HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 32

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Een stortvloed van water

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Houd jij van spelletjes?

Ik persoonlijk niet zo veel, maar zal wel een grote uitzondering zijn. Je kunt er heel veel plezier door hebben, begrijp ik van anderen. ­
Maar wist je dat het gevaarlijk kan zijn om het te druk te krijgen met alleen plezierige dingen?

Ja, dat is zo. Wij zouden er dan misschien geen tijd voor nemen om naar God te luisteren.
Wist je dat?

Jezus wist dat dit al eens eerder met een hele mensenwereld was ge­beurd. Hij zei: 'Die mensen aten. Zij dronken. Zij trouwden.' Het is niet verkeerd om te eten en te drinken of om te trouwen. Maar zij hadden het zo druk met die dingen dat zij er niet de tijd voor namen om naar God te luisteren. Dat was verkeerd.
Wat gebeurde er met die mensen?

Jezus zei: "Zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde." Jezus sprak over de mensen die in de dagen van Noach stierven. De hele aarde werd in die tijd door de wateren van een vloed bedekt. ­(Matthéüs 24:37-39.) Jezus zei dat wat er met die mensen was gebeurd, een les is voor ons in deze tijd. Het is daarom belangrijk dat wij alles over de vloed van Noachs dagen weten . . .

Maar eerst dit: Waarom heeft Jehovah God de Vloed eigenlijk gebracht?

Hij deed dit omdat de mensen slechte dingen deden. Toch was er één man die Gods gunst ontving.
Wie was dat?

Noach

Noach hield van de HERE God. Hij had het nooit te druk om naar God te luisteren.
Moeten wij ook niet zo zijn?
Op zekere dag zei de HERE tegen Noach dat Hij alle mensen zou verdelgen die slechte dingen bleven doen. God zou het zo erg laten regenen dat het water de hele aarde, zelfs de bergen, zou bedekken,

Zou Noach ook sterven als al dat water naar beneden kwam?

Nee; Jehovah zou hem redden. Jehovah gaf Noach de opdracht een grote ark te bouwen. Een ark is een soort boot maar lijkt meer op een grote, lange doos of kist. Ze drijft op het water. God gaf Noach de opdracht de ark groot genoeg te maken zodat hij en zijn gezin en veel van de dieren er veilig binnenin zouden zijn.
Welnu, Noach had nog nooit een ark ge­bouwd. Maar God vertelde hem hoe hij het moest doen. Noach en zijn gezin werkten heel erg hard. Zij hakten grote bomen om. Met het hout van deze bomen begonnen zij de ark te bouwen. Dit nam vele, vele jaren in beslag, omdat de ark zo groot was.
Gaf Jehovah andere mensen een kans de ark binnen te gaan en gered te· worden?

Ja, dat deed hij. De HERE God gebood Noach te prediken. Gedurende alle jaren dat de ark werd gebouwd, waarschuwde Noach de mensen dus dat er een vloed zou komen.

Waren er ook mensen die luisterden?

Alleen de leden van Noachs gezin luisterden. Alle andere mensen hadden het eenvoudig te druk met andere dingen. Zij vonden zich niet zo slecht en zij namen er niet de tijd voor om te luisteren. Ten slotte werden alle dieren die de HERE God wilde redden, in de ark gebracht. Nu was ook de tijd aangebroken dat de mensen de ark moesten binnengaan. Noach en zijn gezin gingen naar binnen. Toen sloot de HERE God de deur. Het was te laat voor wie maar ook om de ark binnen te gaan.

De Zondvloed

De mensen buiten geloofden nog steeds niet dat de vloed zou komen. Maar heel plotseling begon er water te vallen! Noach had gelijk gehad. Het was niet zo maar een gewone regen. Het stortregende! Er ontstonden al heel gauw grote rivieren, die heel veel lawaai maakten. Grote bomen werden neergeveld en grote stenen rolden weg alsof het kiezelsteentjes waren.
Hoe was het met de mensen buiten de ark? ­

Jezus zegt: 'De vloed kwam en vaagde hen allen weg.' Ook al klommen zij op een heuvel, dat hielp niet. Het bleef veertig dagen en veertig nachten regenen. Al gauw was de hele aarde door water bedekt. Alle mensen buiten de ark waren nu dood.
Waarom? Jezus zei: 'Zij luisterden niet!'

Maar daar op het water dreef de ark. Noach, zijn gezin en de dieren waren daarbinnen veilig. De HERE God redde de mensen die naar Hem luisterden. (Genesis 6:5-7:24.)
Welnu, waarom moeten wij weten wat er in Noachs dagen is gebeurd?
Kun je je nog her­inneren wat Jezus zei? -

Hij zei dat wat er toen gebeurde, een les is voor ons. De HERE God gaat weer alle slechte mensen verdelgen, maar deze keer zal hij niet een vloed gebruiken. De tijd dat hij dit zal gaan doen, is nabij.
Als God dit doet, wie zullen dan de mensen zijn die God in leven zal laten?
Zullen dit de mensen zijn die het zo druk hadden met andere dingen dat zij nooit iets over God wilden leren?
Zullen het de mensen zijn die het altijd te druk hadden om de bijbel te bestuderen?

Zullen het mensen zijn die nooit haar de vergade­ringen wilden gaan, waar de mensen Gods wil leerden kennen
Wat denk jij hiervan?
Wij willen tot de mensen behoren die God in leven zal laten, niet waar?
Zou het niet heerlijk zijn wanneer ieder als het gezin van Noach kon. zijn, zodat God ons allemaal zou redden?

Laten wij elkaar altijd helpen getrouw aan God te zijn, opdat hij ons allemaal zal redden.

(Wij kunnen in ons leven tijd maken om naar God te luisteren. Lees maar eens wat hierover gezegd wordt In Hosea 4 .:6, Mattheüs 13:18·22 en Deuteronomium 30:15, 16)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)