HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 35

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Alleen God aanbidden

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ik ga je een belangrijke vraag stellen

Die vraag is zo belangrijk dat de wijze waarop je de vraag beantwoordt van invloed is op je toekomstige leven.
Wie is jouw God?

Jouw God is degene die je aanbidt. Mensen over de hele aarde aanbidden vele soorten van goden. Sommigen van deze goden zijn gewoon van hout of steen gesneden of gemaakt. Anderen zijn mensen die heel goed bekend zijn in de sport- of muziekwereld. Zij worden "sterren" en "idolen" genoemd.
Maar is het juist' om eer aan deze andere goden te geven?

Jezus zei: de HERE God, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten.(Matthéüs 4:10.)
Jezus maakte het dus duidelijk. Onze aanbid­ding komt alleen de HERE God God toe. Wij kunnen zelfs nog geen klein beetje van onze aanbidding aan enige andere god geven. Er staat een op­windende geschiedenis in de bijbel over enkele jonge mannen die dit wisten.

Een op­windend gegeschiedenis

Zij heetten Sadrach, Mesach en Abednego. Zij waren Hebreeën, maar zij woonden in het land Babylon. De koning van Babylon maakte een reusachtig beeld van goud. Hij gebood dat wanneer de muziek werd gespeeld, iedereen zich voor zijn beeld moest neerbuigen. 'Al wie niet neerbuigt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik in de brandende vuuroven geworpen worden', waarschuwde hij.

Wat zou jij hebben gedaan?

Sadrach, Mesach en Abednego deden ge­woonlijk alles wat de koning gebood. Maar dit weigerden zij te doen.

Weet je waarom? ­

Omdat Gods wet zei: 'Gij moogt geen andere goden hebben naast mij. Gij moogt u geen ge­sneden beeld maken en u er niet voor buigen.' Sadrach, Mesach en Abednego gehoorzaamden dus de wet van de HERE God en niet het gebod van de koning. (Exodus 20:3, 4.)

De koning was heel erg boos toen hij dit hoorde. Hij liet Sadrach, Mesach en Abednego onmiddellijk bij zich brengen. Hij vroeg: 'Is het werkelijk zo dat jullie mijn goden niet dienen? Ik geef jullie nog een kans. Zodra jullie de muziek horen, moeten jullie neervallen en het beeld aanbidden dat ik heb gemaakt. Doen jullie dit niet, dan zullen jullie in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is die god die jullie uit mijn handen kan verlossen?'
Wat zouden Sadrach, Mesdch en Abednego nu doen?
Wat zou jij hebben gedaan?

Zij ver­trouwden op de HERE God

Toen spraken zij vrijuit en zeiden tot de koning: 'Onze God die wij dienen, is in staat ons te verlossen. Maar ook al doet hij dit niet, dan zullen wij toch uw goden niet dienen. Wij zullen ons niet voor uw gouden beeld buigen.' De koning was woedend. Hij gebood: 'Laat de oven zeven maal heter worden gestookt dan gewoonlijk!' Hij gaf zijn sterke mannen bevel om Sadrach, Mesach en Abednego te binden. Toen zei hij: 'Werp hen in de oven.
De dienaren van de koning wierpen hen erin. Maar de oven was zo heet dat de mannen van de koning door de vlammen werden gedood!
Wat gebeurde er met de drie Hebreeën?

Sadrach, Mesach en Abednego vielen midden in het vuur. Maar toen stonden zij op! Zij waren ongedeerd. En zij waren niet meer gebonden.
Hoe was dit mogelijk?

De koning keek in de oven en wat hij zag, maakte hem bevreesd. 'Hebben wij niet drie mannen in het vuur geworpen?' vroeg hij. Zijn dienaren antwoordden: 'Ja, 0 koning:
Maar de koning zei: 'Zie! Ik zie daar vier mannen rondlopen en geen van hen wordt door het vuur gedeerd:
Weet je wie die vierde persoon was?

Het was de HERE God's engel. En hij was daar om die drie getrouwe Hebreeuwse dienstkneéhten van de ware God te beschermen.
Toen de koning dit zag, ging hij naar de deur van de oven toe en riep: "Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten van de Allerhoogste God, treedt naar buiten en komt hier!" Toen zij naar buiten kwamen, kon iedereen zien dat zij niet waren verbrand. Er was zelfs geen brand­lucht aan hen gekomen.
Toen zei de koning: 'Gezegend zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn knechten heeft verlost omdat zij geen enkele god wilden dienen behalve hun eigen God.' (Daniël hoofdstuk drie.)
 Was dat niet geweldig?

De HERE God was heel blij met wat die drie jonge mannen deden. En wij kunnen er een les uit leren.
Zelfs in deze tijd richten mensen beelden op voor aanbidding. Sommige zijn gemaakt van hout of steen of metaal.
Zou jij voor die beelden buigen?

Andere beelden zijn van goud gemaakt.
Heb je zo'n beeld wel eens gezien?
Denk je dat het voor God verschil maakt of het van goed of van hout of steen is gemaakt?
Zou het voor een dienstknecht van de HERE God juist zijn een daad van aanbidding voor zo'n beeld te verrichten?

Sadrach, Mesach en Abednego wilden alleen de HERE God aanbidden. God was heel blij met hen.
Zul jij hun voorbeeld navolgen?

(Zij die de HERE God dienen. kunnen niet tevens beelden aanbidden. Lees maar eens wat hierover slaat In Jesaja 41:8 en lozua 14:14, 15, 19-11.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)