HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 11

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

God verheerlijken

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Een melaatse verrheerlijkt God

Heeft je moeder vandaag lekker eten voor je klaargemaakt? - Het was lief van haar dat te doen, vind je niet? - Heb je haar er wel voor bedankt? Soms vergeten wij "Dank je wel" of "Dank u wel" te zeggen als anderen iets goeds voor ons doen, is het niet? Toen Jezus op aarde was, waren er een paar melaatsen die vergaten "Dank u wel" te zeggen.

Weet je wat een melaatse is?

Een melaatse is iemand die een ziekte heeft die melaatsheid wordt genoemd. Door die ziekte kan er zelfs vlees van hem afvallen. Toen Jezus op aarde was, moesten de melaatsen ver van de andere mensen vandaan wonen. En als een melaatse iemand anders zag aankomen, moest hij hard roepen: 'Ik ben een melaatse! Blijf uit de buurt!' Anders zou men misschien ook de ziekte van de melaatse krijgen.

Jezus' was heel vriendelijk voor melaatsen

Toen Jezus eens naar Jeruzalem ging, kwam hij in de buurt van een klein stadje. Er kwamen hem tien melaatsen uit het stadje tegemoet. De melaatsen kwamen niet vlak bij Jezus. Zij bleven in de verte staan. Maar zij hadden gehoord dat Jezus van God de macht had ge­kregen om allerlei ziekten, en zelfs melaatsheid, te genezen. Daarom riepen zij tot hem: 'Jezus, Zoon van God, help ons!'

Heb jij wel eens medelijden

Heb jij medelijden met mensen die ziek zijn? - Jezus wel. Hij wist hoe erg het was een melaatse te zijn. Daarom antwoordde hij hun en zei: 'Gaan jullie je maar aan Gods priesters laten zien.'

Waarom zei Jezus dat zij dit moesten doen? ­Dit had te maken met de wet die Jehovah aan zijn volk had gegeven. Volgens deze wet moest Gods priester naar het vlees van een melaatse kijken. De priester zou de melaatse dan zeggen of zijn ziekte helemaal weg was. Dan kon hij weer bij gezonde mensen wonen. - Leviticus 13:16,17.

Maar deze tien melaatsen hadden hun ziekte nog steeds. Zouden zij zich dus aan de priester gaan laten zien, zoals Jezus had gezegd? Ja, zij gingen onmiddellijk. Deze mannen moeten geloofd hebben dat Jezus hun ziekte zou weg­nemen.

En wat gebeurde er verder?

Welnu, toen zij op weg naar de priester waren, verdween hun ziekte. Hun lichaam werd gezond. Zij waren genezen! Hun geloof in Jezus' macht was beloond. Wat waren zij blij!
Maar wat hadden zij nu moeten doen om hun dankbaarheid te tonen? Wat zou jij' hebben gedaan?-

Een van' de genezen mannen kwam bij Jezus terug. Hij begon God te verheerlijken en zei goede dingen over God. Dat was heel juist, want de macht om hem te genezen, kwam van God. De man viel ook aan de voeten van Jezus neer en dankte hem. Hij was heel erg dankbaar voor wat Jezus had gedaan.

Maar wat deden de andere negen mannen? Jezus vroeg: 'Er waren toch tien melaatsen die gezond zijn gemaakt? Waar zijn de andere negen Is er maar één teruggekomen om God heerlijkheid te geven?'

Ja, zo was het. Slechts een van de tien melaat­sen gaf heerlijkheid aan God én kwam terug om Jezus te bedanken. En dit was nog wel een Samaritaan, een man uit een ander land. De andere negen mannen bedankten God niet; in elk geval bedankten zij Jezus niet. - Lukas 17: 11-19.

Als wie van die mannen ben jij?

Wij willen allebei graag als de Samaritaanse man zijn, niet waar?
Als iemand dus iets goeds voor ons doet, wat mogen wij dan niet vergeten te doen?
Wij moeten onze dank tot uitdrukking brengen.

Zeg eens 'dank-je-wel'

Mensen vergeten vaak "Dank je wel" te zeggen. Maar het is goed om "Dank je wel" te zeggen. Het is alleen maar juist dit te doen. En als je het doet, vinden de HERE God en zijn Zoon Jezus dit fijn.

Als je goed nadenkt, zul je je herinneren dat mensen veel voor je hebben gedaan. Ben je wel eens ziek geweest? - Mis­schien nooit zo ziek als die tien melaatsen. Maar misschie 'ben je wel eens erg verkouden of mis­selijk geweest. Heeft je moeder of je vader toen voor je gezorgd? Ben je blij dat zij je geholpen hebben beter te worden? -

De Samaritaanse man bedankte Jezus ervoor dat hij hem gezond had gemaakt, en dit maakte Jezus gelukkig. Denk je dat je moeder of je vader blij zal zijn als jij "Dank u wel" zegt wan­neer zij iets voor je doen? Ja, beslist.

Soms doen mensen elke dag of elke week iets voor ons. Misschien is het hun werk wel en vinden zij het zelfs fijn het te doen. Maar wij zouden kunnen vergeten hen ervoor te bedanken.
Jouw schooljuffrouw doet misschien heel hard haar best om jou te helpen veel dingen te leren. Dit is haar werk. Maar zij zal het fijn vinden als je haar hiervoor bedankt.
Soms doen mensen alleen maar kleine dinge­tjes voor je.

Houdt iemand wel eens een deur voor je open Of geeft iemand je aan tafel wel eens voedsel aan?

Het is goed om zelfs voor deze kleine dingen "Dank je wel" te zeggen.
Als wij eraan denken "Dank je wel" te zeggen tegen mensen op aarde, zullen wij er gemakke­lijker aan denken "Dank u wel" te zeggen tegen onze Vader in de hemel. En hoeveel dingen zijn er niet waarvoor wij de HERE kunnen danken! Hij heeft ons het leven gegeven en alle goede dingen die het leven prettig maken. Wij hebben dus alle reden om God heerlijkheid te geven door elke dag goede dingen over hem te zeggen.

(Voor het tot uitdrukking brengen van dank kun je ook Psalm 92:1 en Efeziërs 5:20 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)