HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 07

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Jezus dient de ander

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Vind je het fijn wanneer iemand iets voor je doet? 

Welnu, andere mensen vinden het ook fijn wanneer iemand iets voor hen doet. Wij vinden dat allemaal fijn. Jezus wist dit, en Hij deed altijd iets voor de mensen. Hij zei: 'Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.' - Matthéüs 20:28.
Als wij dus net als de Jezus willen zijn, wat moeten wij dan doen?
Wij moeten anderen dienen. Wij moeten goede dingen voor hen doen. Het is waar dat veel mensen dit niet doen. De meeste mensen willen zelfs dat anderen altijd hèn dienen. Met zulke mensen zou je eigelijk medelijden hebben.

Zo maar een maaltijd

Bij een zekere gelegenheid was dit zelfs met Jezus' volgelingen zo. Zij wilden stuk voor stuk de belangrijkste zijn.

Jezus wist dat het niet goed was dat zij zo dachten. Op zekere dag gaf Hij hun daarom een les die zij nooit zouden vergeten.

Toen zij samen aan een maaltijd waren, stond Jezus van tafel op. Hij nam een wasbak en deed er water in. Terwijl zij toekeken, ging Jezus naar elk van hen toe, bukte zich en waste hun voeten. Vervolgens droogde Hij hun voeten met een handdoek af. Denk je eens even in! Stel je voor dat jij daar was geweest en dat Jezus jouw voeten had gewassen.
Hoe zou jij je hebben gevoeld?

Zijn volgelingen vonden het eigenlijk niet juist dat de Jezus hen op deze wijze diende. Zij waren er verlegen onder. Een van hen wilde zelfs niet dat Jezus deze nederige dienst voor hem verrichtte. Maar Jezus zei dat het belangrijk voor hem was dit te doen.

Tegenwoordig wassen wij elkaars voeten gewoonlijk niet. Maar toen Jezus op aarde was, was het heel gewoon.
Weet je ook waarom?

Welnu, in het land waar zij woonden, droegen de mensen open sandalen aan hun blote voeten. Als zij dus op de zandwegen liepen, werden hun voeten stoffig. Het was een vriendelijke daad om de stoffige voeten van iemand die op bezoek kwam, te wassen. Maar deze keer bood niet één van Jezus'· volgelingen aan, de voeten van de an­deren te wassen. Daarom deed Jezus het zelf.

Jezus leert ons een les

Door dit te doen, leerde Jezus zijn volgelingen een belangrijke les. Zij moesten deze les leren. En het is een les die ook wij thans moeten leren.
Weet je welke les dat is?

Toen Jezus zijn plaats aan tafel weer had ingenomen, legde hij uit: 'Begrijpen jullie wat ik voor jullie heb ge­daan? Jullie noemen mij "Leraar" en "Heer", en dat is juist. Als ik, jullie Leraar en Heer, jullie voeten heb gewassen, dan moeten jullie de voeten van elkaar wassen.' - Johannes 13:2-14.-

Elkaar dienen

Onze Hemelse Leermeester maakte hier duidelijk dat Hij wilde dat zijn volgelingen elkaar zouden dienen. Hij wilde niet dat zij alleen maar aan zichzelf dachten. Hij wilde niet dat zij dachten dat zij zo belangrijk waren dat anderen altijd hen moesten dienen. Hij wilde dat zij bereid waren anderen te dienen.

Was dat niet een prachtige les? Zul jij net als Jezus zijn en andere mensen dienen? Wij kunnen allemaal iets voor an­deren doen. Het is niet moeilijk om andere mensen te dienen. Als je oplet, zul je veel dingen ont­dekken die je voor anderen kunt doen.

Denk eens na: Is er iets wat je kunt doen om je moeder te helpen? Je weet dat zij heel veel voor jou en de rest van het gezin doet. Kun jij haar helpen? Waarom vraag je het haar niet?

Misschien kun je de tafel dekken voordat jullie gaan eten. Of misschien kun je na het eten de tafel afruimen. Sommige kinderen gooien elke dag het keukenafval weg. Wat het ook is dat je kunt doen, het komt neer op het dienen van anderen, net zoals Jezus dit heeft gedaan.

Kijk maar om je heen

Heb je nog jongere broertjes en zusjes die je kunt dienen?
Denk eraan dat Jezus zelfs zijn volgelingen diende. Door je jongere broertjes en zusjes te dienen, zul jij Jezus navolgen.

Wat kun je voor hen doen? Kun je iets beden­ken Misschien kun je hun leren hun speelgoed op te ruimen als zij uitgespeeld zijn. Of misschien kun je hen helpen met hun huiswerk óf zich klaar te maken om naar bed te gaan. Zij zullen van je gaan houden als je deze dingen doet, net zoals Jezus' volge­lingen van hem hielden.

Ook op school

Ook op school kun je andere mensen dienen. Als iemand zijn boeken laat vallen, zou het vriendelijk van jou zijn hem te helpen ze op te rapen. Je zou kunnen aanbieden het schoolbord voor je onderwijzeres schoon te maken, iets te dragen voor een medeleerling of iets anders voor haar te doen. Het is zelfs een vriendelijke dienst om de deur voor iemand open te houden.Logisch eigenlijk omdat voor ouderen te doen.

Niet iedereen is dankbaar

Soms zullen wij bemerken dat mensen ons er niet voor bedanken dat wij hun een dienst bewijzen.

Denk je dat wij er dan maar mee moeten ophouden goed te doen?
Nee! Veel mensen hebben Jezus niet voor zijn goede werken bedankt. Toch hield Hij er niet mee op goed te doen.
Laten wij dus nooit terughoudend zijn om andere mensen te dienen. Laten wij altijd het voorbeeld van Jezus navolgen.

(Voor nog meer teksten over hel helpen van andere mensen kun je Romeinen 15:1 en 2, Spreuken 3:27, 28 en Galellen 6:2 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)