HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 24

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De zegen van werk hebben

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wat doe je liever, werken of spelen?

Het is waar dat wij allemaal graag spelen, leuke dingen doen, hobby's hebben..
Maar zou het werkelijk goed zijn als wij alleen maar speelden?
Heb je er wel eens over nagedacht wat er zou gebeuren als niemand ooit zou werken?
Denk eens na over het voedsel dat je eet.

Weet je waar het vandaan komt?

Het meeste komt van planten en bomen. Van het land en uit kassen bijvoorbeeld.
Maar als niemand ze verzorgde en als niemand de vruchten plukte en de groenten afsneed, wat zou je dan eten?
Is het niet goed dat mensen werken, zodat je voedsel te eten hebt?

Kijk thuis eens om je heen.

Heb je een bed om in te slapen? Zijn er stoelen om op te zitten en is er ook een tafel?
Ben je niet blij dat iemand heeft gewerkt om deze dingen te maken?

Hoe dacht de Jezus over werk?

Laten wij eens zien. Zelfs als kleine jongen werkte hij in een timmermanswerkplaats. Hij maakte voorwerpen van hout. Jozef was timmerman, en hij bracht Jezus als zijn eigen zoon groot. Daarom noemt de Bijbel Jezus "de zoon van de timmerman". In die tijd leerde een jonge jongen altijd hetzelfde werk te doen dat zijn vader deed. (Matthéüs 13:55.)
 In het begin is het misschien wel moeilijk voor Jezus geweest. Maar door oefening werd hij bedreven in het werk. Jezus werd ook timmer­man.( Markus 6:3.)

Denk je dat dit werk Jezus plezier gaf?

Zou het jou blij maken als je mooie tafels en stoelen en andere dingen kon maken die mensen kunnen gebruiken?

De Bijbel zegt dat het goed voor de mens is om 'zich te verheugen in zijn werken'. Werk geeft een soort van plezier dat je niet door spel verkrijgt. Het is niet verkeerd om te spelen, maar het is niet goed om aldoor te spelen. (Prediker 3:22).

Jezus heeft niet zijn leven lang als timmerman gewerkt. de Here God had op aarde een speciaal werk voor hem te doen.
Weet je wat dat voor werk was?

Jezus zei: "Ik moet ... het goede nieuws van het Koninkrijk Gods bekend­maken, want hiertoe werd ik uitgezonden." Ja, God had een predikingswerk voor Jezus te doen. - lukas 4:43.
Hoe dacht Jezus over dit werk?
Wilde hij het wel doen?

Jezus zei: "Mijn voedsel is, dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk voleindig."

Hoe fijn vind jij het om je lievelingsmaaltje te eten?

Dit geeft je een idee hoe fijn Jezus het werk vond dat God hem te doen gaf. (Johannes 4:34).
God heeft ons zo gemaakt dat wij gelukkig zijn als wij leren werken. Hij zegt dat het zijn gave aan de mens is "zich in zijn harde werk te verheugen". Als je dus leert werken wanneer je nog jong bent, zal je hele leven prettiger zijn. ­(Prediker 5:19).

Dit betekent niet dat een jong kind het werk van een groot mens kan doen, maar wij kunnen allemaal iets doen. Je vader werkt elke dag opdat wij voedsel te eten zullen hebben en een huis om in te wonen.
Weet je wat voor werk je vader of moeder doet? .
Wat voor werk is er dat jij kunt doen tot zegen van het hele gezin?

Je kunt helpen de tafel te dekken, de vaat te wassen, je kamer schoon te houden en je speelgoed op te ruimen. Misschien doe je al iets van deze dingen. Misschien help je al vaak in en om het huis waar je woont.

Is dat werk werkelijk een zegen?

Laten wij eens zien hoe zulk werk een zegen is. Speelgoed moet worden opgeborgen nadat je gespeeld hebt.

Waarom zou je zeggen dat dit belangrijk is?

Het helpt het huis netjes te houden. Het is ook belangrijk omdat hierdoor ongelukken voorkomen kunnen worden. Als je je speelgoed niet opraapt, zou je moeder er­over kunnen struikelen als zij op zekere dag met haar armen vol binnenkomt. Zij zou kunnen vallen en haar hoofd kunnen stoten. Misschien moet zij zelfs naar het ziekenhuis.
Zou dat niet verschrikkelijk zijn?
Wanneer je dus je speel­goed opruimt als je klaar bent met spelen, is dat een zegen voor ons allemaal.

Er is nog ander werk dat kinderen moeten doen

Ik, denk aan schoolwerk. Op school leer je lezen bijvoorbeeld. Sommige kinderen vinden het leuk om te lezen, maar anderen zeggen dat het moeilijk is. Ook al lijkt het in het begin moeilijk, toch zul je blij zijn als je goed leert lezen. Als je eenmaal kunt lezen, zijn er zoveel interessante dingen die je kunt leren. Je zult zelfs Gods eigen boek, de Bijbel, zelf kunnen lezen! Dus als je je school­werk goed verricht, is dit beslist een zegen, niet waar?

Er zijn mensen die proberen werk te mijden. Mjsschien ken je zo iemand. Maar omdat God ons heeft gemaakt om te werken, moeten wij leren hoe wij werken prettig kunnen vinden.
Hier" zijn een paar dingen die je daarbij kunnen helpen. Als je een bepaald werk moet doen, vraag jezelf dan af:
Waarom moet dit werk gedaan worden?

Als je weet waarom iets belangrijk is, is het gemakkelijker het te doen. ,En of het werk nu groot of klein is, doe hecgoed. Als je dat doet, kun je plezier hebben in het werk van je handen. Dan zul je zelf weten dat werk werkelijk een zegen is.
De Bijbel kan iemand helpen een goede werker te worden. Lees maar eens wat er slaat in Kolossenzen 3:23, Spreuken 10:4; 22:29 en Prediker 3 :12, 13, 22.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)