HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 29

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Herder met liefde

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Voel jij je wel eens eenzaam?

Vraag jij je wel eens af of er nog wel iemand is die van je houdt?
Of ben je wel eens verdwaald?
Hoe voelde jij je toen?
Je kunt de schrik van je leven krijgen, niet waar?

Het verdwaalde schaap

Jezus vertelde eens een verhaal dat niet over een verdwaald kind ging maar over een verdwaald schaap.
Je weet toch wat een schaap is, niet waar? ­Het is een klein dier waarvan de mens wol krijgt. In sommige opzichten ben jij net als een schaap.
Hoe dat zo?

Welnu, schapen zijn niet groot en ook niet zo sterk. En ze worden bang als ze verdwaald raken. Ze hebben liefde en vriendelijkheid nodig. En ze hebben iemand nodig die voor ze zorgt en ze beschermt, net als jij. De man die voor de schapen zorgt, wordt een herder genoemd. In zijn verhaal vertelde Jezus over een herder die honderd schapen had. Maar toen raakte .een van de schapen verdwaald. Misschien was het wel druk bezig gras te eten toen de andere weg gingen. 

Of misschien wilde het alleen maar eens zien wat er aan de andere kant van de heuvel was. Maar voordat het schaap het wist; bevond het zich niet meer bij de andere. Kun jij je voorstellen hoe dat beestje zich gevoeld moet hebben toen het om zich heen keek en zag dat het helemaal alleen was?

Wat zou de herder doen als hij bemerkte dat er één schaap weg was?
Zou hij zeggen dat het toch allemaal de schuld van het schaap zelf was zodat hij zich er niet druk om zou maken?

Of zou hij de negenennegentig schapen op een veilige plaats achterlaten en dat ene schaapje gaan zoeken?
Zou één schaap zoveel moeite waard zijn?
Als jij dat verdwaalde schaap was, zou je dan willen dat de herder naar je zocht?

De herder hield heel veel van al zijn schapen, ook van het ene verdwaalde schaap. Daarom ging hij op zoek naar het ene dat weg was. Denk je eens in hoe blij dat verdwaalde schaap was toen het zijn herder zag aankomen. En Jezus zei dat de herder zich verheugde omdat hij zijn schaap had gevonden. Hij verheugde zich meer over dat ene dan over de negenennegen­tig die niet waren verdwaald.

Wie is nu net als die herder in Jezus' verhaal?

Wie bekommert zich net zoveel om ons als die herder zich om zijn schapen bekommer.de? ­Jezus zei dat zijn Vader in de hemel dit doet. En zijn Vader is de HERE God.

De HERE God is de Grote Herder van zijn volk. Hij houdt van allen die hem dienen, ook van jonge mensen zoals jij. Hij wil niet dat iemand van ons kwaad overkomt of vernietigd wordt. Is het.niet geweldig te weten dat God zoveel om ons geeft? -- Matthéüs 18:12-14.
Geloof je werkelijk in de HERE God?
Is hij een werkelijke Persoon voor je?

Het is waar dat wij de HERE God niet kunnen zien

Dit komt doordat hij Geest is. Hij heeft een lichaam dat onzichtbaar is voor onze ogen. Maar Hij is een werkelijke Persoon en hij kan ons zien. Hij weet wanneer wij hulp nodig hebben. En wij kunnen in gebed met hem praten, net zoals je met je vader en moeder praat. De HERE God wil dat wij dit doen.
Wat moet je dus doen als je je ooit bedroefd of helemaal alleen voelt?

Praat met de HERE God. Ga tot hem. En Hij zal je troosten en helpen. Bedenk dat de HERE God van je houdt, ook al heb je het gevoel dat je helemaal alleen bent. Laten wij nu onze bijbel eens pakken. Wij gaan samen iets lezen dat ons hart beslist warm zal maken. Zoek Psalm drieëntwintig maar eens op en dan beginnen wij bij het eerste vers.

Daar staat: "De HEER is mijn Herder. Mij zal niets ontbreken. In grazige weiden doet Hij mij neerliggen; aan waterrijke rust­plaatsen voert hij mij. Mijn ziel verkwikt hij. Hij leidt mij in de sporen van recht­vaardigheid om zijns naams wil. Al wandel ik ook in het dal van diepe schaduw, ik vrees niets kwaads. Want Gij zijt met mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij."

Zo voelen mensen zich als Jehovah hun God is

Voel jij je ook zo?

Zoals een liefdevolle herder voor zijn kudde zorgt, zorgt de HERE God heel goed voor zijn volk. Zij voelen zich verkwikt wegens de goede dingen die hij voor hen doet. Hij toont hun de juiste weg die zij moeten gaan en zij volgen die blij. Ook al zijn er overal om hen heen moeilijkheden, dan zijn zij toch niet bevreesd.
Een herder gebruikt zijn stok of zijn staf om de schapen te beschermen tegen dieren die ze kwaad zouden kunnen doen. En Gods volk weet dat hij hen zal beschermen. Zij voelen zich veilig omdat God met hen is.
De HERE God houdt werkelijk van zijn schapen en hij zorgt teder voor ze. De Bijbel zegt: 'Als een herder zal hij zijn eigen schapen leiden. Met zijn armen zal hij de kleinen bijeenbrengen. De jongen zal hij met zorg voorthelpen.' (Jesaja 40:11.)
Geeft het je geen fijn gevoel te weten dat de HERE God zo is?

Wil je een van zijn schapen zijn?

Schapen luisteren naar de stem van hun herder. Ze blijven dicht bij hem.
Luister jij naar de HERE God?
Blijf je dicht bij Hem?
Dan hoef je nooit bang te zijn. De HERE God zal met je zijn.
De HERE God zorgt liefdevol voor degenen die hem dienen.

(Lees wat de bijbel hierover zegt in Psalm 37:25; 55:22; Jesaja 41 :10 en Lukas 12:29.31.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)