HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 16

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De ontevreden slaaf

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

Heeft iemand jou ooit wel eens kwaad gedaan?

Bezeerde hij jou misschien of zei hij misschien iets onvriendelijks tegen je? Je vond het heel erg, niet waar?
Wanneer zo iets gebeurt, zou je dan de ander even onvriendelijk behandelen als hij het jou deed? Die kans zit er wel in. Veel mensen zouden dat wel doen.

Maar de Jezus heeft gezegd dat wij hen die ons kwaad doen, moeten vergeven. Om ons te laten zien hoe buitengewoon belang­rijk het is vergevensgezind te zijn, vertelde Jezus een verhaal.

Over een koning en zijn slaaf

Er was eens een koning. Het was een goede koning. Hij was erg vriendelijk. Wanneer zijn slaven hulp nodig hadden, leende hij hun zelfs geld.
Maar toen kwam de dag waarop de koning zijn geld terug wilde hebben. Hij riep daarom zijn slaven die hem geld schuldig waren en vroeg hun het terug te geven. Nu, één man was de koning zestig miljoen geldstukken schuldig! Dat is een heleboel geld, meer dan ik ooit in mijn hele leven heb gehad.

Deze slaaf had het geld van de koning opgemaakt en bezat niets waarmee hij het kon terugbetalen. De koning gaf daarom bevel dat deze slaaf verkocht zou worden. De koning zei ook dat de vrouw van de slaaf en zijn kinderen en alles wat deze slaaf bezat verkocht moest worden. Dan zou de koning betaald worden met het geld dat door deze verkoping ontvangen zou worden.
Hoe denk je dat deze slaaf zich gevoeld zou hebben?

De slaaf smeekte de koning: 'Alstublieft, doet u dat niet. Geef me meer tijd. Dan zal ik u alles terugbetalen.'
Als jij de koning was, wat zou je dan met de slaaf hebben gedaan?

De goede koning had veel medelijden met zijn slaaf. Hij zei daarom tegen de slaaf dat hij het geld niet hoefde terug te betalen. Hij hoefde niet één van de zestig miljoen geldstukken terug te betalen! Wat moet die slaaf blij zijn geweest!

Wat deed de slaaf toen?

Hij ging naar buiten en kwam een andere slaaf tegen die hem maar honderd geldstukken schuldig was. Dat is heel weinig als je het vergelijkt met zestig miljoen geldstukken. De man greep zijn mede­slaaf bij de keel tot hij bijna stikte en zei tot hem: 'Betaal die honderd geldstukken terug die je mij schuldig bent.'
Kun je je voorstellen dat iemand zo iets doet?

De goede koning had de slaaf zo veel kwijt­gescholden. En nu keerde hij zich tot een medeslaaf en eiste van hem dat hij honderd geldstukken zou terugbetalen. Dat was niet bepaald vriendelijk van hem.

De slaaf nu die slechts honderd geldstukken schuldig was, was arm. Hij kon het geld niet direct terugbetalen. Hij viel daarom aan de voeten van zijn medeslaaf neer en smeekte: 'Geef me alsjeblieft meer tijd, dan zal ik mijn schuld betalen.'
Had de man zijn medeslaaf meer tijd moeten geven? - Zou jij dat gedaan hebben?

Nu, deze man was niet zo vriendelijk als de koning. Omdat zijn medeslaaf hem niet direct kon betalen, liet hij hem in de gevangenis werpen. Hij was helemaal niet vergevensgezind.

De ommestanders

Andere slaven zagen dit alles gebeuren. Zij vertelden het aan de koning. De koning werd heel boos op die slaaf. Daarom riep hij hem en zei: 'Jij slechte slaaf, heb ik jou niet kwijt­gescholden wat je me schuldig was? Had je dan niet vergevensgezind moeten zijn tegenover je medeslaaf?' Hij had van de goede koning een les kunnen leren, maar dat deed hij niet. Nu liet de koning de onverzoenlijke slaaf daarom in de gevangenis werpen totdat hij de zestig miljoen geldstukken zou hebben terugbetaald. En natuurlijk zou hij in de gevangenis nooit meer het geld kunnen verdienen dat hij moest terugbetalen. Daarom zou hij daar tot zijn dood moeten blijven.

Nadat Jezus zijn volgelingen dit verhaal hád verteld, zei hij: 'Zo zal ook mijn hemelse Vader met u handelen indien niet een ieder van u zijn broeder van harte vergeeft.' - Mattheüs 18:21-35.

Wij staan allemaal schuldig

Kijk, wij zijn God allemaal heel veel verschuldigd. Ons leven komt van God, maar hij zou het ons af kunnen nemen omdat wij verkeerde dingen doen. Als wij God met geld zouden proberen te betalen, zouden wij in ons hele leven nooit genoeg kunnen verdienen om hem terug te betalen wat wij hem schuldig zijn.

Vergeleken met wat wij God schuldig zijn, zijn andere mensen ons maar heel weinig schuldig. Wat zij ons schuldig zijn, is als die honderd geldstukken. Maar wat wij God schuldig zijn, is als de zestigmiljoen geldstukken.
God is erg goed. Ook al hebben wij verkeerde dingen gedaan, dan zal hij ons toch nog ver­geven. Hij zal ons niet laten terugbetalen door ons voor altijd .ons leven af te nemen. Maar hij vergeeft ons alleen wanneer wij in zijn Zoon Jezus geloven en wanneer wij anderen vergeven die ons kwaad doen.
Dat is wel iets om over na te denken, vind je ook niet?

Als iemand dus onaardig is tegen jou, maar daarna zegt dat hij er spijt van heeft, wat zul jij dan doen? Zul je het hem vergeven? - En als dat nu eens vele malen gebeurt?

Zul jij willen vergeven?

Als wij het nu waren die om vergiffenis vroegen, zouden wij dan niet heel graag willen dat de ander ons vergaf?

Andersom moeten wij hetzelfde doen. Wij moeten niet alleen maar zèggen dat wij hem vergeven, maar wij moeten hem werkelijk van harte vergeven. Door dat te doen, laten wij zien dat wij werkelijk volgelingen van Jezus willen zijn.

(Om te beklemlonen hoe belangrijk het is vergevensgezind te zijn, kun je ook nog Mattheüs 6:14, 15, Lukas 17:3, 4 en Spreuken 19:11 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)