HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 42

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Onvergetelijke maaltijd

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Een herinnerings-maaltijd om ons te helpen

Stel dat iemand je een prachtig geschenk heeft gegeven.
Hoe zou je dat vinden?
Zou je alleen maar zeggen "Dank u wel" en dan de hele persoon die het je gegeven heeft vergeten?
Of zou je willen onthouden wat hij heeft gedaan?

De HERE God heeft ons een heel prachtig geschenk gegeven. Hij heeft zijn eigen Zoon naarde aarde gezonden om voor ons te sterven. Hierdoor kunnen wij bevrijd worden van ziekte en dood. Wat liefdevol van hem! Wij willen beslist niet vergeten wat God en zijn Zoon voor ons hebben gedaan,
niet waar?

Wist je dat Gods Zoon ons een speciale manier heeft gegeven om ons te helpen herinneren wat hij heeft gedaan?

Zou je daar graag iets over willen horen?

Denk je eens in dat je in de bovenkamer van een huis in Jeruzalem bent. Het is avond. Laten wij eens zien wie in de kamer is. Jezusr is er. En ook zijn apostelen. Zij liggen op rustbanken rond een tafel. Op de tafel staat wat geroosterd lam, platte broden en rode wijn. Maar dit is geen gewone maaltijd. Zij hebben een speciale maaltijd.
Weetje waarom?

Deze maaltijd is bedoeld om hen aan iets heel belangrijks te herinneren dat honderden jaren eerder was gebeurd. Dat was in de nacht dat de HERE God zijn volk Israël uit slavernij in Egypte bevrijdde.
De HERE God zei tegen zijn volk: 'Dood een lam voor, elk gezin en doe het bloed ervan aan de deurposten van jullie huis.' Toen zei hij: 'Ga je huis binnen en eet het lam.'

Dat deden zij. En diezelfde nacht trok Gods engel des doods door het land Egypte. In de meeste huizen doodde de engel het eerstgeboren kind. Maar als de engel bloed op de deurposten zag, ging hij dat huis voorbij. In die huizen stierven geen kinderen.
Als jij daar was geweest, in welk van de huizen had jij dan willen zijn?

De koning van Egypte was bang geworden door wat God's engel deed. Hij zei tegen de Israëlieten: 'Jullie zijn vrij. Ga weg uit Egypte!' Zij laadden dus hun kamelen en ezels op en ver­trokken

Maar de HERE God wilde niet dat zijn volk vergat hoe Hij hen had bevrijd. Daarom zei hij: 'Eenmaal per jaar moeten jullie een maaltijd eten zoals de maaltijd die jullie vannacht hebben gegeten. En jullie moeten je kinderen vertellen wat er deze nacht in Egypte is gebeurd.'

Zij noemden deze speciale maaltijd het Pascha

Weet je waarom?

Omdat Gods engel die nacht hun huizen, die door bloed waren gekenmerkt, was 'voorbijgegaan' of 'gepas­seerd'. Weet je nog? Jezus en zijn apostelen denken hieraan wan­neer zij het paschamaal eten. Daarna doet Jezus iets heel belangrijks. let goed op. Hij neemt een van de overgebleven broden.
Nadat hij er een gebed over heeft uitgesproken, breekt hij het. Hij geeft het aan zijn discipelen en zegt: "Neemt, eet~" Vervolgens zegt hij tegen hen: 'Dit brood betekent mijn lichaam, dat ik zal geven wanneer ik voor jullie sterf.'

Daarna neemt Jezus een beker rode wijn. Na weer een dankgebed te hebben opgezonden, laat hij de beker rondgaan. Hij zegt: "Drinkt allen hieruit." En hij zegt tegen hen: 'Deze wijn bete­kent mijn bloed. Ik ga heel gauw mijn bloed uitgieten om jullie van jullie zonden te bevrijden. Blijf dit ter herinnering aan mij doen.' (Matthéüs 26:26-28; 1 Korinthiërs 11 :23-26.)

Het Avondmaal
 
Heb je opgemerkt dat Jezus zei dat zij dit ter herinnering aan Hem moesten doen? Zij zouden niet langer het paschamaal hebben. In plaats daarvan zouden zij deze speciale maaltijd hebben om Jezus' dood te gedenken. Dit wordt het Avondmaal des Heren genoemd. Je kunt het ook een Gedachtenismaaltijd noemen.

Waarom?

Omdat het in onze gedachtenis terugbrengt wat Jezus en zijn Vader voor ons hebben gedaan.
Ga je de eerstvolgende keer er ook naar toe?

Als je dit doet, zul je zien hoe er brood en wijn wordt rondgegeven.
Waar zullen het brood en de wijn je aan doen denken?

Het brood dient ons aan Jezus'lichaam te doen denken. Hij was bereid dat lichaam op te geven opdat wij eeuwig leven konden hebben.
En hoe staat het met de wijn?

Die dient ons aan Jezus' bloed te herinneren, dat werd uitgegoten toen men hem aan een kruis liet sterven.
Jezus' bloed is veel kostbaarder dan het bloed van het pascha-lam in Egypte.

Weet je waarom?

Jezus' bloed brengt vergeving van zonden.
Weet je wat het zal betekenen als al onze zonden zijn weggenomen?

Dan zullen wij nooit meer iets verkeerds doen. En wij zullen niet ziek en niet oud meer worden en niet meer ster­ven! Daar dienen wij aan te denken wanneer wij naar het Heilig Avondmaal gaan.
Dient iedereen op de Gedachtenisviering van het brood te eten en van de wijn te drinken? ­

Nee, Jezus zei tegen degenen die ervan gebruik­ten: 'Jullie zullen een aandeel hebben aan mijn koninkrijk en met mij in de hemel op tronen zitten.' Dat betekende dat zij naar de hemel zouden gaan om met Jezus koningen te zijn. Alleen zij die dat gaan doen, dienen van het brood en de wijn te gebruiken.
Maar ook al eten wij niet van het brood of drinken wij niet van de wijn, dan mogen wij toch het Heilig Avondmaal bijwonen.
Weet je waarom?

Omdat Jezus zijn leven ook voor ons heeft gegeven. Als wij naar het Heilig Avondmaal gaan, tonen wij dat wij dat niet zijn ver­geten. Wij denken aan Gods prachtige geschenk door bemiddeling van Jezus ..

(Andere teksten die gelezen kunnen worden en waaruit blijkt hoe belangrijk het is de Avondmaalsviering bij te wonen, zijn Lukas 22:19, 20. 28·30 en 1 Korinthiërs 11:27).

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)