HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 18

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Onwaarheid spreken

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

Mensen die niet de waarheid spraken

Steldat een meisje haar moeder belooft: "Ja, ik kom direct uit school naar huis." Maar dan vragen andere kinderen haar te blijven en nog wat met hen te spelen.
Zou het juist zijn om te blijven voor een kort poosje maar?

Of misschien belooft een jongen zijn vader: "Nee, ik zal niet meer in huis met de bal spelen."
Zou het goed zijn om het dan toch nog een paar keer te doen als zijn vader niet kijkt? -

Laat uw woord Ja ge­woon Ja zijn

Jezus toonde wat de juiste handelwijze is. Hij zei: 'Laat uw woord Ja ge­woon Ja betekenen, en uw Neen, Neen; want al het andere is uit de goddeloze.' - Mattheüs 5:37.

Wat wilde Jezus daarmee zeggen?

Hij bedoelde dat wij altijd ons woord moeten houden; wij moeten altijd de waarheid spreken.

Ananias en Saffira

Er is een verhaal waaruit blijkt hoe belangrijk het is de waarheid te spreken. Het gaat over twee mensen die zeiden dat zij discipelen van Jezus waren.
 Kort na de dood van Jezus werden veel mensen zijn discipelen. Sommigen van deze mensen waren van verre plaatsen naar Jeru­zalem gekomen. Hier hoorden zij voor de eerste keer over Jezus. Zij wilden meer weten. Het gevolg was dat zij langer in Jeruzalem bleven dan zij verwacht hádden. Van sommigen van hen "raakte het geld op zodat zij hulp nodig hadden om voedsel te kunnen kopen.

De discipelen in Jeruzalem wilden hen uit de moeilijkheid helpen. Veel van deze discipelen verkochten daarom dingen die zij bezaten en brachten het geld naar Jezus' apostelen. De apostelen gaven het geld dan aan degenen die het nodig hadden. Een discipel die Ananias heette en zijn vrouw Saffira verkochten een veld dat zij bezaten. Niemand zei hun dat zij het moesten verkopen. Zij besloten dit uit zichzelf te doen. Maar wat zij deden was niet omdat zij de nieuwe discipelen liefhadden.

In werkelijkheid wilden zij de mensen doen denken dat zij beter waren dan werkelijk het geval was. Zij besloten daarom om net te doen alsof zij al dit geld gaven om anderen te helpen. Maar in werkelijkheid zouden zij slechts een gedeelte van het geld geven en de rest houden.
Wat zou je daarvan denken?

Welnu, Ananias ging eerst naar de apostelen van Jezus toe. Hij gaf hun het geld. Maar Ananias gaf niet al het geld. God wist dit. Hij liet de apostel Petrus daarom weten dat wat Ananfas deed niet de zuivere waarheid was. Daarop zei Petrus: Ananias, waarom heb je je door Satan laten aanzetten om dit te doen? Het veld was van jou. je had het niet hoeven te verkopen. En zelfs nadat je het veld had verkocht, stond het je nog vrij te beslissen wat je met het geld wilde doen. Maar waarom heb je net gedaan alsof je àl het geld gaf terwijl je slechts een gedeelte gaf?

Hierdoor heb je gelogen, en niet alleen tegen ons, maar tegen God. Zo ernstig was het. Ananias loog!
Hij deed niet werkelijk wát hij zei dat hij ging doen. Hij en zijn vrouw deden alleen maar net alsof.

De Bijbel vertelt ons wat er nu gebeurde

Er staat: 'Bij het horen van Petrus' woorden viel Ananias neer en stierf.' God doodde Ananias! . Zijn lichaam werd naar buiten gedragen en begraven.
Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw Saffira binnen. Zij wist niet wat er met haar man was gebeurd. Petrus vroeg haar dus: 'Hebben jullie beiden het veld verkocht voor de hoeveel­heid geld die jullie ons hebben gegeven?'
Saffira antwoordde: 'Ja, wij hebben het veld voor precies die hoeveelheid geld verkocht.'
Maar dat was een leugen! Zij hadden wat van het geld voor zichzelf gehouden. Daarom doodde God ook Saffira. (Handelingen 5:1-11. )

Hier valt iets voor ons te leren

Het is zeker dat wij iets kunnen leren uit wat er met Ananias en Saffira is gebeurd. Wij leren daaruit dat God niet van leugenaars houdt. Hij wil dat wij altijd de waarheid spreken.
Veel mensen zeggen dat het niet. zo erg is leugens te spreken. Zij liegen bijna elke dag.
Maar denk je dat dat juist is?

Wist je dat alle ziekte, pijn en dood die wij op aardè hebben door een leugen zijn gekomen?
De Duivel loog tegen de eerste vrouw Eva over God. Het gevolg was dat zij Gods wet overtrad. Toen bracht zij Adam ertoe Gods wet eveneens te overtreden. Nu waren zij zondaars en al hun kinderen zouden als zondaars geboren worden. En door de zonde zouden zij lijden en sterven.
Hoe is dit allemaal begonnen?
Met een leugen.

Geen wonder dat Jezus zei dat de Duivel "een leugenaar en de vader van de leugen" is. Hij was de eerste die een leugen sprak. Als iemand een leugen spreekt, doet hij wat de Duivel heeft gedaan. Hieraan moeten wij denken als wij ooit in de verleiding komen te liegen. (Johannes 8:44.)

Dikwijls is het zo dat als iemand iets verkeerds doet, hij in de verleiding komt erover te liegen. Je kunt bijvoorbeeld iets stukmaken of wegnemen. Je hebt het misschien niet met opzet gedaan, maar het is toch stuk en/of weggenomen.
Wat moet je nu doen?
Moet je proberen het te verstoppen in de hoop dat niemand erachter zal komen?

Wij moeten aan Ananfas en Safffra denken. Zij probeerden de waarheid te verbergen. En God liet zien hoe slecht dat was door hen te doden.
Wat wij dus ook doen, wij mogen er nooit over liegen. De Bijbel zegt: 'Spreek de waarheid.' En de Bijbel zegt ook: "liegt niet tegen elkaar." . De HERE spreekt altijd de waarheid en Hij verwacht van ons hetzelfde. Efeziërs 4:25; Kolossenzen 3:9.

(Wij dienen altijd de waarheid spreken. Dat wordt beklemtoond In Exodus 20:16; Spreuken 6:16-19; 14:5; 12:19; 16:6)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)