HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 45

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Met Jezus in het Paradijs

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

"Gij zult met mij in het Paradijs zijn"

Houd je van dieren?
Zou je het fijn vinden met een leeuw te kunnen spelen?
Of zou je graag een beer als lievelingsdier hebben?

Die tijd komt. Pak je Bijbel maar en laten wij er samen eens over lezen. Je vindt de tekst in het boek Jesaja, hoofdstuk 11, vers 6. Daar staat: "En de wolf zal werkelijk een poosje verblijven bij het mannetjeslam, en bij het bokje zal de luipaard zelf zich neerleg­gen, en het kalf en de jonge leeuw met manen en het weldoorvoede dier alle bij elkaar; en een kleine jongen nog maar zal leider over ze zijn."

Wat zou er nu gebeuren als een wolf een lam te pakken kreeg? Hij zou het lam opeten, niet waar? En wat zou er gebeuren als een luipaard met een bokje samen was? Dat bokje zou een maaltijd voor de luipaard worden.

Maar de Bijbel zegt dat daar verandering in gaat komen. God zal maken dat die dieren stro eten in plaats dat ze elkaar opeten. Als de dieren allemaal vriendelijk zijn, zal het leuk zijn een leeuw als lievelingsdier te hebben, dacht je ook niet? Dat zal in het Paradijs gebeuren.

Weet je wat het Paradijs is?

Een Paradijs is een prachtige tuin of een prachtig park. Het is een plaats van vrede en vreugde. God gaf de eerste mens, Adam, en zijn vrouw een Paradijs om in te wonen. Het werd de Hof van Eden genoemd. Er waren dieren in die win. Maar geen daarvan deed de andere kwaad. Er waren ook bomen met een heleboel heerlijke vruchten eraan. En er was een rivier. Het was een schitterende plaats om te wonen.

Maar Adam en Eva verloren dat Paradijs. Zij waren God ongehoorzaam zodat zij niet meer in het Paradijs konden wonen. Nu is er geen Hof van Eden. Wat was dat bij de schepping mooi: Kijk hier maar eens!

Wat voor kans hebben wij dus om in het Paradijs te wonen?

Welnu, voordat Jezus aan het kruis stierf, sprak hij over een nieuw Paradijs. Een man, een mede-gekruisigde, had net tegen hem gezegd: "Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt." Jezus antwoordde: "Voorwaar, ik zeg u heden: Gij zult met mij in het Paradijs zijn." (Lukas 23:42,43).

Jezus zei niet dat zij nog diezelfde dag in het Paradijs zouden zijn. Beiden stierven en werden op die dag begraven. Maar Jezus sprak over wat er zou gebeuren nadat hij 'in zijn koninkrijk gekomen was'. Dan zal er weer een Paradijs zijn. Het nieuwe Paradijs zal voor altijd blijven bestaan.

Waar zal dat Paradijs zijn?

Het eerste Paradijs was hier op aarde, niet waar? Het nieuwe Paradijs zal dus ook hier op aarde zijn. Daarom leerde Jezus ons bidden of Gods wil op aarde mocht geschieden. Als die tijd komt, zal. de hele aarde een Paradijs worden.
In het Paradijs zullen er grote veranderingen worden aangebracht. De lucht zal zuiver en fris zijn en heerlijk om in te ademen. Het water in de rivieren zal helder en goed zijn. Het land zal een overvloed aan voedsel voortbrengen zodat niemand honger zal hebben. De hele aarde zal als een park worden. Het zal er wemelen van allerlei vogels en dieren, bomen en bloemen.

Maar de grootste veranderingen zullen zich in de mensen voordoen. Het zijn de mensen die een vuile boel van de aarde maken, niet waar? ­Sommigen van hen wonen in vieze huizen. En zij gooien overal waar zij gaan afval neer. Maar in het Paradijs zal het anders zijn. Het zal een schone, prettige plaats zijn om te wonen. Vind je dus ook niet dat als wij in het Paradijs willen wonen,
het nu de tijd is om te leren de dingen netjes en schoon te houden?

Dat is één manier waarop wij kunnen tonen dat wij werkelijk willen dat de aarde een Paradijs wordt, niet waar? -
De mensen zullen ook in andere op­zichten verande­ren. Het Paradijs zal een plaats van vrede zijn. Maar niet iedereen is tegenwoordig vredelievend. Sommige mensen schreeuwen tegen anderen. Zij slaan en bezeren andere mensen. Zij handelen net als wilde dieren. Zij moeten leren in vrede te leven. In het Paradijs zullen zij "generlei kwaad doen noch enig verderf stichten". (Jesaja 11 :9).
Ben jij altijd vredelievend tegen anderen?
Als wij in het Paradijs hopen te leven, moeten wij leren vredelievend te zijn, vind je niet?

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Het zal iets geweldigs zijn in het Paradijs te leven. God belooft dat hij dan wonderbare dingen voor ons zal doen. Sla je Bijbel maar eens open bij Openbaring hoofdstuk 21, vers 3 en 4, en laten wij dan lezen wat daar staat: "Zie! De tent van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen ver­blijven, en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En Hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan."

Denk je .dat eens in! God zal over ons waken. Wij zullen nooit hoeven te huilen omdat wij ongelukkig zijn. Niemand zal pijn hebben omdat hij ziek is. En niemand zal hoeven te sterven. Zo zal het in het Paradijs zijn.
Wat wij nu elke dag doen, zal bepalen of wij daar zullen zijn. Als wij in het Paradijs willen leven, is het nu de tijd ons erop voor te bereiden.
Deze aarde zal eeuwig blijven bestaan en God zal haar tot een schitterende plaats maken om op te wonen.

(Lees hier meer over in Psalm 104:5; 37:10, 11, Spreuken.2:21, 22, Jesaja 35:5, 6 en Micha 4:3, 4.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)