HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 36

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Liever geven dan ontvangen

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Er is een geheim. Zou je het willen horen?

Het is het geheim van geluk
Een heleboel mensen zijn niet gelukkig. Som­migen verlaten zich te veel op wat andere mensen doen. Als iemand hun iets moois geeft, zijn zij gelukkig. Als niemand iets speciaals voor hen doet, zijn zij niet gelukkig ..

Welnu, hier is het geheim. Jezus zei: 'Het schenkt meer geluk te geven dan te ontvangen.' Degene die het gelukkigst is, is dus niet de persoon die dingen krijgt, maar degene die dingen aan andere mensen geeft.
Wist je dat? (Handelingen 20:35.)
Sta er eens bij stil wat dat betekent.

Zei Jezus dat iemand die een cadeau of een geschenk kreeg, niet gelukkig zou zijn?

Nee. Je vindt het fijn cadeautjes te krijgen, bst wel. En ik ook. Wij zijn blij als wij mooie dingen krijgen.
Maar Jezus zei dat het nog meer geluk schenkt als wij geven. En Jezus had altijd gelijk.

Welnu, wat zouden wij aan andere mensen kunnen geven? Heb jij een idee?
Als je een geschenk wilt geven, kost dit soms geld. Als het een geschenk is dat je in een winkel haalt, zul je er in elk geval voor moeten betalen. Als je dus zo'n geschenk wilt geven, zul je er misschien voor moeten sparen totdat je genoeg geld bij elkaar hebt om het geschenk te kopen.

Maar niet alle geschenken komen ­uit winkels. Ik zal je dat eens uitleggen. Op een warme dag is niets. zo verfrissend als een glas koud water. Je heeft daarvoor niet naar de winkel te gaan. Maar als je het aan iemand geeft die dorst heeft, kun je toch het geluk hebben dat komt door te geven.

Misschien mag je samen met je moeder wel eens koekjes bakken. Dat kan heel erg leuk zijn. En als ze pas uit de oven komen, smaken ze h.ele­maal verrukkelijk. Maar wat zouden wij met enkele van die koekjes kunnen doen dat ons nog gelukkiger zou maken dan wanneer wij al die koekjes zelf zouden opeten?

Het schenkt meer geluk wanneer wij geven

Het is heerlijk om er zelf een paar van op te smullen. Maar als wij nog gelukkiger willen zijn, zouden wij er een paar in een papiertje kunnen doen en ze aan een van onze vriendjes kunnen geven.
Zou je dat wel eens willen doen?

De apostel Paulus was iemand die wist dat geven geluk schenkt.
Wat gaf hij aan andere mensen?

De apostel Paulus

Hij bezat het allerbeste wat er in de wereld bestaat om weg te geven. Hij kende de waarheid over God en over Jezus en hij deelde die heel graag met anderen. En hij deed dit zonder zich voor de hulp die hij bood, te laten betalen.
Op een keer ontmoetten de apostel Paulus en zijn metgezel Lukas een vrouw die ook het geluk wilde hebben dat komt door te geven. hij ont­moetten haar bij een rivier. Paulus en lukas waren daar naar toe gegaan omdat zij hadden gehoord dat het een plaats van gebed was. En ja hoor, zij vonden daar enkele vrouwen.
Paulus begon deze vrouwen de goede dingen over de HERE God en zijn koninkrijk te vertellen. Een van deze vrouwen, die Lydia heette, lette heel goed op. hij vond het prachtig wat zij hoorde. En zij wilde iets doen om haar waarde­ring te tonen.

Lukas vertelt ons: 'hij zei met klem: ,,Als u vindt dat ik getrouw ben aan de HERE God, kom dan in mijn huis en blijf er." En zij dwong ons er gewoon toe.' (Handelingen 16:11-15.)
Lydia vond het fijn deze dienstknechten van God in haar huis te hebben. Hij hield van hen omdat zij haar hadden geholpen Gods middel waardoor mensen eeuwig leven kunnen ver­krijgen, te leren kennen. Het maakte haar geluk­kig hun voedsel en een slaapplaats te kunnen geven.
Dat Lydia kon geven, maakte haar dus geluk­kig omdat zij werkelijk graag wilde geven. En dat is iets wat wij moeten onthouden. Iemand kan ons zeggen dat wij een cadeautje moeten geven. Maar als wij dit niet van harte doen, zal het geven ons niet gelukkig maken.

Stel bijvoorbeeld eens dat je een reep chocola hebt die je graag zou willen opeten. Als ik je nu eens zou zeggen dat je die aan een ander kind moet geven,
zou het je dan gelukkig maken die reep weg te geven?

Maar misschien heb je wel net een reep chocola als je een vriendinnetje tegenkomt dat je heel aardig vindt. Als je nu helemaal uit jezelf op het idee komt de reep met je vriendinnetje te delen, zou dàt je gelukkig maken, niet waar? -

En weet je dat wij soms zoveel van iemand houden dat wij hem alles willen geven, zonder iets voor onszelf te houden? Als wij in liefde groeien, moeten wij zo over God denken.

De arme weduwe

Jezus kende een vrouw die er zo over dacht. Hij zag haar in de tempel in Jeruzalem. Zij had maar twee kleine geldstukjes; dat was alles wat zij had. Maar zij wierp ze alle twee in de geldkist als een geschenk voor de tempel. Niemand zei haar dat zij dit moest doen. Zij deed het omdat zij het wilde doen, omdat zij God werkelijk liefhad. Het maakte haar gelukkig dat zij geven kon.
Wij kunnen dus op veel manieren geven, niet waar?

En Jezus weet dat als wij geven omdat wij dit graag willen, het ons gelukkig zal maken. Daarom zegt hij tegen ons: 'Beoefen het geven.' Dat wil zeggen, maak er een gewoonte van aan andere mensen te geven. Als wij dat doen, zullen wij niet verdrietig wachten totdat iemand anders iets vriendelijks voor ons doet. Wij zullen er druk mee bezig zijn andere mensen gelukkig te maken. En als wij dat doen, zijn wij het gelukkigst van allemaal! (Lukas 6:38.)
 
(Nog meer voortreffelijke gedachten over het soort van geven dat geluk schenkt. vindt je in Matthéus 6:1-4, 2 Korinthiërs 9:7 en Lukas 14:12-14)

STUDIEBIJBEL


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)