen. Wij moeten tonen dat wij elkaar werkelijk liefhebben.
Als wij dit doen, zal het duidelijk zijn dat wij werkelijk naar Jezus hebben geluisterd. Want discipelen van Jezus Christus zullen werkelijk voor altijd in geluk hier op aarde kunnen leven.

Lees maar wat de bijbel hierover zegt in Psalm 37:29, Mattheüs 19:16-21 en Romeinen 6:23).

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)