HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 19

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Slechte dingen doen

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Waarom mensen vaak slechte dingen doen

Zou het niet heerlijk zijn als iedereen goed was? Dan zou niemand ooit een ander pijn doen ..
Maar bestaat er wel iemand die werkelijk altijd goed is? Wat denk je?

De Bijbel vertelt ons dat de HERE God altijd goed is. En Jezus, zijn Zoon onze Heer, doet altijd wat goed is. Maar niemand van ons kan zeggen dat hij altijd goed is. Wij proberen misschien goed te zijn.
Maar er zijn tijden dat wij slechte dingen denken, is het niet?

Soms slechte dingen

En soms doen wij slechte dingen. De eerste mens, Adam, was opzettelijk ongehoor­zaam aan God. Wat hij deed, was heel slecht. Het gevolg daarvan was dat wij allemaal on­volmaakt geboren werden. Wij zijn allemaal kinderen van Adam. Dat is één reden waarom mensen slechte dingen doen, ook al willen zij niet slecht zijn.

Met opzet slechte dingen

Maar sommige mensen doen met opzet slechte dingen. Zij haten andere mensen en doen dingen om hen pijn te doen. Denk je dat zo iemand ooit zou kunnen veranderen en zou kunnen leren goed te zijn?

De bijbel geeft voorbeelden van.slechte mensen die veranderden. Ik zal je over een van hen vertellen. En laten wij samen eens kijken of wij te weten kunnen komen waarom hij slecht was.

Saulus en Stéfanus

De naam van de jonge man was Saulus. Saulus was heel erg godsdienstig. Hij behoorde tot een religieuze groepering, de Farizeeën genaamd. Zij hadden Gods Woord, maar zij schonken meer aandacht aan de leerstellingen van enkelen van hun eigen leiders. Denk je dat dat verstandig was? Het kon tot. grote moeilijkheden leiden.

Toen. Saulus op zekere dag in Jeruzalem was, werd er een discipel van Jezus, Stéfanus genaamd, gearresteerd. Hij werd naar het gerechtshof gebracht. Sommigen van de rechters van de rechtbank waren Farizeeën. Stéfanus was niet bang, ook al werden er slechte dingen over hem gezegd. Hij sprak vrijuit en gaf de rechters een goed getuigenis over God en over Jezus.

Maar wat de rechters hoorden, beviel hun niet. Zij werden heel erg kwaad. Zij grepen Stéfanus beet en sleurden hem de stag uit. Zij sloegen hem neer en wierpen stenen naar hem totdat zij hem gedood hadden.
Saulus stond erbij te kijken hoe Stéfanus ter dood werd gebracht. Hij dacht dat het goed was hem te doden.
Maar hoe kon hij zo iets slechts denken? .

Wel, Saulus was opgegroeid als een Farizeeër.
Zijn hele leven lang had men hem geleerd dat de Farizeeën gelijk hadden. Hij keek naar deze mensen op als zijn voorbeeld. Dus volgde hij hen na.
Nu Stéfanus dood was, wilde Saulus ook de rest van Jezus' discipelen uitroeien. Hij begon hun huizen binnen te dringen en zowel mannen als vrouwen naar buiten te sleuren. Daarna liet hij hen in de gevangenis werpen. Veel discipelen trokken weg uit Jeruzalem om uit Saulus' buurt te blijven.

Op de weg naar Damaskus

Maar de discipelen hielden niet op met prediken over Jezus. Handelingen 8:1-4. Dit maakte dat Saulus Jezus' discipelen nog meer ging haten. Hij ging daarom naar de hogepriester en kreeg toestemming om chris­tenen in de stad Damaskus te arresteren. Maar op weg naar Damaskus gebeurde er iets ver­bazingwekkends.
Een licht flitste plotseling uit de hemel, zo fel dat het Saulus blind maakte. En een stem zei: 'Saul, Saul, waarom vervolg je mij?' Het was Jezus die vanuit de hemel sprak! Saulus werd dus blind naar Damaskus gebracht:
Drie dagen later verscheen Jezus in een visioen aan een van zijn discipelen, Ananias ge­naamd. Jezus zei Ananias dat hij Saulus moest bezoeken, zijn blindheid moest wegnemen en met hem moest spreken. Saulus was nu bereid te luisteren.

Saulus nu bereid te luisteren

Toen Ananias met hem sprok, aan­vaardde Saulus de waarheid over Jezus. Zijn ogen konden weer zien. Zijn hele levenswijze veranderde. Hij werd een getrouwe dienst­knecht van God. - Handelingen 9:1-22.
Zie je nu waarom Saulus zo slecht was?

Men had hem verkeerde dingen geleerd. Hij volgde mensen die God niet getrouw waren. En hij behoorde tot een groep mensen die de gedach­ten van mensen boven het Woord van God stelden. Maar Saulus veranderde omdat hij de waarheid niet werkelijk haatte.

Vandaag aan de dag

Er zijn tegenwoordig veel mensen die net als Saulus zijn. Zij kunnen veranderen, maar het is niet gemakkelijk. Eén reden is dat er iemand is die veel moeite doet om iedereen ertoe te brengen slecht te doen. Weet je wie dat is? ­Jezus sprak over hem toen hij vanuit de hemel tot Saulus sprak. Hij zei tot Saulus: 'Ik zend je om de ogen van mensen te openen, om hen van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God te keren. Handelingen 26:17,18.

Ja, het is Satan de Duivel die er de oorzaak van is dat mensen slechte dingen leren. Hij wil dat de mensen slecht zijn. Als wij dus doen wat slecht is, dan behagen wij de Duivel.
Maar wij willen de HERE God dienen, is het niet? Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij dit doen?

Wij zullen God dienen als wij altijd aandacht schenken aan de Bijbel en doen wat de Bijbel zegt. Als de Bijbel laat zien dat wij iets slechts gedaan hebben, moeten wij ermee ophouden. Als wij uit de Bijbel dingen leren,waarvan ,God wil dat wij ze doen, moeten wij ze graag willen doen. Als wij doen wat God behaagt, doen wij
goede dingen, want God is goed.

(Als hulp om niet het slechte te doen, kun je Spreuken 3:5-7; 12-15; 2:10-14 en Psalm 119:9-11 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)