HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 40

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Gezegend hij die komt

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

'Gezegend is Hij die komt als Koning'

Ken jij het Onze Vader?
Als je het niet meer weet, kan je het in de bijbel lezen, in Matthéüs hoofd­stuk zes, vers negen tot dertien.

Welnu, in dat gebed wordt gezegd: "Uw koninkrijk kome."
Wat is een koninkrijk? Weet jij dat?

Een koninkrijk is een regering.

En je weet wat een regering is, niet waar?

De regering is een groep mensen die een land besturen.
Er is in een regering altijd iemand die de belangrijkste persoon of de regeerder is. In som­mige landen wordt deze persoon de president genoemd.
Maar weet je hoe de regeerder van Gods regering wordt genoemd?

Hij is de koning. Voor Gods koninkrijk heeft de HERE God zelf de koning uitgekozen.

Weet je wie die koning is? ­

Het is Jezus Christus. Hij is beter dan welke regeerder maar ook die door mensen wordt gekozen. Jezus heeft meer macht dan wie maar ook van deze regeerders. En Jezus heeft God werkelijk lief, daarom doet hij altijd het goede.

De intocht in Jeruzalem

Lang geleden reden nieuwe koningen in Israël altijd op een ezelsveulen Jeruzalem binnen om zich aan de mensen te laten zien. Jezus deed dit ook. Even buiten Jeruzalem was een dorpje. Toen Jezus in de buurt van dit dorpje kwam, zei Hij tegen twee van zijn discipelen: 'Ga dat dorp binnen en jullie zullen er een ezelsveulen vinden. Maak het los en breng het bij mij.'

De discipelen deden wat Jezus zei. En toen zij het ezelsveulen bij Jezus hadden gebracht, ging hij erop zitten. Toen hij dicht bij Jeruzalem kwam, ging een grote schare mensen hem tegemoet.

Toen Jezus dichterbij kwam, begonnen de meeste mensen hun bovenkleren vóór hem uit op de weg te leggen. Anderen braken takken van de palmbomen af en legden die op de weg. Zij toonden hierdoor dat zij Jezus als koning wilden hebben. De mensen waren blij dat zij Jezus konden begroeten. Zij riepen: "Gezegend is Hij die komt als de Koning in de HERE God's naam!"

Maar niet iedereen was blij dat Jezus als koning Jeruzalem binnenreed. Sommigen zeiden zelfs tegen Jezus: 'Zeg toch tegen uw discipelen dat zij zich rustig houden.' (Lukas 19:28-40.)
Hoe vind jij het om Christus als koning te hebben?

Als jij zou hebben geleefd toen Jezus Jeruzalem binnenreed, zou jij hem dan hebben verwelkomd als degene die door de HERE God tot zijn volk was gezonden?

Jezus regeert vanuit de hemel als Koning

 Maar Jezus is nu niet meer op aarde. Hij is in de hemel. En vanuit de hemel regeert hij als koning. Maar ook al kunnen wij Hem niet zien, toch kan hij iedereen van ons hier op aarde zien. Wij kunnen hem niet bedotten. Hij ziet wat wij doen en hij weet zelfs wat wij denken. Als wij ­de HERE God werkelijk liefhebben, weet hij dat. En als wij ons uiterste best doen om te doen wat de Bijbel zegt, zal Hij ons helpen.

Zou je het fijn vin­den Hem voor altijd als je koning te hebben

Niet iedereen wil dat Christus koning is. Zij zeggen misschien wel dat zij in God geloven, maar zij willen zijn koninkrijk niet. Zij willen niet dat God of Christus hun vertelt wat zij moeten doen. Zij willen alleen hun eigen regeringen hier op aarde hebben.

En weet je wat er daarom met hen zal gebeuren?

De Bijbel geeft ons het antwoord in Daniël hoofdstuk twee, vers vierenveertig. laten wij onze Bijbel eens pakken en die tekst samen opzoeken. Dit bijbelvers spreekt over onze tijd en zegt: in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken ver­brijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan. Bedoeld worden de koninkrijken waarvan de heersers op geen enkele wijze rekeing houden met de geboden van de Here.

Heb je dat begrepen?

De Bijbel zegt dat Gods regering al deze aardse regeringen zal vernietigen. Alle regeringen zijn aangetast door de zonde, dus niet volmaakt.

Waarom?

Omdat ze degene die door God tot koning is gemaakt, heel vaak niet gehoor­zamen maar alleen eigenbelang nastreven.

De hele aarde behoort aan God toe

Hij heeft zowel de aarde als het hele universum gemaakt. Hij heeft daarom het recht te beslissen wat voor soort van regering er dient te heersen. En zijn regering is de beste. Het zal niet lang meer duren of Gods koninkrijk zal de enige regering zijn die er is.

Wil jij voor altijd onder Gods koninkrijk leven?

Ik wel. Maar wij moeten dat aan God bewij­zen.

Weet je hoe?

Door de wetten van God te leren kennen en ze elke dag te gehoorzamen.
Welnu, God zegt dat zijn koninkrijk de rege­ringen van mensen zal vernietigen.

Maar vertelt Hij ons dat wij dit moeten doen?

Nee. De Bijbel zegt dat wij de wetten van mensen moeten gehoorzamen zolang God deze regeringen laat heersen.
Maar als wij Christus werkelijk als koning willen hebben, moeten wij meer doen dan dat. Wij moeten gehoorzaam zijn in alles wat Christus heeft gezegd. Hij zei dat wij "geen deel van de wereld" mogen zijn. Jezus en zijn apostelen hebben dit niet gedaan. (Johannes 17:14.)
Wat deden zij in plaats daarvan?
Zij spra­ken met andere mensen over Gods koninkrijk. Dat was het belangrijkste werk in hun leven.

Kunnen wij dat ook doen?

Ja, en dat zullen wij ook doen als wij menen wat wij zeggen wanneer wij om de komst van Gods koninkrijk bidden.

(Neem nu de tijd om deze verdere teksten te lezen die tonen hoe wij degene moeten bezien die door God tot koning is gemaakl' Jesaja 9:6. 7: Daniël 7:13. 14: Johannes 18:36: Mattheüs 6:33.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)