HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 30

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Goede vrienden worden

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Denk eens na wie je vriendjes of vriendin­netjes zijn

Hoe heten ze?

Het is goed vrienden te hebben. Het zijn mensen met wie je graag tijd doorbrengt. Je vindt het fijn om met hen te praten en samen dingen te doen. Het is ook belangrijk' de juiste soort van vrienden te hebben.
Hoe weten wij of zij de juiste soort van vrienden zijn of niet?
Welnu, wie is volgens jou de belangrijkste persoon in ons leven?
Dat is Jehovah God, is het niet?

Ons leven, onze adem en alle goede dingen zijn van Hem afkomstig.
Wij willen nooit iets doen waardoor wij onze vriendschap met God zouden bederven, niet waar?
Maar wist je dat wij door onze keuze van vrienden die vriendschap zouden kunnen bederven?

Dat is zo. Daarom moeten wij onze vrienden heel zorgvuldig uitkiezen.
Jezus liet ons zien hoe wij dat moeten doen. Hij had de juiste soort van vrienden. Hij zei: 'Jullie zijn mijn vrienden indien jullie doen wat ik jullie gebied.'
Waarom was dat zo?

Omdat alles wat Jezus de mensen zei, van God afkomstig was. Jezus zei dus dat zijn vrienden mensen waren die deden wat God hun zei. (Johannes 15:14).
Dit wil niet zeg­gen dat Jezus niet vriendelijk was tegen mensen die niet druk bezig waren in Gods dienst. Dat was hij wel. Hij zocht hen zelfs thuis op en at met hen. Sommigen die dit hoorden, zeiden dat Jezus 'een vriend van zondaars' was.
Maar was dit werkelijk waar? Matthéüs 11 :19.
 
Nee, dat was niet zo. Jezus ging niet naar hun huis omdat hij hun levenswijze goed vond. Hij bezocht hen zodat hij met hen over God kon spreken. Hij probeerde hén te helpen geen slechte dingen meer te doen en God te gaan dienen.

Een dag in de stad Jericho

Jezus trok erdoorheen op weg naar Jeruzalem. Er was daar een schare mensen en in de schare bevond zich een man die Zachéüs heette. Hij wilde Jezus zien. Maar Zachéüs was heel erg klein en door de schare kon hij niets zien. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een boom om Jezus goed te kunnen zien als hij, voorbij kwam.

Toen Jezus bij die boom kwam, keek hij omhoog en zei: 'Kom vlug naar beneden. Vandaag kom ik bij jou thuis op bezoek.' Maar Zachéüs was een rijke man die slechte dingen had gedaan.

Waarom wilde Jezus naar het huis van zo'n man gaan?

Het was niet omdat Jezus de levenswijze van die man goed vond. Hij ging daarheen om met Zachéüs over God te spreken. Hij zag hoeveel moeite die man ervoor had gedaan om hem te zien te krijgen. Hij wist dus dat Zachéüs waar­schijnlijk naar hem zou luisteren. Dit zou een goede tijd zijn om met hem te spreken over de manier waarop wij volgens God moeten leven.

Het resultaat

Zachéüs veranderde en deed geen slechte dingen meer. Hij gaf het geld waarop hij geen recht had terug en werd een volgeling van Jezus. Toen pas werden Jezus en Zachéüs vrienden. (Lukas 19:1-10)
Als wij dus van Jezus leren, zullen wij dan ooit mensen bezoeken die niet onze vrienden zijn?

Ja, echt wel. Maar wij zullen hen niet thuis opzoeken omdat wij de manier waarop zij leven goedvinden. En wij zullen niet samen met hen slechte dingen doen. Wij zullen hen bezoeken om met hen over God te kunnen spreken.
Maar onze beste vrienden zijn degenen met wie wij vooral graag onze tijd doorbrengen. Wij hebben gezien dat zij, om de juiste soort van vrienden te zijn, mensen moeten zijn van wie God houdt.
Maar hoe kunnen wij weten of zij zulke mensen zijn?

Welnu, één goedé manier is hun te vragen: Houd je van de HERE God? Sommigen van hen weten . misschien niet eens wie de HERE God is. Maar als zij over hem willen leren, kunnen wij hen helpen. En als de tijd komt dat zij de HERE God net zo liefhebben als wij, dan kunnen wij dikke vrienden worden.

Er is nog een manier om erachter te komen of iemand een goede vriend zou zijn. Let eens op zijn gedrag. Is hij onvriendelijk tegen andere mensen en lacht hij er later om?
Dat is niet goed, is het wel?
Raakt hij altijd in moeilijkheden?
Wij zouden niet graag samen met hem in moeilijkheden raken, is het wel?
Of doet hij met opzet slechte dingen en denkt hij nog dat hij slim is ook omdat hij niet gesnapt is?
Ook al werd hij niet gesnapt, dan heeft God toch gezien wat hij gedaan heeft, niet waar?

Denk je dat mensen die zulke dingen doen goede vrienden zouden zijn?

Pak je bijbel maar en zullen wij dan samen eens zien wat daarin staat over de manier waarop onze metgezellen ons leven kunnen beïnvloeden. De tekst staat in Eén Korinthiërs hoofdstuk 15, vers 33. Daar staat: "Wordt niet misleid. Slechte om­gang bederft nuttige gewoonten." Dat betekent dat als wij met slechte mensen omgaan, wij slecht zullen worden. En het is ook waar dat goede metgezellen ons helpen goede gewoon­ten te vormen.
Laten wij nooit vergeten dat de HERE God de belangrijkste persoon in ons leven is.

Wij willen onze vriendschap met Hem toch zeker niet bederven is het wel?
Wij moeten er dus voor zorgen dat wij alleen goede vrienden worden met degenen die God liefhebben.

De belangrijkheid van de juiste soort van metgezellen wordt ook duidelijk ­gemaakt in Johannes 2:15 , 2 Kronieken 19:2, Psalm 119:115 en 2 Timotheüs 2 :22. Lees die teksten maar eens.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)