HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 39

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Liefde voor God's huis

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Liefde voor God's huis

Vind je het fijn wanneer wij bij iemand thuis te eten worden genodigd?
Als wij nu eens in Gods huis werden uitgenodigd, zou je dan willen gaan?

Nu zul je misschien zeggen dat God niet in een huis woont. En het is waar dat God niet in een huis woont zoals wij.
Maar Jezus zei dat God een "huis" had. En Jezus was gewend naar Gods huis te gaan, zelfs toen hij een kleine jongen was. Dat huis was de schitterende tempel van de HERE God in de stad Jeruzalem. Die tempel behoorde aan God toe. Hij werd voor zijn aanbidding gebruikt. Daarom werd de tempel "het huis van de HERE God" genoemd.

Toen Jezus nog jong was, woonde hij heel ver van het "huis van de HERE God" vandaan. In die dagen had niemand een auto en er waren geen treinen waarmee zij konden reizen. Om naar de tempel te gaan, moesten zij lopen. Van de plaats waar zij woonden, was het geen tocht van slechts een uur of zo. Zij zouden minstens drie dagen moeten lopen om er te komen. En de terugreis zou nog eens drie dagen duren.
Was het die moeite wel waard zo'n reis te maken?
Zou jij zo ver gelopen hebben om tijd in "Gods huis" door te brengen?

Mensen die "Gods huis" liefhadden, vonden het niet te ver. Jezus' ouders gingen elk jaar naar Jeruzalem om te aanbidden. En Jezus ging met hen mee.

Jezus in de tempel

Toen zij bij een van die gelegenheden weer naar huis terug gingen, was Jezus niet bij de andere gezinsleden. Niemand merkte dit op totdat zij al een heel eind hadden gereisd. Toen gingen zijn ouders terug om hem te zoeken.
En waar denk je dat hij was?

Zij vonden hem midden in de tempel. Hij luisterde naar de leraren. Hij stelde hun vragen. En als zij hem iets vroegen, gaf hij antwoord. Zij stonden verbaasd over de voortreffelijke ant­woorden die hij gaf.
Toen zijn ouders hem eindelijk gevonden hadden, voelden zij zich natuurlijk heel erg opgelucht. Maar Jezus had zich geen zorgen gemaakt. Hij wist dat het goed was in de tempel te zijn. Daarom vroeg hij: "Wist gij niet dat ik in het huis van mijn Vader .moet zijn?" Hij wist dat de tempel "Gods huis" was. En hij was daar heel graag. (Lukas 2:41-49.)

Jezus en zijn ouders gingen niet slechts een­maal per jaar naar de tempel voor aan­bidding. Elke week waren er ontmoetingen voor aanbidding in de synagoge in het stadje Nazareth waar zij woonden. Het is heel waarschijnlijk dat zij daar regelmatig heengingen.

Op die bijeenkomsten was het de gewoonte dat iemand opstond en uit de Bijbel voorlas. Zij hadden niet de hele bijbel in één boek. Alles stond op lange boekrollen geschreven. Zo'n rol werd dus uitgerold totdat zij bij de plaats kwa­men die zij in gedachten hadden en dan be­gonnen zij te lezen. Daarna werd het gelezene verklaard. De bijbel zegt dat het Jezus' "ge­woonte" was deze bijeenkomsten bij te wonen. Dat betekent dat hij er geregeld naar toe ging.( Lukas 4:16).
Wij moeten dat ook doen.

Maar waar is "Gods huis" in deze tijd?
Waar moeten wij naar toe gaan om hem te aanbidden?


De tempel waar Jezus in Jeruzalem naar toe ging, is daar niet meer. Die werd verwoest. Daar kun­nen wij dus niet naar toe gaan. Maar God heeft steeds een "huis". Het is geen huis dat van stenen is gemaakt. Het bestaat uit mensen. Hoe kan dat nu? Welnu, een huis is een plaats waar men woont. En God zegt dat hij bij zijn volk is. Niet dat hij de hemel verlaat en naar de aarde komt. Maar God is zo dicht bij zijn volk dat zij het gevoel hebben alsof hij daar bij hen is. (1 Petrus 2:5; Efeziërs 2:22; 1 Timótheüs 3:15.)

Als wij dus naar "Gods huis" gaan, waar moe­ten wij dan naar toe gaan?-
Wij moeten naar de plaats gaan waar Gods volk voor aanbidding is bijeengekomen. Dit zou in een groot gebouw kunnen zijn. Het kan ook in een klein gebouw zijn. Meestal noemen we dat 'De Kerk'.Of het kan in iemands huis zijn. Waar het om gaat, is dat zij werkelijk Gods volk zijn.

Maar hoe weten wij of zij zijn volk zijn?
Welnu, wat doen zij in hun bijeenkosten?
Leren zij werkelijk wat in de bijbel staat?
Lezen en bespreken zij de bijbel? Zo luisteren wij naar God, niet waar?
En in "Gods huis" verwachten wij toch te horen wat God zegt, denk je ook niet?

Maar als er nu mensen zijn die zeggen dat je niet volgens de bijbel hoeft te leven?
Denk je dan dat zij Gods volk zijn?

Hier is nog iets om over te denken. De bijbel zegt dat Gods volk "een volk voor zijn naam" zou zijn.

Wat is Gods naam?

Zijn naam is de HERE God. Wij kunnen de mensen dus vragen of hun God de HERE God is. Als zij "Nee" zeggen, dan weten wij dat zij niet zijn volk zijn. (Hande­lingen 15:14).
Maar het is niet voldoende om alleen maar te zeggen dat de HERE God hun God is.

Waar is het bewijs?

Zij moeten met andere mensen over Hem spreken. Zij moeten de mensen over Gods koninkrijk vertellen. Zij moeten geloof hebben in zijn Zoon. Zij moeten hun liefde voor God tonen door zijn geboden te houden. (Jesaja 43:10.)
Kennen wij mensen die al deze dingen doen?

Dan kunnen wij met hen bijeenkomen voor aanbidding. En wij kunnen daar geregeld zijn. Wij kunnen luisteren naar hen die onderwijzen en wij moeten vragen beantwoorden als die worden gesteld. Dat deed Jezus toen hij in "Gods huis" was. Als wij dat doen, tonen wij dat wij het "huis van God" werkelijk liefhebben.
Wij mogen het fijn vinden om geregeld bijeen te komen als God's volk.

(Lees maar eens wat hierover staat In Psalm 122:1 en Hebreeën 10:23-25.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)