HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 37

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De opschepper

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

De pochende Farizeeër

Wat betekent het te pochen? Weet je dat?

­Hier is een voorbeeld

Heb je wel eens geprobeerd iets te doen waar je niet zo goed in bent?

Misschien heb je geprobeerd te voet­ballen. Of misschien heb je geprobeerd touwtje te springen. Heeft iemand toen wel eens gezegd: "Ha! Ha! Ha! Ik kan dat beter dan jij"? Nou, die persoon pochte. Hij schepte op over zichzelf.
Hoe voel je je als anderen dat doen? Vind je het fijn?
Hoe denk je dan dat anderen zich zouden voelen als jij pocht, aan het opscheppen bent?
Is het vriendelijk om tegen iemand anders te zeggen: "Ik ben beter dan jij"?
Houdt de HERE God van mensen die dat doen?

De Farizeeër en een belastinginner

Jezus kende enkele mensen die zulke dingen deden. Op een dag vertelde hij hun een verhaal. Het ging over een .
De Farizeeën waren trotse religieuze onder­wijzers. Zij handelden dikwijls alsof zij recht­vaardiger of heiliger waren dan andere mensen. De Farizeeër in Jezus' verhaal ging naar Gods tempel in Jeruzalem om te bidden.
Jezus zei dat er ook een belastinginner naar toe ging om te bidden. De meeste mensen nu hielden niet van belastinginners. Zij dachten dat de belastinginners tegen hen waren. En boven­dien waren sommige belastinginners n'et altijd eerlijk.

In de tempel begon de Farizeeër zo tot God te bidden: '0 God, ik dank u dat ik geen zondaar ben zoals andere mensen. Ik bedrieg de mensen niet en ik doe geen andere slechte dingen. Ik ben niet zoals die belastinginner daarginds. Ik ben een rechtvaardig man. Ik gebruik twee maal per week geen voedsel zodat ik meer tijd heb om aan u te denken. En ik geef een tiende van alles wat ik krijg aan de tempel.' Die Farizeeër dacht werkelijk dat hij rechtvaardig was. En hij zei dit nog tegen God ook.

Maar de belastinginner was niet zo. Hij dacht dat hij niet eens goed genoeg was om dicht bij Gods tempel te komen. Hij wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Daarom bleef hij met gebogen hoofd op een afstand staan. Hij had spijt over zijn zonden. En rij sloeg zich in droefheid op de borst. Hij probeerde God niet te vertellen hoe goed hij was. Maar hij bad: '0 God, wees goed voor mij als zondaar.'
Wie van die mannen was volgens jou wel­gevallig in Gods ogen?

Was dat de pochende Farizeeër, degene die dacht dat hij zo goed was? Of was het de belastinginner, die spijt had over zijn zonden?

Jezus zei: 'Voor God was de belasting inner rechtvaardiger dan de Farizeeër. Want iedereen die probeert te doen alsof hij beter is dan andere mensen zal vernederd worden. Maar hij die nederig is in zijn eigen ogen zal verhoogd worden.' (Lukas 18:9-14.)
 Heb je de les begrepen die Jezus daar leerde?

In de praktijk

Hij liet zien dat het verkeerd is te denken dat wij beter zijn dan andere mensen. Laten wij eens kijken hoe deze les op ons leven van toepassing is.

Misschien worden er aan jou en nog een kind op school enkele vragen gesteld. Wat doe je nu als je de antwoorden onmiddellijk kunt geven maar het andere kind langzamer is? Natuurlijk vind je het fijn als je de antwoorden weet.
Maar zou het vriendelijk zijn om de andere leerling te zeggen dat hij dom is?
Is het juist om te proberen jezelf goed te doen lijken door de . ander slecht te doen lijken?

Dat deed de Farizeeër. Hij pochte dat hij beter was dan de belasting inner, hij was dus behoorlijk aan het opscheppen. Maar Jezus zei dat hij fout was.
Het is waar dat de een iets bepaalds soms beter kan dan de ander. Maar wil dit zeggen dat hij een beter mens is? -
Denk er eens over na..
Als wij een heleboel weten, dienen wij dan te pochen?
Hebben wij onze eigen hersenen gemaakt?

Nee, het is God die de mens hersenen heeft ge­geven. En alles wat wij weten, hebben wij van iemand anders geleerd.
Misschien hebben wij het in een boek gelezen. Of mis­schien heeft ie­mand het ons ver­teld. En ook al zijn wij er zelf achter gekomen,
Hoe zijn wij er dan achter gekomen?
Door te kijken naar dingen die door God waren gemaakt.

Alles wat wij hebben, is van iemand anders afkomstig

Sommige mensen zijn sterk.
Maakt dit hen beter dan iemand anders?
Zij hebben toch niet hun eigen lichaam gemaakt, of wel soms?

Het is God die de mens spieren gaf. En het is God die het voedsel doet groeien zodat wij kunnen eten en sterk kunnen zijn.
Heeft iemand van ons dus reden om te pochen, reden om op te scheppen?
Zijn wij beter dan andere mensen?

In plaats van aan anderen te vertellen hoe goed wij wel zijn, dienen wij hun in werkelijkheid te vertellen hoe geweldig de HERE God is, niet waar? - Omdat Hij het is die het ons mogelijk maakt de dingen goed te doen.

Als iemand goed zijn best doet, is het vriende­lijk om iets te zeggen dat hem blij maakt. Zeg hem dat je blij bent met wat hij heeft gedaan. Misschien kun je hem zelfs helpen het nog beter te doen. Zo zou je toch graag willen dat de mensen jou behandelden, niet waar? - Nu dan, Jezus zei: 'Zoals gij wilt dat andere mensen u behandelen, moet gij het hun doen.' Dat is een goede regel om na te volgen, vind je ook niet? (Lukas 6:31.)

Als wij dat doen, zullen wij nooit opscheppen of pochen. Wij zullen niet zoals die pochende Farizeeër zijn ..

(Trots en pochen of opscheppen zijn dingen die vermeden moeten worden. Lees maar eens wat in de volgende teksten staat: Spreuken 16:5. 18; 1 Korinthiërs 4:7; 13:4.)

STUDIEBIJBEL

t

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)