HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 26

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De beste plaats kiezen

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Sommige mensen willen altijd zelf de beste dingen hebben

Zij pakken deze dingen al voordat iemand anders de kans krijgt ze te nemen. Heb je dit wel eens gemerkt?

Ik wel.
Ik heb bijvoorbeeld wel eens gezien dat er een grote schaal vol met heerlijke gebakspunten werd doorgegeven. Toen de schaal rondging, keek iedereen heel goed naar de punten om er zeker van te zijn dat hij de grootste nam.
Lijkt het je goed dit te doen?

Ik heb nog iets anders zien gebeuren. Een vader en moeder namen hun kinderen mee om bij een vriend op bezoek te gaan. Toen zij bij de vriend aankwamen, holden de kinderen naar binnen om in de gemakkelijkste stoelen te gaan zitten.
Is dit juist?

Toen Jezus op aarde was, gebeurde er net zo iets. Hij werd uitgenodigd voor een groot feestmaal in het huis van een belangrijke Farizeeër. Er waren heel veel gasten uitgenodigd. Toen de gasten binnenkwamen voor de maaltijd, merkte Jezus op dat zij de beste plaatsen, vlak bij het hoofd van de tafel, uitkozen. Zij wilden op een ereplaats zitten.

Zou je willen horen wat Jezus tot hen zei?

Hij vertelde hun een verhaal. Het bevatte goede raad voor die gasten en het bevat ook goede raad voor ons in deze tijd. Jezus zei: 'Iemand zou u voor een groot bruiloftsfeest kunnen uitnodigen. Als u erheen gaat, kies dan niet de meest geëerde plaats uit om er te gaan zitten. Er zou namelijk iemand uitgenodigd kunnen zijn die belangrijker is dan u. Dan zou degene die het feest had georgani­seerd, . naar u toe kunnen komen en kunnen zeggen: "laat deze man op uw plaats zitten." U zult u dan schamen als alle anderen zien dat u op de minst belangrijke plaats moet gaan zitten.'

Jezus wilde de gasten laten zien wat de juiste handelwijze was. Daarom zei hij verder tegen hen: 'Als u voor een bruiloftsfeest wordt uitgeno­digd, ga dàn op de minst belangrijke plaats zitten. Dan zal degene die u heeft uitgenodigd misschien tegen u zeggen: "Vriend, wij hebben een betere plaats voor u!" Als u dan op de betere plaats gaat zitten, zult u voor het oog van alle anderen eer ontvangen.' (Lukas 14:1-11).
Heb je begrepen waar het in Jezus' verhaal om gaat?

Een voorbeeld om te zien of je het hebt begrepen

Laten wij eens aannemen dat wij bij iemand te eten zijn uitgenodigd. Zou jij de beste plaats uit­zoeken om er te gaan zitten? Of zou je de beste plaats voor iemand anders openlaten?
Wat zou Jezus willen dat je deed?

Neem nog eens een voorbeeld. Stel je voor dat je een volle bus instapt. Zou je gauw naar een plaatsje hollen en een oudere persoon laten staan? -
Zou Jezus willen dat je dit deed?

Iemand zal misschien zeggen dat het Jezus niets kan schelen wat wij doen. Maar geloof je dat? - Toen Jezus op dat grote feestmaal in het huis van de Farizeeër was, lette hij op welke plaats de mensen uitkozen. En geloof je niet dat hij net zoveel belongstelling heeft voor wat wij thans doen? - Nu Jezus in de hemel is, verkeert hij beslist in een betere positie om op ons te letten.

Wanneer iedereen probeert de beste plaats te krijgen, kan dit moeilijkheden geven. Soms gebeurt dit wanneer kinderen samen' een autoritje mogen maken. Zodra de deur van de auto opengaat, dringen zij naar binnen om de beste plaatsen te veroveren, die vlak bij het raam. En onmiddellijk ontstaat er ruzie. Zij worden boos op elkaar omdat zij allemaal de beste plaats willen hebben.
Dit kan ook gebeuren als kinderen naar buiten gaan om met de bal te spelen. Voordat zij nog maar met spelen zijn begonnen, hebben zij er vaak al ruzie over wie zal beginnen.

Is het niet erg dat zulke dingen gebeuren?

Altijd de eerste te willen zijn, kan tot veel moeilijkheden leiden. Het veroorzaakte zelfs moeilijkheden onder Jezus' apostelen.
Wist je dat?

Jezus had hun allemaal goede raad gegeven

Jezus vertelde hun dat de regeerders van de natiën graag groot en belangrijk willen zijn. Zij willen dat iedereen hun gehoorzaamt. Maar Jezus vertelde zijn volgelingen dat zij niet zo moesten zijn. Jezus zei: "Wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn." Denk daar eens over na! (Markus 10:35-45).

Weet je wat een slaaf doet?

Hij dient andere mensen in plaats dat hij zich door anderen laat dienen. Hij neemt de nederigste plaats in, niet de eerste plaats. Hij gedraagt zich als de minst belangrijke persoon, niet als de belangrijkste persoon. En houd in gedachten dat Jezus zei dat wie de eerste wil zijn, zich tegenover anderen als een slaaf moet ge-
dragen.

Wat denk je nu dat dit voor ons betekent? ­

Zou een slaaf er met zijn meester over kibbelen wie de beste plaats zal krijgen?
Of zou hij erover kibbelen wie het eerste zal gaan eten?
­Jezus maakte duidelijk dat een slaaf zijn meester altijd laat voorgaan.

Moeten wij ook niet zo handelen? (Lukas 17:7-10).
Ja, het is alleen maar christelijk anderen te laten voorgaan. Jezus heeft dit gedaan. En als wij zijn voorbeeld volgen, zullen wij God behagen ..

(nog meer leksten waarin wij worden aangemoedigd anderen le laten voorgaan, staan In Romeinen 12:3 en Filippenzen 2:3,4)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)