HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 31

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Feest vieren

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Houd jij van feestjes?

Als het goede feestjes zijn, kun je heel wat plezier hebben.
Maar niet alle feestjes zijn goed. Sommige feestjes zijn zo lawaaierig dat de buren boos worden. En er zijn sommigefeestjes die zelfs God niet goedkeurt.
Wist je dat?
Zou jij graag op een fèestje willen zijn als je wist dat God het niet goedkeurde?

Bruiloft te Kana

De Bijbel vertelt over feesten. Jezus ging eens naar een feest, en zijn apostelen ook. Het was een feest dat werd gehouden als iemand ging trouwen.
Ben jij wel eens naar zo'n feest geweest?

De Bijbel vertelt ook over twee andere verjaars­feesten Deze verjaarsfeesten waren allebei voor mannen die de HERE God niet dienden. Een van de verjaarsfeesten was voor koning Herodes Antipas. Hij was de heerser van het district Galiléa toen Jezus daar woonde. Koning Herodes deed veel slechte dingen. Hij nam de vrouw van zijn broer voor zichzelf. Haar naam was Heródias.

Johannes de Doper

Gods dienstknecht Johannes de Doper zei aan Herodes dat het niet juist was dat hij dit deed. Herodes wilde hier niet van horen. Daarom liet hij Johannes in de gevangenis opsluiten. (Lukas 3:19, 20.)

Terwijl Johannes in de gevangenis was, brak de dag aan voor de herdenking van Herodes' geboorte. Herodes gaf een groot feest. Hij nodigde veel belangrijke mensen uit. Zij aten en dronken allen en verheugden zich.
Toen kwam de dochter van Heródias binnen en danste voor hen. Iedereen was zo verrukt over haar dansen dat koning Herodes haar een groot geschenk wilde geven. Hij riep haar en zei: 'Wat je mij ook vraagt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk.'

Wat zou zij vragen?

Zou zij om geld vragen?
Of om mooie kleren?
Of om een paleis voor haarzelf?

Het meisje wist niet wat zij moest zeggen. Daarom ging zij naar haar moeder Heródias en zei: 'Wat zal ik vragen?'
Heródias nu haatte Johannes de Doper heel erg. Daarom zei ze tegen haar dochter dat zij om zijn hoofd moest vragen. Het meisje ging naar de koning terug en zei: 'Ik wil dat u mij dadelijk op een platte schotel het hoofd' van Johannes de Doper geeft.'

Kóning Herodes wilde Johannes niet doden, omdat hij wist dat Johannes een goed man was. Maar Herodes had een belofte gedaan en hij was bang voor wat anderen op het feest er wel van zouden denken als hij van gedachte
veranderde. Hij zond dus iemand naar de gevangenis om het hoofd van Johannes af te hakken. De man kwam vlug terug. Hij had het hoofd van Johannes op een platte schotel en gaf het aan het meisje. Toen holde het meisje weg en gaf het aan haar moeder.
Was dat niet verschrikkelijk? (Markus 6:17-29).

Maar hoe staat het met het andere verjaars­feest waarover in de bijbel wordt verteld?
Ging het daar beter toe?

Bij de Farao in Egypte

Dit feest was voor een koning van Egypte. Op zijn feest liet hij ook iemands hoofd afhakken. Toen hing hij hem op zodat de vogels zijn vlees konden eten. (Genesis 40:20-22).
Denk je dat God die feesten goedkeurde? ­
Zou jij graag op die feesten zijn geweest?

Nu weten wij dat alles wat in de Bijbel staat een reden heeft. De Bijbel vertelt ons over goede mensen zodat wij hen kunnen navolgen. En de Bijbel vertelt ons over slechte mensen zodat wij niet zullen doen wat zij hebben gedaan. De Bijbel vertelt over feesten die goed waren en feesten die slecht waren. Wat denk je dus dat God ons over feesten vertelt?
Wil God dat wij feesten vieren?-

Het is waar dat de mensen tegenwoordig op zulke feesten niet iemands hoofd afhakken. Zij waren heidenen. Het waren mensen die de HERE God niet dienden. Op slechte feesten loopt het altijd uit de hand.
Willen wij zijn zoals zij?

Hoe stond het met Jezus ?

Of Hij zijn verjaardag vierde weten we niet, nergens in de Bijbel staat iets over een verjaarsfeest voor Jezus.Andere feesten worden wel genoemd. Maar dat is niet erg. Maar later waren er mensen die toch Jezus' verjaardag wilden vieren. Zij konden niet de werkelijke datum van Jezus' geboorte gebruiken, want in de Bijbel staat niet wanneer dat was. Daarom kozen zij een datum. Dat werd 25 en 26 december. Dat is nu nog is dat de datum waarop de mensen Kerstfeest, de geboorte van Jezus, vieren.

Eigenlijk net zo als de sterfdag van Jezus (Goede Vrijdag) en de opstandindingsdag (Pasen) en Zijn hemelvaart (Hemelvaartdag). Zo blijven die belangrijke gebeurtenissen in onze herinnerering. En worden we er jaarlijks op een positieve manier bij bepaald.

Denk je dat God dat goed vindt?

Best wel. De gelovige mensen weten écht wel dat Kerstmis niet de preciese verjaardag of geboortedag van Jezus is. Daarom vieren zij Kerstfeest opdat de wereld zal weten dat eens de Verlosser is geboren in Bethelehem.
Als wij dus feestjes hebben, willen wij er ook voor zorgen dat het goede feestjes zijn. Wij kunnen ze trouwens op elk tijdstip van het jaar hebben. Wij hoeven niet op een speciale dag te wachten als wij feest willen vieren. Wij kunnen iets speciaals eten en pret hebben door spelletjes te doen.
Zou jij dat leuk vinden? ­

Maar laten wij voordat wij onze plannen maken, er zeker van zijn dat het een feest is dat Gods goedkeuring heeft, eens feest zogezegd tot God's eer.

(Hoe belangrijk het is om altijd te doen wat God goedkeurt, blijkt ook uit Johannes 8.:29, Romeinen 12:2, Spreuken 12:2, Johannes 3:22.) (Klik ook maar eens op : FEESTEN )

STUDIEBIJBEL


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)