HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 22

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Je zonden vergeven

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Het geeft je een prettig gevoel als je het goede doet, vind je niet?

Je weet dat je vader en moeder dit fijn vinden en dat ook de HERE God er blij om is. Maar ook al doen wij nog zo ons best, toch doen wij soms iets verkeerds. Als wij iets doen wat God verkeerd noemt, is dit een zonde.

De zonde heeft slechte gevolgen

Jezus Christus, heeft laten zien dat zonde voor ons allemaal slechte gevolgen heeft. Hij liet dit zien toen hij een van zijn wonderen deed.

Jezus woonde op dat moment in een stadje in de buurt van de Zee van Galiléa. Er kwamen daar een heleboel mensen naar hem toe. Er kwamen er zoveel dat er in het huis geen plaats meer was voor nog meer mensen. De mensen konden niet eens bij de deur komen. Toch kwamen er nog steeds meer mensen aan. Eén groepje had een man bij zich die heel erg ziek was. Hij was verlamd. Er waren vier mannen voor nodig om hem op een matras te dragen, omdat hij niet kon lopen.

Weet je waarom zij deze zieke man naar Jezus wilden brengen?

Zij geloofden dat Jezus hem van die ziekte kon genezen.
Maar hoe konden zij, nu het huis helemaal vol was, de. verlamde man bij Jezus brengen?

De mannen bedachten een manier. Zij klommen het dak op. Het was een plat dak. En zij maakten er een groot gat in. Daarna lieten zij de zieke man op zijn matras midden door dat gat naar beneden zakken, in de kamer die eronder lag. Wat hadden zij een geloof!

Verbazing alom

Alle mensen in het huis waren verbaasd toen zij zagen wat er gebeurde. De verlamde man op zijn matras kwam midden in de kamer terecht.
Was Jezus boos dat de mannen dit hadden gedaan?

Helemaal niet! Hij was blij dat zij zo'n groot geloof hadden. Hij zei' tegen de verlamde man: "Uw zonden zijn vergeven."
Sommige mensen vonden dat Jezus dat niet mocht zeggen. Zij dachten dat hij geen zonden kon vergeven. Om daarom te laten zien dat hij dit werkelijk kon, zei Jezus tegen de man: "Sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis."
Toen Jezus dat zei, was de man genezen! Hij was niet meer verlamd. Nu had hij geen andere mensen meer nodig om hem rond te 'dragen. Hij kon zonder enige. hulp opstaan en lopen en ook nóg zijn veldbed dragen.
De mensen die dit zagen waren verbaasd. In hun hele leven hadden zij nog nooit zo iets wonderbaar­lijks gezien (Mar­kus 2:1-12.)

Van dit wonder kunnen we iets leren

Wij leren dat Jezus de macht had om zonden te vergeven en zieke mensen te genezen. Maar wij leren ook nog iets anders. Wij leren dat mensen ziek worden omdat de zonde sinds de zondeval bestaat; niets is meer volmaakt.

Ben jij wel eens ziek geweest?

Moeten wij, omdat wij allemaal ziek kunnen worden, nu aannemen dat wij allemaal zondaars zijn?

Ja, de Bijbel zegt dat wij allemaal in zonde zijn geboren. Over het algemeen wordt dit ook wel erfzonde genoemd.

Weet je wat het betekent in zonde geboren te zijn?

Het betekent dat wij allemaal onvol­maakt zijn geboren. Wij doen af en toe allemaalwel eens iets verkeerds, ook al willen wij het niet. Wij zijn zo geworden doordat de eerste man en vrouw, Adam en Eva, ongehoorzaam aan God waren. Zij zondigden toen zij Gods geboden overtraden. En wij hebben allemaal zonde van Adam gekregen.

Weet je hoe wij onze zonde van hem hebben gekregen?

Ik zal proberen het zo uit te leggen dat je het kunt begrijpen. Je hebt misschien wel eens puddinkjes in een vorm gemaakt. Wat gebeurt er met de puddinkjes als je een deukje in de vorm maakt? Datzelfde deukje zal op alle zandtaartjes die je met die vorm maakt te zien zijn, niet waar?

Adam was net als die vorm en wij zijn net als de puddinkjes. Hij werd onvolmaakt toen hij Gods wet overtrad. Het was net alsof hij een deuk of een slechte plek kreeg. Hoe zouden zijn kinderen dus zijn toen zij geboren werden? ­Al zijn kinderen zouden ditzelfde merkteken van onvolmaaktheid ontvangen.

De meeste kinderen worden niet geboren met de een of andere grote onvolmaaktheid die je kunt zien. Zij missen niet een arm of hebben niet een gat in hun zij. Maar de onvolmaaktheid die.zij hebben is groot genoèg dat zij ziek worden en uiteindelijk sterven.
Het is natuurlijk waar dat sommige mensen vaker ziek worden dan anderen.

Hoe komt dat?

Komt het doordat zij met meer zonde zijn geboren?

Nee. Maar het kan komen doordat zij niet genoeg te eten hebben. Of misschien eten zij wel te veel koek en snoep. Misschien gaan zij 's avonds wel te laat naar bed en krijgen zij niet genoeg slaap. Of misschien kleden zij zich niet goed voordat zij de regen of de kou in gaan.
Zal er ooit een tijd komen dat wij niet meer ziek worden?
Zvllen wij ooit van zonde verlost worden?
Welnu, wat deed Jezus voor die verlamde man?

Hij vergaf zijn zonden en genas hem. Op deze manier liet Jezus zien wat hij voor alle mensen zal doen die er hard aan werken het goede te doen. Als wij tonen dat wij niet van zonde houden, dat wij het verkeerde haten, zal Hij ons genezen. Hij zal de zonde die wij nu hebben, van ons wegdoen. Hij zal dit binnen afzienbare tijd voor ons doen door middel van het Koninkrijk van God.
De zonde zal niet inèens worden wegge­nomen. Daar zal een bepaalde tijd overheen gaan. Als wij dan op het laatst helemaal geen zonde meer hebben, zullen wij nooit meer ziek worden. Wij zullen allemaal volmaakt gezond zijn. Wat zal dat een zegen zijn!

(Voor nog meer nuttige gedachlen over de wijze waarop de zonde op iedereen van invloed is en wat wij in verband daarmee kunnen doen, kun je in Romeinen 3:23; 5:12; 6:12·14, 23 en Johannes 2:1 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)